Izdvajamo

KAFA

on on . Hits: 75

Kanal KAFA je duhovno-energetski kanal koji omogućava rad sa sopstvenim situacijama i problemima kroz meditaciju i korišćenje energija kanala. Ovaj kanal pomaže da se identifikuju uzroci problema i daje smernice za njihovo isceljenje. Tokom seanse, praktikant može izraziti nameru da dobije odgovore na pitanja vezana za svoje trenutne situacije, posebno one hitne ili vanredne.

Kanal takođe poseduje isceliteljske osobine koje su posebno korisne za stanja povezana sa smanjenim životnim tonusom, kao što su depresija, apatija, hronični umor, iscrpljenost nervnog sistema i opšte slabljenje organizma. Rad u kanalu podrazumeva kreativnost i duboko uranjanje u energetske tokove, što može dovesti do značajnog poboljšanja emocionalnog i fizičkog stanja.

Jedan od ključnih aspekata rada u kanalu je upotreba kafe kao alata za meditaciju. Praktikant se ohrabruje da skuva šoljicu kafe, uživa u njenoj aromi i koristi energiju kafe za privlačenje magnetnih tokova novčanih energija i potrebnih sredstava za rešavanje situacija. Kafa se pije malim gutljajima, a uživanje u napitku pomaže u proširenju svesti i povezivanju sa višim energetskim nivoima.

Kanal Kafa pruža duboko isceljenje i energetsko čišćenje, pomaže u otkrivanju unutrašnjih konflikata i oslobađanju blokada. Na kraju seanse, praktikanti osećaju obnovu energije, povećanu radost i spremnost za nove izazove.

Rad u kanalu Kafa posebno utiče na prve tri čakre (korenska, sakralna i solarni pleksus), koje su povezane sa osnovnim životnim energijama, stabilnošću, kreativnošću i ličnom snagom. Energetsko čišćenje ovih čakri pomaže u oslobađanju blokada i omogućava slobodan protok energije kroz telo, što dovodi do osećaja sigurnosti, emocionalne ravnoteže i povećane vitalnosti. Pod dejstvom energije kanala, ove čakre se čiste i revitalizuju, što doprinosi opštem poboljšanju energetskog balansa i blagostanja.

Benefiti Kanala Kafa

  1. Brzo Rešavanje Hitnih Situacija: Kanal pomaže u privlačenju potrebnih sredstava i resursa za brzo rešavanje vanrednih situacija.
  2. Povećanje Finansijskog Protokola: Usmerava magnetne tokove novčanih energija, što omogućava privlačenje bogatstva i poboljšanje finansijske situacije.
  3. Isceljenje i Poboljšanje Zdravlja: Poseduje isceliteljske osobine koje pomažu kod stanja poput depresije, hroničnog umora, iscrpljenosti i opšteg slabljenja organizma.
  4. Energetsko Čišćenje i Revitalizacija: Čisti i revitalizuje prve tri čakre (korenska, sakralna i solarni pleksus), što doprinosi osećaju stabilnosti, emocionalne ravnoteže i povećane vitalnosti.
  5. Povećanje Kreativnosti i Motivacije: Rad u kanalu podstiče kreativnost, motivaciju i žeđ za novim postignućima i delanjem.
  6. Duboko Meditativno Iskustvo: Omogućava uranjanje u energetske tokove, što dovodi do proširenja svesti i dubljeg razumevanja sopstvene situacije i problema.
  7. Oslobađanje Blokada i Unutrašnjih Konflikata: Pomaže u otkrivanju i oslobađanju unutrašnjih blokada i konflikata, što doprinosi boljem energetskom balansu i emocionalnom zdravlju.
  8. Povezivanje sa Višim Energetskim Nivoima: Kroz meditaciju i korišćenje kafe kao alata, kanal omogućava povezivanje sa višim energetskim nivoima i širim perspektivama.
  9. Povećanje Životne Radosti i Snage: Nakon seansi, praktikanti osećaju obnovu energije, povećanu radost i spremnost za nove izazove.
  10. Promocija Ličnog i Duhovnog Rasta: Kanal podržava dugoročne promene i realizaciju ciljeva, čime doprinosi ličnom i duhovnom rastu praktikanta.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online. Individualna obuka.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 50,00 eur