Izdvajamo

STRATEG

on on . Hits: 40

U današnjem ubrzanom svetu, gde je vreme često naš najdragoceniji resurs, značaj strategije i pravilnog planiranja postaje ključan. Energetski sistem Strateg nudi rešenja koja su potrebna za uspeh u ovom dinamičnom okruženju.

Ovaj energetski sistem pomaže da se usredsredimo, da razjasnimo svoje ciljeve i efikasno koristimo svoje resurse, bilo da je reč o poslovanju, igrama, akademskom svetu ili takmičenjima.

Kanal Strateg nije samo za postavljanje ciljeva; on je za stvaranje puta koji omogućava da se ti ciljevi postignu sa što manje stresa i što više usklađenosti sa našom autentičnom prirodom. To je put koji nas vodi prema harmoniji i ravnoteži, dok nas istovremeno usmerava ka uspehu.

Energija Kanala Strateg je prilagodljiv alat. Kanal Strateg pomaže nam da zastanemo, sagledamo celokupnu sliku i donesemo odluke koje su u skladu s našim dubljim vrednostima i dugoročnim vizijama.

Sistem ima četiri funkcije, koje se mogu aktivirati zasebno.

1. ZRAK STRATEŠKOG ZNANJA: Ova funkcija energetskog sistema omogućava vam da dublje razumete informacije koje vam dolaze iz različitih izvora. Ne radi se samo o pukom prikupljanju informacija, već o sposobnosti da se te informacije razumeju na dubljem nivou. Strateško Zračenje Znanja pomaže vam da identifikujete ključne informacije koje su vam potrebne za donošenje odluka i omogućava vam da razvijete sposobnost kritičkog razmišljanja, što je ključno u strategijskom planiranju.

Benefiti Zraka Strateškog Znanja:
- Dublje razumevanje informacija iz različitih izvora.
- Razvoj sposobnosti kritičkog razmišljanja.
- Identifikacija ključnih informacija potrebnih za donošenje odluka.

 2. ZRAK STRATEŠKE MUDROSTI: Mudrost nije samo zbirka znanja; to je sposobnost primene tog znanja na praktičan i efikasan način. Zrak Strateške Mudrosti vam pomaže da prepoznate kada i kako da primenite svoje znanje, kako biste ostvarili svoje ciljeve na način koji je u skladu sa vašim vrednostima i integritetom. Ova funkcija energetskog sistema pomaže vam da donosite uravnotežene i promišljene odluke, čak i u najkompleksnijim situacijama.

Benefiti Zraka Strateške Mudrosti:
- Efikasna primena znanja u praksi.
- Donošenje uravnoteženih i promišljenih odluka.
- Ostvarivanje ciljeva u skladu sa ličnim vrednostima i integritetom.

3. ZRAK STRATEŠKE INTUICIJE: Intuicija je nešto što se često teško objašnjava, ali je od suštinskog značaja za uspeh u mnogim aspektima života. Zrak Strateške Intuicije vam omogućava da razvijete svoju unutrašnju sposobnost da "osetite" pravi put, čak i kada logički podaci nisu potpuni ili kada se nalazite pred novom i nepoznatom situacijom. Ona potencira vašu sposobnost da verujete sebi i svojim instinktima.

Benefiti Zraka Strateške Intuicije:
- Razvijanje unutrašnje sposobnosti da se "oseti" pravi put.
- Povećano samopouzdanje i verovanje u vlastite instinkte.
- Sposobnost donošenja odluka i u nepoznatim situacijama, na osnovu intuitivnog uvida.

 4. STRATEŠKO ZAŠTITNO POLJE: Vaše Strateško Zaštitno Polje je osmišljeno tako da čuva integritet vaših planova i ciljeva. U poslovnom svetu gde su informacije često najvredniji resurs, očuvanje privatnosti vaših strategija postaje presudno. To je vaš štit protiv nepoštenih konkurencija i energetskih napada.

Stvaranje Strateškog Zaštitnog Polja je stvaranje prostora u kojem se možete usredsrediti na ono što je zaista bitno, bez straha da će vaše misli i planovi biti kompromitovani. To je alat koji vam omogućava da radite smireno i sa jasnoćom, bez obzira na haos koji vas možda okružuje.

Benefiti Strateškog Zaštitnog Polja:
- Očuvanje integriteta planova i ciljeva.
- Zaštita privatnosti strategija u konkurentskom okruženju.
- Omogućava rad u smirenom i jasnom okruženju, bez obzira na spoljašnji haos.

Potencijalni benefit (Opšti):
- Povećana usklađenost sa autentičnom prirodom i vrednostima, smanjenje stresa u procesu ostvarivanja ciljeva.
- Postizanje uspeha kroz harmoniju i ravnotežu, a ne kroz konflikt i napor.
- Razvijanje jasne dugoročne vizije i sposobnost sagledavanja “šire slike”.
- Prilagodljiv alat koji korisnicima pomaže da zastanu i ponovo usmjere svoj životni put prema onome što je zaista važno za njih.
- Unapređenje efikasnosti korišćenja vlastitih resursa (vreme, energija, znanje) na putu ka ostvarivanju ciljeva.

Ovaj spisak benefita i potencijalnih benefita može pomoći praktičarima da jasnije razumeju kako im energetski sistem "Strateg" može pomoći u njihovom svakodnevnom životu i poslovanju, i koje konkretne prednosti mogu očekivati od njegove primene.

Svaka od ovih funkcija je sastavni deo celokupnog energetskog sistema i dizajnirana je da radi u sinergiji sa ostalima. Zajedno, one formiraju moćan alat koji vam omogućava da se suočite s izazovima savremenog života sa većom jasnoćom, smirenošću i efikasnošću.

Tehnike rada sa svakom funkcijom posebno i njihovo sinergijsko dekstvo je šire objašnjno u priručniku.

Može se primenjivati kako za pomoć sebi tako i drugima.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 40,00 eur