Izdvajamo

Duga Siriusa

on on . Hits: 1067

Oko nas je čitava mreža frekvencija i kanala Siriusa koji su spušteni odavno i svaki od njih nosi svojevrsnu informaciju koja nam je neophodna za naš rast i razvoj. I uisitnu, mi radimo zapravo sa tim informacijama iako kažemo da radimo sa energijama. I to je ono što čini sve tzv. Energije Siriusa tako prijemčivim i neophodnim na ovom stepenu naše evolucije. Ti kanali se svrstavaju u blokove, iskusni medijumi ih klasifikuju a jedan od njih je Blok “Duga Siriusa” koji u sebi sadrži, rekla bih, za sada, 15 kanala, odnosno frekvencija Svetlosti Sirijusa, i svaka od njih je alat za rad na odredjenoj oblasti života.

Preporučila bih ceo Blok ali nije neophodno, sve treba prolaziti u skladu sa svojim ritmom i kapacitetima. Ali, početi od Kristalne frekvencije, to je savet i preporuka. Ono što je bitno ovde istaći, ovi kanali rade po celoj osi Ja jesam, što znači na svih 7 čovekovih tela a to opet znači isceljivanje čega god počev od prvobitnog uzroka, to znači pozitivnu transformaciju čega god vam drago i volja. Zaista, ovaj blok nosi ogroman kapacitet.

Rade brzo, rade efikasno, nema potrebe za razrađivanjem, primena je jednostavnija u odnosu na prethodno iskanalisane kanale Sirius blokova. Mogu se primenjivati za sebe za druge, kontaktno, na daljinu.

Spisak kanala (linkovi):

Kristalna frekvencija Siriusa

Karminova frekvencija Siriusa

Zelena frekvencija Siriusa

Bela frekvencija Siriusa

Teget frekvencija Siriusa

Ledena frekvencija Siriusa

Jorgovan frekvencija Siriusa

Crvena frekvencija Siriusa

Zlatna frekvencija Siriusa

Roze frekvencija Siriusa

Bakarna frekvencija Siriusa

Narandžasta frekvencia Siriusa

Žuta frekvencija Siriusa

Plava frekvencija Siriusa

Bronzana frekvencija Siriusa

 

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen za celokupan sistem na upit.