Izdvajamo

MISTICNA KRISTALNA KUGLA MAGIJE

on on . Hits: 121

MISTIČNA KRISTALNA KUGLA MAGIJE predstavlja naprednu verziju već postojećeg sistema Punomoć Kristalne Kugle dizajniranu za duboko orakularno iskustvo i magijsku introspekciju. Ovaj sistem nadilazi sve do sada postojeće energetske metode vidovnjaštva kroz kristalnu kuglu, pružajući praktičarima jedinstvenu priliku da zavire u skrivene dimenzije postojanja koje su inače nedostupne običnim metodama proricanja. Kroz visokomagične tehnike i specifičnu energetsku strukturu, Mistična Kristalna Kugla Magije omogućava jasnoću i dubinu uvida koji prevazilaze konvencionalne granice spiritualnog vodiča. Mistična Kristalna Kugla Magije postaje nije samo orakularni alat već i moćan sistem za lični i duhovni razvoj, sposoban da obogati i proširi praktičarevu praksu divinacije na više nivoa.

Mistična Kristalna Kugla Magije služi kao orakul drugačije vrste, gde je fokus stavljen na otkrivanje i razumevanje dubokih, često skrivenih aspekata univerzuma, kao i unutrašnjih istina tražioca. Sistem koristi posebno usklađene energetske frekvencije koje omogućavaju praktičaru da "zaroni" izvan površinskih percepcija realnosti, prodirući kroz maglu koja obično ograničava naše uobičajene senzorne doživljaje. Kroz ovaj magični način čitanja, korisnici postaju sposobni da intuitivno primaju poruke i simbole, oslanjajući se na unutrašnji vid umesto na spoljašnje vidljive znakove.

Benefiti Energetske Mistične Kristalne Kugle Magije:

 • Poboljšanje performansi postojećih divinacijskih sistema: Mistična Kristalna Kugla Magije ne samo da služi kao samostalni orakularni sistem već i značajno poboljšava efikasnost i preciznost svih drugih divinacijskih praksi koje praktičar koristi. Kroz svoje jedinstvene energetske frekvencije, ovaj sistem pojačava sposobnost praktičara da usvoji i primeni znanje i veštine iz raznih divinacijskih tradicija, olakšavajući time razvoj i usavršavanje u višestrukim metodama proricanja.
 • Razvoj sposobnosti za usvajanje novih divinacijskih sistema: Ovaj energetski sistem ne samo da unapređuje postojeće veštine već i olakšava proces učenja i integracije novih divinacijskih praksi. Korisnici postaju prijemčiviji za nova znanja i metode, što im omogućava bržu adaptaciju i razumevanje složenih orakularnih sistema koje možda pre nisu koristili.
 • Pojašnjenje Uzročno-Posledičnih veza: Jedan od ključnih benefita Mistične Kristalne Kugle Magije je njena sposobnost da praktičarima pruži duboko razumevanje uzročno-posledičnih veza unutar pitanja koja istražuju. Ovo omogućava praktičarima da razumeju ne samo površinske efekte određenih situacija ili odluka već i dublje, suštinske uzroke, pružajući time moćan uvid u korene problema ili pitanja, kao i njihove potencijalne ishode i rešenja.
 • Energetski napunjen Simbol: Sistem Mistične Kristalne Kugle Magije obuhvata i poseban simbol koji je energetski napunjen magijom kanala. Ovaj simbol služi kao ključ za pristupanje energijama sistema, olakšavajući uspostavljanje i održavanje veze sa visokomagijskim energetskim poljem. Korišćenje ovog simbola u praksi ne samo da pojačava energetski protok već i pomaže u fokusiranju i usmeravanju magijske energije za specifične svrhe, čime se dodatno unapređuje efikasnost i snaga orakularnih čitanja.
 • Dublji uvid i jasnoća: Pruža jasnije i dublje razumevanje pitanja i situacija, omogućavajući praktičarima da vide izvan površinskih slojeva informacija.
 • Pristup skrivenim znanjima: Omogućava praktičarima da otkriju tajna znanja i skrivene istine koje su van dosega običnih orakularnih sistema.
 • Razvoj intuicije: Stimuliše i razvija intuitivne sposobnosti, pomažući praktičarima da uspostave dublji kontakt sa svojim unutrašnjim ja i duhovnim vodičima.
 • Energetska zaštita: Pruža energetsku zaštitu tokom seansi čitanja, štiteći praktičare od negativnih ili nepoželjnih energetskih uticaja.
 • Duhovni razvoj: Podstiče duhovni rast i ličnu transformaciju kroz introspekciju i meditaciju vođenu energijom Mistične Kristalne Kugle.
 • Jačanje magijskih sposobnosti: Praktičarima daje alate i tehniku za poboljšanje sopstvenih magijskih veština i praktikovanje visoke magije.
 • Veza sa Višim Svetovima: Otvara kanale komunikacije sa višim dimenzijama i entitetima, omogućavajući bogatiji duhovni dijalog.

 Napomena: Ovaj sistem je namenjen ličnoj upotrebi.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 70,00 eur