Izdvajamo

UNUTRASNJI POMAGACI

on on . Hits: 364

“UNUTRAŠNJI POMAGAČI” predstavlja jedinstvenu duhovno energetsku metodu koja će vam pomoći da ostvarite kontakt sa svojim unutrašnjim pomagačima i iskoristite celokupan potencijal svoje Božanske Svetlosti ovde na Zemlji.

Ko su unutrašnji pomagači? U trenutku kada smo kao bića visoke Svetlosti izabrali da se inkarniramo u ovaj svet dualnosti, obdareni smo svim alatkama koje su nam potrebne da se prisetimo naše božanske suštine i maksimalno iskoristimo naše sposobnosti. Međutim, teret mnogobrojnih inkarnacija i preplavljivanje energijama dualnosti učinio je da mnogi zaborave na unutrašnje pomagače koji su nas neumorno pratili kroz vreme. Ovi tihi pratioci, žive energije koje su deo našeg bića, strpljivo čekaju našu dozvolu da nam pruže svoju bezuslovnu podršku.

Kako funkcionišu Unutrašnji Pomagači? Unutrašnji Pomagači su ti koji nas neprimetno vode kroz naš život. Kao što putnik koristi GPS da pronađe najefikasniji put do cilja, unutrašnji pomagači su naš unutrašnji navigacioni sistem koji nam omogućava da putujemo energetskim autoputevima našeg bića. Oni su tu da nam ukažu na energetske puteve koji često ostaju neistraženi i da nas vode ka dubljem razumevanju i iskorišćavanju našeg punog potencijala. Metoda Unutrašnji Pomagači pomoći će vam da otključate ove puteve, da pristupite energijama koje su možda bile zapostavljene ili retko korištene, i da izbegnete energetske blokade koje mogu izazvati nelagodnost ili čak simptome vezane za svetlosno telo.

Zašto Unutrašnji Pomagači? Metoda “Unutrašnji Pomagači” nudi vam alatke i tehniku da se uskladite sa njihovim energijma, da ih prepoznate, aktivirate i integrišete u svakodnevni život. Učite kako da osluškujete svoje unutrašnje vodiče kroz srce i um, kako bi svakodnevne odluke bile u skladu sa vašom najvišom istinom i kako bi vaše putovanje bilo ispunjeno mirom, ljubavlju i jasnoćom.

Razotkrivanje Vaših Unutrašnjih Pomagača

Uzvišeni svet Unutrašnje Porodice je dom za 144 unutrašnja pomoćnika, ali za ovu inkarnaciju posebno se izdvaja 18 esencijalnih energija. Oni su tu da vam pomognu da osvojite vrhunce koje zaslužujete. Otkrijte neke od ključnih saputnika vaše duše:

• Lični Anđeo Čuvar
• Lična Grupa Anđela
• Zlatni Anđeo
• Lični Zmaj
• Lični Jednorog
• Lični Glasnik Ljubavi
• Unutrašnja Hristos
• Unutrašnja Bogomajka
• Unutrašnji Iscelitelj
• Unutrašnji Mag
• Unutrašnji Arhitekta
• Unutrašnji Kovač
• Unutrašnji Tehničar
• Unutrašnji Ratnik
• Unutrašnja Porodica
• Lična Životinja Moći
• Unutrašnje Drvo Duše
• Unutrašnja Čarobna Bašta

Aktivacija i Saradnja sa Unutrašnjim Pomagačima

Prvi korak ka radu sa vašim Unutrašnjim Pomagačima je Inicijacija - sveti ritual otvaranja vrata vašeg unutrašnjeg sveta i buđenja ovih dubokih energija. Jednom kad se probude, neophodno je upoznati svakog od ovih jedinstvenih asistenata. Dobijaćete specifična uputstva, jer svaki pomagač ima svoj karakter i način na koji reaguje kad ga pozovete.

Za efikasan rad sa unutrašnjim pomagačima, neophodno je prepoznati i uskladiti se sa specifičnim energijama koje oni donose, i razumeti kojeg pomoćnika da pozovete u određenim situacijama. Dodatno, duhovni svet vam je omogućio visokoenergetske kristale, intimno povezane sa vašim unutrašnjim pomagačima, koji će Arhandjeo Jofiel integrisati u vaše energetske aspekte. Svaki kristal je sinhronizovan sa frekvencijama vašeg svetlosnog tela, oslobađajući tako moćne sile u harmoniji sa vašim ličnim energetskim potpisom.

Značaj Imena Vaših Unutrašnjih Pomagača

Imenovanje je suštinski deo vaše veze sa Unutrašnjim Pomagačima. Kako reagujete na zvuk svog imena, tako i oni vibriraju sa svojim. Poznavanje imena vaših unutrašnjih pomagača može pojačati njihovu brzinu i snagu reakcije. Ipak, važno je razumeti da samo ime nije dovoljno bez uspostavljanja duboke unutrašnje veze. Kroz ovu simbiozu, moguće je ostvariti pravu harmoniju i zajedništvo.

Anđeo Čuvar: Vaš lični Anđeo Čuvar je nevidljiva ali snažna sila prisutna tokom svih vaših inkarnacija, štiti vaših 18 životnih aspekata 24 sata dnevno. Njegova energija može rasti kroz pažnju i ime koje odjekuje sa energijom vaše duše. Anđeo Čuvar vas štiti tokom duhovnih praksi kao što su meditacija i lucidni snovi, a posebno je aktivan u vreme vantelesnih iskustava. Duboka veza sa ovim zaštitnikom olakšava duhovna putovanja i postizanje viših stanja svesti.

Lična Grupa Anđela: Okruženi ste sa šest anđeoskih bića koja su vas pratila od početka vremena. Oni čekaju vašu dozvolu da se "probude" i učestvuju aktivnije u vašem duhovnom razvoju. Kada im dozvolite, njihova energija postaje intenzivnija, pružajući vam osećaj zaštite i ljubavi. Svaki od ovih anđela odražava deo vaše višeslojne prirode, pokrivajući aspekte sveobuhvatnosti, sposobnosti, duše, kao i vaš duhovni, mentalni i emocionalni nivo. Oni deluju s neizmernom ljubavlju i srećom kada ih pozovete po imenu, noseći sa sobom duboko značenje i podršku u vašem životu.

Zlatni Anđeo: Ovo božansko biće predstavlja suštinu vaše duše, zapis vašeg duhovnog puta koji je nepovrediv i van domašaja manipulacije. Zlatni anđeo se aktivira kada postignete određeni nivo duhovnog buđenja, omogućavajući vam da osetite dublju povezanost sa svojim božanskim centrom. To je kombinacija vašeg jedinstvenog svetlosnog otiska, Vašeg Višeg Ja i posebno intenzivne veze sa jednim anđelom koji je duboko ukorenjen u vaše božansko jezgro. Nosi atribut svesti "Ja sam više od prostog čoveka." Ova energija vas prati kroz sve inkarnacije, ostavljajući svoj trag na Zemlji, a iako se anđeo ponekad može promeniti, svaki prethodnik ostavlja svoje energije koje su postale deo vas kroz proces spajanja.

Unutrašnji Hristos: Nosite unutrašnje Hristovo energetsko polje koje možete proširiti po sopstvenoj volji. Ljudi koji su prošli kroz duhovne transformacije često osećaju ovu ljubav i povezanost, koja može biti intenzivirana prisustvom ove svetlosti. Osobito je prisutna kod onih koji su imali veze sa Isusom ili su osetili njegovu ljubav kroz istoriju. Isusova prisutnost i dalje podupire mnoge energetske procese, a njegovo donošenje čiste energije ljubavi na Zemlju bilo je ključno za preživljavanje velikih energetskih promena. Njegova ljubav vodi do duhovnih otkrovenja i konačno do potpunog buđenja sopstva. Povezanost s Hristom označava usklađenost sa energijom ljubavi, opraštanja i iskupljenja, pružajući zaštitu, unutrašnji mir i spokojstvo.

Lični Glasnik Ljubavi: Ovo je vaša božanska pratnja koja vas vodi kroz ljubav od samog početka vašeg postojanja. Neophodna je iskrena namera i ljubav da se njegova prisutnost ojača unutar vas. On predstavlja najčistije svetlosne vibracije koje ne dolaze u kontakt s negativnim energijama dualnosti. Prisutnost vašeg glasnika ljubavi je sinonim za najjaču zaštitu, jer čista ljubav nadilazi bilo kakvu tamnu energiju. Pozivom na vašeg glasnika ljubavi, osiguravate da negativne energije nemaju uticaja na vas, jer vas on poznaje i uvek deluje u skladu s vašom najvišom dobrobiti.

Unutrašnja Bogomajka: Simbolizuje unutrašnju harmoniju, intuitivnu snagu i kreativno nadahnuće koje obogaćuje vaš unutrašnji život. Ona takođe utiče na jačanje vaše aure i energetskog polja, te osigurava da energija vašeg srca teče usklađeno s univerzalnim životnim pulsom. Kroz ovu energiju, unutrašnja Bogomajka doprinosi vašem zdravlju, unutarnjem miru i emocionalnoj ravnoteži.

Unutrašnja Porodica: Simbolizuje tri aspekta vaše ličnosti - unutrašnje dete, unutrašnju ženu i unutrašnjeg muža. Unutrašnje dete je izvor životne radosti, spontanosti i mudrosti, i nosi u sebi energetske otiske prošlih iskustava. Unutrašnja žena predstavlja intuitivnu i reflektivnu stranu koja vam pomaže u dubljem razumevanju sebe. Unutrašnji muž pruža snagu, odlučnost i sposobnost da se efikasno nosite sa izazovima svakodnevnog života, podržavajući vašu sposobnost da se zauzimate za sebe i svoje stavove.

Unutrašnji Iscelitelj: Ovo je aspekt vaše ličnosti ili vašeg energetskog bića koji je usko povezan sa sposobnošću samolečenja. Svako od nas ima urođenu sposobnost da se izleči i obnovi, i ovo područje unutrašnjeg znanja i moći obično radi autonomno. Kada se međutim usmerite i svesno se povežete sa svojim unutrašnjim isceliteljem, možete poboljšati svoj fizički, emocionalni i mentalni oporavak. Ipak, unutrašnji iscelitelj je više metafora za sposobnost tela da se regeneriše i održava, a ne supstitut za profesionalnu medicinsku negu. Pristup lečenju koji prepoznaje važnost emocionalnog i mentalnog zdravlja je sveobuhvatan i može značajno doprineti opštem blagostanju, ali nikada ne treba ignorisati savremenu medicinu ili odbiti lekarsku pomoć kada je to neophodno.

Unutrašnji Kovač je koncept koji simbolizuje snagu i sposobnost unutar svake osobe da transformiše i oslobodi se od starih obaveza, obećanja, zakletvi ili obrazaca ponašanja koji više ne služe njihovom dobrobitu ili napretku. Ovaj aspekt ličnosti ili unutrašnjeg energetskog sistema može se videti kao radionica gde se "kujemo" i oblikujemo naša iskustva, učenja, i duhovni ugovori iz prošlih života ili iz dubokih slojeva naše podsvesti.

Aktiviranje unutrašnjeg kovača može se shvatiti kao proces dubokog ličnog rada, introspekcije i samorazvoja, gde osoba preispituje i potencijalno razbija te "mentalne lance" koji su se stvorili kroz različite životne epohe, verovanja ili čak kroz porodično nasleđe i kolektivnu svest.

Unutrašnji ratnik predstavlja našu unutarnju snagu i hrabrost. On je simbol odlučnosti i asertivnosti, sposoban da nas motiviše i vodi kroz izazove. Povezivanje s unutrašnjim ratnikom omogućava nam da postavimo granice, borimo se za naše vrednosti i prevaziđemo prepreke. Kada pravilno usmerimo ovu energiju, unutrašnji ratnik postaje moćan saveznik u ostvarivanju naših ciljeva i zaštiti naše duhovne i emocionalne dobrobiti.

Unutrašnji Arhitekta je naša dubinska sposobnost da kreiramo i oblikujemo našu energiju i intencije. On nam pomaže u organizovanju i strukturisanju naših životnih projekata i ambicija. Kroz razvoj i širenje naših energetskih centara, unutrašnji arhitekta nam omogućava da efikasno koristimo naše unutarnje resurse za ostvarenje ciljeva, usmeravajući nas ka harmoniji i ravnoteži. Uspostavljajući kontakt sa ovom moćnom unutrašnjom silom, otvaramo vrata inovacijama i stvaralačkom izražavanju.

Unutrašnji Mag predstavlja našu sposobnost da manifestujemo promene i čuda u našim životima kroz duboko razumevanje i rad sa energijama oko nas. On simbolizuje intuiciju, mudrost i sposobnost da se pristupi dubljim slojevima stvarnosti. Pristup unutrašnjem magu zahteva poštovanje, preciznost i strpljenje. Komunikacija sa ovom silom unutar nas treba da bude svesna i namerna, sa jasno definisanim namerama. Uspostavljanjem iskrenog odnosa sa unutrašnjim magom, otkrivamo moć da oblikujemo našu realnost na načine koji transcendiraju obično, ali uvek sa poštovanjem energetske ravnoteže i zakona "Davanja i uzimanja".

Vaša Unutrašnja Životinja Moći predstavlja duboku veza sa prirodom i njenim primalnim silama. Ona služi kao vaš vodič kroz zemaljske i duhovne dimenzije, pružajući hrabrost i lekovitu energiju. Otkrivanje ove životinje zahteva introspekciju i meditaciju, tokom koje će se ona objaviti vama. Potvrdu njenog prisustva često možete pronaći u svakodnevnim znakovima oko vas, kao što su slike ili simboli koji se iznenada pojavljuju u vašem životu. Prepoznavanje i uspostavljanje veze sa vašom Životinjom Moći zahteva posvećenost i osvešćenost.

Unutrašnji Tehničar simbolizuje energetski sklop koji obradjuje i čuva napredne tehnologije budućnosti. Dok je još nejasan i težak za dostizanje, on igra ključnu ulogu u dolazećoj eri Kvintas. Komuniciranje sa unutrašnjim tehničarem omogućava vam uvid u duhovne dimenzije i potencijalno učestvovanje u obuci za nove tehnologije. Za njegovo aktiviranje potrebno je vreme i priprema, zato započnite proces povezivanja unapred, kako biste bili spremni za zajednički rad.

Lični zmaj predstavlja neuhvatljiv, ali izuzetno moćan aspekt vaše energije. Iako se njegova energija odvija paralelno s vašom i može biti nepristupačna, ona je ključna za integraciju svih vaših aspekata. Prizivanje ličnog zmaja po imenu može osloboditi duboke sposobnosti i promeniti vašu percepciju stvarnosti. Kada se zbližite s njim, on postaje vaš zaštitnik i vodič kroz vremenske epohe i različite inkarnacije, pružajući vam mogućnost da istražujete dimenzije izvan poznatog. Sa poštovanjem i pažnjom, vaš lični zmaj može postati moćan saveznik na duhovnom putovanju.

Vaš Lični Jednorog simbolizuje nežnu, ali duboku snagu koja se uspostavlja kroz ljubav i nežnost. On nije izvan vas, već je utkan u vaše energetsko biće, iako okružen sopstvenom energijom. Ovo biće nosi sa sobom žensku energiju i svojom prisutnošću podržava vaše duhovno putovanje u druge dimenzije, otvarajući vrata svetlosnih polja poput Kvintasa i AN ARINU. Jednorog je kao vaša lična ulaznica u galaktička polja drugih dimenzija, omogućavajući vam da se s lakoćom snalazite u tim svetlosnim područjima. Pozivajući ga po imenu, uspostavljate snažnu vezu, a uz podršku kristala OZEA, taj odnos postaje još skladniji i moćniji.

Unutrašnje Drvo Duše je vaše lično svetlosno polje duhovnosti koje čuva otiske vaših mnogobrojnih života i iskustava. To je mesto gde ste tokom raznih reinkarnacija meditirali, sprovodili rituale i gdje ste se spajali sa srodnim dušama, pa čak i sa Isusom. Ovo drvo je simbol unutarnjeg mira i snage, pomažući vam da pronađete relaksaciju i obnovite svoju energiju. Služeći kao podsetnik na zajedništvo i snagu koje delite s istomišljenicima, Drvo Duše predstavlja duhovni oslonac i memorijal svetlosti unutar vaše duše.

Unutrašnji Čarobni Vrt simbolizuje svetlosno polje koje objedinjuje svih 144 unutrašnje podrške vašeg bića, ispunjeno svetlosnim linijama i pečatima vašeg "Ja". Ovo mesto maštovitosti poziva vas na istraživanje i otkrivanje unutrašnjih vizija i manifestacija. U njemu se krije svet bajki sa Gorom Nade i Ostrvom Želja, svetlošću vilenjaka i vila. Raznovrsnost vašeg Čarobnog Vrta otkriva se u šetnji, gde će oblici i osećaji oživeti u punoj čaroliji. Istražite ga sa svojim unutrašnjim detetom, dopustite mu da vam pripoveda o magiji i raznolikosti vašeg ličnog Čarobnog Vrta.

Unutrašnja Porodica vas poziva da zaronite u ovaj univerzum podrške i samorazvoja. Da kročite stazama koje će osvetljavati vaši lični anđeli, zmajevi, jednorozi i mnogi drugi, dok vas vode ka prosvetljenju i ostvarenju vašeg pravog potencijala. Upoznavanje i saradnja sa ovim silama, svaki korak koji napravite ispuniće svrhom i svetlošću. Vaša Unutrašnja Porodica vas čeka. Otvorite vrata svog bića i dozvolite svetlosti da uđe.

 

DETALJI O PODEŠAVANJU

Dostupni metodi podešavanja:
• Online (individualno)

Podešava:
Dragana Stašević, Učitelj duhovno energetskih metoda

Uz podešavanje se dobija detaljan priručnik kao i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen sistema: 80,00 eur