Izdvajamo

SAKRALNA KOSMOLOGIJA

on on . Hits: 192

SAKRALNA KOSMOLOGIJA -  Put ka preporodu Božanskog u sebi

Sakralna Kosmologija je jedinstven energetski informacioni sistem koji donosi kosmičke energije iz centra naše galaksije, iz sazvežđa Strelca.

Energetski tokovi Sakralne Kosmologije su efikasni u svim aspektima savremenog života, pružajući isceliteljske komponente koje se razvijaju kako bi se nosile sa novim oboljenjima i uopšte, novim energetsko informacionim uslovima na Zemlji.

Sakralna Kosmologija se sastoji od 61 kanala u okviru kojih se nalazi dodatnih 25 energetskih registara, svaki sa svojim jedinstvenim karakteristikama, usmerenim na eliminaciju energetskih disbalansa.

Osnovni Hiperkosmički Kanal Sakralne Kosmologije pruža mogućnost delovanja u različitim oblastima: štiti, čisti, isceljuje, zadovoljava potrebe, radi na sreći, prosperitetu, porodičnim i poslovnim odnosima, podržava odnos sa životinjama i biljkama, kao i čišćenje prostora, i mnoge druge aspekte.

U okviru Bloka, takođe, postoji kanal za eliminaciju energetskih entiteta, odvojeni kanal za postavljanje snažne zaštite, kanal za podršku normalnom razvoju deteta i specijalni kanali za oslobađanje od viška telesne težine, poboljšanje metabolizma i pomlađivanje.

U okviru SAKRALNE KOSMOLOGIJE postoje i kanali koji pomažu obnovi poslovanja, vraćanju dugova, zaštiti od konkurencije i pobedi u pravnim sporovima.

Energetski terapeuti koji rade po principima SAKRALNE KOSMOLOGIJE, prenose kroz sebe velike količine duhovne energije; oni su gotovo kao ambasadori VIŠEGA RAZUMA na Zemlji. 

Za detaljniji pregled kanala Sakralne Kosmologije, posetite sledeći link.