Izdvajamo

BOG STRIBOG

on on . Hits: 92

Stribog, bog vetrova i vazduha u staroslovenskoj mitologiji, zauzima posebno mesto kao moćna i enigmatična figura. On vlada nebom, vetrovima i vazduhom, predstavljajući slobodu, promenu i neuhvatljivost. Stribog je simbol snage koja je u stalnom kretanju, neograničena i neobuzdana, a njegova povezanost s vetrovima čini ga vodičem i glasnikom promena.

Evo kako povezivanje sa Stribogom na ličnom nivou može pomoći čoveku:

  1. Unutrašnja sloboda i oslobođenje: Stribog simbolizuje slobodu, podstičući oslobađanje od unutrašnjih ograničenja i mentalnih blokada. Povezivanje s njim može vam pomoći da pronađete unutrašnju slobodu i da se oslobodite stega koje vas koče.
  2. Adaptacija na promene: Kao bog vetrova, Stribog vlada elementom koji je u stalnoj promeni. On može pomoći da se lakše prilagodite životnim promenama, prihvatajući ih kao prirodni deo postojanja.
  3. Mentalna jasnoća i fokus: Vetrovi koje Stribog upravlja mogu razbistriti um i doneti mentalnu jasnoću. Povezivanje s njim može poboljšati vašu sposobnost koncentracije i fokusiranja na važne aspekte života.
  4. Komunikacijske veštine: Stribog, kao glasnik vetrova, takođe simbolizuje komunikaciju. Povezivanje s njim može poboljšati vaše komunikacijske veštine, pomažući vam da jasnije i efektivnije izražavate svoje misli i osećanja.
  5. Kreativna inspiracija: Kretanje vetrova često se povezuje s kreativnim nadahnućem. Stribog može podstaći vašu kreativnost, donoseći sveže ideje i nove perspektive.
  6. Osnaživanje lične snage: Stribog predstavlja neobuzdanu snagu i energiju. Povezivanje s njim može osnažiti vašu unutrašnju snagu i otpornost, pomažući vam da se suočite s izazovima i preprekama.
  7. Duhovno putovanje i istraživanje: Kao bog vetrova, Stribog može biti vodič kroz duhovno putovanje, omogućavajući vam da istražujete različite aspekte vašeg bića i sveta oko vas.

Povezivanje sa Stribogom na ličnom nivou može doneti osveženje i novu energiju u vaš život, podstičući vas na rast, adaptaciju i osnaživanje. Njegova prisutnost u vašem životu može biti snažan podsticaj za lični razvoj i duhovno buđenje.

U priručniku je predstavljen detaljan prikaz načina povezivanja i rada sa ovim kanalom.

Dostupni metodi podešavanja:
• Online. Indvidiualno.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Učitelj Duhovno Energetskih Metoda
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 50,00 Eur