Izdvajamo

LEKAR ZA DUSU

on on . Hits: 154

LEKAR ZA DUŠU: Energetski kanal za isceljenje i harmonizaciju duše

Energetski kanal 'LEKAR ZA DUŠU' predstavlja snažan izvor isceljenja i obnove za one koji nose teško breme na svojoj duši. Ovaj kanal je kao nevidljivi andjeoski lekar, specijalizovan za lečenje dubokih emotivnih rana i čišćenje duše od negativnih emocija poput osećaja povredjenosti i osećaja krivice.

Jedna od ključnih funkcija 'LEKARA ZA DUŠU' je umirivanje i smirivanje duše. On deluje kao nežna ruka koja uspavljuje i umiruje, donoseći mir i sklad u unutrašnji svet. Osim toga, kanal pomaže u čišćenju podsvesti od naslednih programa koji mogu negativno uticati na naš emocionalni i mentalni balans.

Ovaj energetski kanal je posebno efikasan u lečenju različitih psihičkih poremećaja, pružajući podršku i olakšanje onima koji se bore sa mentalnim izazovima. Bilo da je reč o depresiji, anksioznosti, posttraumatskom stresnom poremećaju ili drugim oblicima emocionalne patnje, 'LEKAR ZA DUŠU' nudi put ka isceljenju i obnovi.

Kanal 'LEKAR ZA DUŠU' može pomoći i u:

  • Prevazilaženju emotivnih trauma i dubokih unutrašnjih rana.
  • Oslobađanju od starih i negativnih emocija.
  • Razumevanju i otpuštanju osećaja krivice.
  • Umirivanju mentalnog nemira i emocionalne nestabilnosti.
  • Čišćenju podsvesti od štetnih naslednih obrazaca.
  • Poboljšanju emocionalne inteligencije i empatije.
  • Jačanju unutrašnje snage i samopouzdanja.

'LEKAR ZA DUŠU' je kao blagotvoran balzam za dušu, koji donosi olakšanje, mir i novi početak. Sa svojim holističkim pristupom, kanal pruža ne samo lečenje već i transformaciju, vodeći ka dubljem samorazumevanju i emocionalnom oslobađanju

DETALJI O PODEŠAVANJU

Dostupni metodi podešavanja:
• Online (individualno)

Podešava:

Dragana Stašević, Učitelj duhovno energetskih metoda razvoja i oslobadjanja svesti.

Uz podešavanje se dobija detaljan priručnik kao i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 30,00 Eur