Izdvajamo

ANSA REDITUM

on on . Hits: 133

Energija Kanala ANSA REDITUM će Vam pomoći da brzo i na najpovoljniji način povratite novac koji ste pozajmili drugima ili da se ispune obaveze bilo koje vrste prema vama. Ako ste dužnik, onda vam se takođe preporučuje da radite na ovom kanalu kako biste što brže zatvorili svoje obaveze prema drugim ljudima, strukturama ili organizacijama.

Centralni element ovog energetskog kanala je struktura Mebijusova traka i zahvaljujući čijim karakteristikama rezultati se postižu u najoptimalnijem vremenu i na najoptimalniji način za vas.

Sa ovim energetskim kanalom raditi je lako, a energija deluje brzo. Postavite nameru i aktivirajte energetski kanal kako biste situaciju sa nevraćanjem duga ili neizvršavanjem obaveze na vreme rešili na najpovoljniji način za vas i sve uključene. Sačekajte rezultat.

U tom procesu, mogu da se prikažu uzroci ovog problema i vi možete da zatražite isceljenje na najskladniji i najpovoljniji način za sebe, sve uključene i Univerzum u celini.

Mebijusova traka je zatvorena sama za sebe i ta njena karakteristika je princip rada energije ANSA REDITUM. Zbog zatvorenosti energetskog kruga Mebijusove trake, zapravo istovremeno radite i za svoje dobro i za dobro svog poverioca ili dužnika. U procesu rada sa dugom u ovom kanalu se formiraju događaji u kojima dužnik dobija mogućnost da otplati dug na najoptimalniji i za sebe najkomforniji način.

Mebijusova traka je prepoznatljiva po promeni polariteta u procesu kretanja.

Tehnika rada sa ovom energijom šire je objašnjena u priručniku. 

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 55,00 eur