Izdvajamo

SREBRNI LIFT

on on . Hits: 56

Srebrni LIFT - Putovanje ka Višoj Svesti. U međuprostoru između svetlosnih dimenzija i naše svakodnevnice, postoji energetski most poznat kao Srebrni LIFT. Energija Srebrni LIFT pripada kompleksu Srebrnih, izuzetno snažnih, energija Sirijusa, često nazivanog “duhovnim suncem Zemlje”. Njegovi energetski tokovi donose vibracije koje su visoko usklađene sa našom duhovnom prirodom, čime se omogućava brži i dublji razvoj.

Jedan od njegovih brojnih potoka je i Kanal Srebrni Lift koji olakšava putovanje ka Višoj svesti i Božanski je vodič kroz izazvona vremena.

Kao što lift omogućava ljudima da se lako premeštaju između različitih spratova zgrade, tako Srebrni LIFT predstavlja mehanizam koji pojedincu omogućava da se s lakoćom kreće kroz različite nivoe svesti. Lift je simbol prelaska, uspona i transformacije, a u kontekstu ove energetske prakse, to znači podizanje našeg energetskog tela na više frekvencije.

Dok se naš svet suočava sa izazovima, silovite energije svetlosti iz Srebrnog Bloka Sirijusa pružaju nam ne samo utočište, već i snagu da se suočimo sa svakim izazovom. U tom smislu, Srebrni LIFT nije samo energetska praksa; on je štit protiv nepovoljnih okolnosti i svetionik koji osvetljava mračne staze. Uz njega, svaka poteškoća postaje korak ka višem razumevanju. On je putovanje, odiseja duše kroz izazove i trijumfe, usmeravajući nas ka svetlosti, čak i u najmračnijim vremenima.

Benefiti Srebrnog LIFT-a:

- Navigacija kroz izazove: U vremenima koja testiraju našu snagu, Srebrni LIFT omogućava nam da prevaziđemo nepovoljne situacije s lakoćom.
- Prevencija i priprema: Aktivira unutrašnje senzore, pripremajući nas za predstojeće izazove i pružajući nam sposobnost da ih predvidimo.
- Oslobađanje od nepotrebnog: Pomaže osloboditi se prošlih trauma, nepotrebnih životnih situacija i problema koji nas koče.
- Transformacija prepreka: Umesto da ih zaobilazi, ovaj svetlosni vodič transformiše prepreke u prilike, potičući nas da rastemo kroz svaku situaciju. Pruža podršku u prevazilaženju lekcija koje nas odvraćaju od našeg pravog duhovnog puta.
- Pomoć u Duševnom Putovanju: Pruža sigurnost tokom putovanja kroz duševne lavirinte, usmeravajući nas prema ispunjenju i svrsi. Omogućava dublje razumijevanje sebe i sveta oko sebe.
- Brži Duhovni rast: Olakšava i ubrzava proces kretanja duhovnim putem, omogućavajući nam da brže dostignemo više nivoe svesti.
- Buđenje Božanskog: Aktivira našu unutrašnju snagu, povezujući nas s kosmičkim silama i usmeravajući nas ka buđenju božanskog načela u nama. Kroz ovu praksu, postajemo kanal svetlosti, most između neba i zemlje, prepoznajući i ostvarujući našu autentičnu, božansku prirodu.

Kroz praksu Srebrnog LIFT-a, ne samo da se uzdižemo iznad svakodnevnih izazova, već i uspostavljamo dublju vezu sa univerzalnom svetlošću, prepoznajući svetlost koja već postoji u nama. On je kompas za sve koji traže svrhu i smisao.

Može se primenjivati kako za sebe tako i za druge, uživo ili distanciono.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono –online

Seminar izvodi: Dragana Stašević, sertifikovani Master Teacher Bloka Srebrnih Energija
Uz obuku, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskom formatu.


Kotizacija za praktičarski stepen: 40,00 eur