Izdvajamo

Kanal SAMPATTU

on on . Hits: 126

Energija kosmokanala Novog vremena ima visoku frekvenciju vibracija, i namenjena je individualnom radu na svim monetarnim problemima. Ima sposobnost da otkloni unedrene programe siromaštva, bez obzira na dubinu magičkog uticaja, čak i ako je učinjen davno, u prošlim inkarnacijama.

Energija Sampattu kanala sistematično čisti sva suptilna tela i zone svesti od negativnih uticaja.

Na nivou Emocionalnog tela i Svadistana čakre, ova energija čisti centar novca, uklanja nepotrebne i štetne kanale odliva energije i stvara moćnu vezu sa Potokom novca Zemlje.

Na nivou Astralnog tela i Manipura čakre čisti put monetarne energije i rasprostire zaštićeni kanal podržan energijom izobilja i bogatstva Roda. Takodje uklanja strahove povezane za finansijski plan.

Na nivou Mentalnog tela i Anahata čakre uklanja negativne misaone forme iz vašeg srčanog centra, čisti emocionalnu pozadinu od negativnih stavova i programa siromaštva, besparice, zavisti i ljutnje. Radi na otvaranju novih izvora prihoda, promoviše razvoj kreativnosti, ispunjava želje i vaše ideje svojom snagom i dovodi do visokog nivoa razvoja i prosperiteta u finansijskom sektoru. Pomaže u stvaranju dobrih poslovnih odnosa.

Na nivou Kauzalnog tela i Višuda čakre daje duboku svest o akcijama, omogućava vam da pogledate ne samo u prošlost, već i da razumete kako će se vaš posao ili vaši planovi / ideje razvijati u bliskoj budućnosti. Pomaže da se znanje koje imate i steknete pretvori u pozitivno iskustvo, pravim izborima.

Na nivou Duhovnog tela i Adžna čakre pomaže da se razume vrednost zahvalnosti za sve što osoba ima u svom životu, daje osvešćenost u interakciji sa energijama Izobilja.Takodje, pomaže i u stvaranju korisnih veza sa profesionalnim egregorima.

Apsolutno suptilno telo, zvano Atman, ispunjeno je energijom Apsoluta, Boga. Na ovom nivou razvoja se nalaze veliki Učitelji, Mesije. Energija Sampattu kanala povezuje vašu svest sa Višom svešću, ispunjava vas smirenošću u pogledu finansija, stvara harmonično i uravnoteženo energetsko polje oko vas.

Energija je namenjena isključivo za potrebe sopstvenog razvoja svesti i ne može biti korišćena za druge osobe.

Napomena Ki & Chi: Izuzetna energija za konačno rešavanje problema i stvaranje dugoročnog i stabilno dobrog materijalnog stanja.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 65,00 eur