Izdvajamo

MAGNET ZA VIBRACIJE

on on . Hits: 143

Ovaj magični energetski sistem predstavlja jaku čisteću i magnetnu energiju. Visokoncentrovana i koncentrisana magnetna magija. I ne treba je potcenjivati već korsititi intuitivno. Primenjiva je na BILO KOJI način i na SVIM nivoima. Ljubav, novac, posao, duhovnost, strast, harizma, ertika, seks...

S ovom energijom je moguće privući veoma jake vibracije a jake vibracije daju i jače rezultate.

Primenjiva je kao pojačivač uz sve ostale energetske prakse.

Može se primenjivati kako za sebe tako i za druge osobe, kontaktno ili na daljinu. Njome je moguće napuniti prostore, predmete..

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 30,00 eur