Izdvajamo

SVETLOST CILIBARA

on on . Hits: 218

Izvor energije Sirijus. Moćan energetski potok zlatne boje. Pomaže u duhovnom razvoju, otkriva unutrašnji potencijal, podiže vibracije, proširuje energetske kanale i ispunjava ih Božanskom svetlošću. Energija ima lekovito i regenerativno dejstvo. Vrši čišćenje. Uklanja energetske blokade. Daje i jača vezu sa Rodom. Čisti ćelije, sve sisteme, sve strukture, uključujući i unutrašnje organe i kožu, nokte, kosu, čitav fizički plan. Ispira od otpadne materije, prljavštinu, toksine, strane hemijske elemente. Vrlo dobro čisti eterični plan.

Takodje svojim dejstvom čisti i astralni plan, čisti ga poštujući redosled, deleći ga na tri sloja (od najbližeg do nadjubljeg). Dalje, čisti mentalno, osvetljava naše misli, osvetljava tamne oblasti našeg mentalnog polja. Veoma dobro radi sa psihom. Čisti opsesije, nepotrebne misli, depresije, fobije itd. Uklanja dezinformacije. Uklanja ono što nameće druga destruktivna ljudska misao, nepotrebne misaone forme, slike, kodiranja, blokiranje svesti. Uključujući i one misli koje nameću lažni učitelji, mediji, bolesno društvo itd. Uklanja sva kodiranja svesti stvorena savremenim tehnotronskim sredstvima i metodama (televizija, sateliti, ćelijske komunikacije, itd.), koji imaju za cilj podređivanje klišeima i nametanja volje manjine većini. Na primer, da podstakne strah, fobije, ratove, sukobe, itd.

Glava postaje bistra, misli postaju nepristrasne. Otvara sposobnosti, čisti sve što ometa jasnoću, pravi vid, bistri um. Za Više sile je važno da čovek sam nauči da vidi, razlikuje i razume šta mu je potrebno. Osobu pod ovim zrakom je gotovo nemoguće prevariti, nametnuti tuđe mišljenje, hipnotisati, zombirati niti na bilo koji drugi način programirati.

Zatim čisti kauzalnoo telo. Karmičke blokade i čvorovi se transformišu, odvezuju. Otpuštanje karmičkih dugova postaje lakše, jednostavnije, prijatnije, brže.

Minimalno vreme rada sa frekvencijom je 15 minuta. Ovo je neophodno da bi frekvencija prolazila sukcesivno kroz sve slojeve našeg tela. Ako radite sa frekvencijom većom, na primer, 30 minuta, tada će početi dublje čišćenje svih ovih tela i razrada svih aspekata.

Može se koristiti kako za sebe tako i za druge, kontaktno ili distanciono.

Ki & CHI preporuka.

U kombinaciji sa ostalim Ćilibarskim kanalima, veoma pojačava delotovornost energija.

Ćilibarski Zrak 

Ćilibarska Smola

Ćilibarski Elastin

Ćilibarska Strela

 

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Teacher
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Napomena: Ovaj energetski sistem zamišljen je kao metoda nege koja može poboljšati sve preporuke koje vam lekar da.
Nije predviđen da se koristi umesto medicinske nege. Molim vas da budete mudri i da koristite pomoć medicinskih stručnjaka.

Kotizacija za praktičarski stepen: 40,00 eur