Izdvajamo

DIJAMANTSKA OSOVINA

on on . Hits: 152

Izvor energije Sirijus - Dijamantska Osovina - Energija isceljenja, usko povezana sa duhovnim nivoom svesti, sa transformacionim procesima suptilnih tela. Dijamantska Osovina je potpuno nova, dijamantska energija Kreacije, deluje tamo gde su telo i svest spremni za kvantni prelazak na novi, viši nivo razvoja.

Energija Dijamantske Osovine prevodi fizička tela na novu vibracijsku frekvenciju svesti, uz održavanje fizički zdravog stanja ljudskih organa i skeletnog sistema. Jer glavno opterećenje tokom bilo kakvog porasta vibracija pada na kičmu. Svi kanali koji povezuju naše čakre i Sušumnu se ponovo grade, ponovo se izgradjuju nove veze, što izaziva izvesnu nelagodu i bol.

Energija Dijamantske Osovine nosi isceljujuće tokove dijamantske energije, podržava naše koštano jezgro, ispunjava ga ne samo snagom i izdržljivošću, već i pomaže da se nosi sa nervnom napetošću prelaznog perioda, što je za mnoge veliki test zbog, ne tako retkog gubitka kontrole nad emocijama i osećanjima.

Isceljujuća moć energije deluje aktivirajuće na Kundalini energiju, budi je i podiže, čime se momentalno otvaraju dva važna energetska centra – srčani i seksualni. Postoje procesi isceljivanja hroničnih bolesti povezanih sa ovim centrima.

Energija je podržana i radom dve dijamantske rune iz Bloka Dijamantskih runa, što joj daje posebnu prednost. Podešavanjem na energiju Dijamantske Osovine dobija se i podešavanje na dve Dijamantske rune - Bolesna Runa i Harmonika.

Energija "BOLESNE RUNE" pomaže u suočavanju sa nepovoljnim situacijama i fizičkim tegobama. U strukturi "BOLESNE RUNE" postoji Portal za obradu bilo koje vrste negativnosti; da biste aktivirali njegov rad, potrebno je izraziti svoju nameru da eliminišete destruktivne instalacije.

Drugi simbol za rad sa ovom energijom je "HARMONIKA". Dejstvo ove rune se ogleda kroz punjenje fizičkog tela vitalnošću, smirenošću i ravnotežom, balansiranje čakralnog sistema. Rad sa ovom runom je nežan, suptilan i mekan, uklanja negativne emocije i osećanja primljena tokom dana. Predstavlja vezu sa kosmičkim kanalom Božanske ravnoteže.

Može se koristiti kako za sebe tako i za druge, kontaktno ili distanciono.

Ki & CHI preporuka.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Teacher
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Napomena: Ovaj energetski sistem zamišljen je kao metoda nege koja može poboljšati sve preporuke koje vam lekar da.
Nije predviđen da se koristi umesto medicinske nege. Molim vas da budete mudri i da koristite pomoć medicinskih stručnjaka.

Kotizacija za praktičarski stepen: 55,00 eur