Izdvajamo

Svi smo mi iscelitelji

iscelitelji
Ljudsko telo je dizajnirano da konstantno i automatski održava sopstveno zdravlje Ono radi danju i noću. Neguje, revitalizuje, regeneriše, relaksira, balansira i leči samo sebe (uprkos našim velikim naporima da sabotiramo sve ovo!).

Pored toga posedujemo izvanredne moći uma koji može svesno biti usmeren ka lečenju. U svemu ovome naročito su važne naše ruke. Kada nas boli stomak, kada nas boli glava, kada se posečemo ili povredimo... mi instinktivno stavimo naše dlanove na mesto koje nas boli.

Potpuno je prirodno da usmerimo našu pažnju i isceljivanje kroz naše ruke. Kao što već znamo, Reiki je energija koja nam omogućava i olakšava integraciju energije iz Izvora u materijalni svet. On je deo našeg fundamentalnog bića.
Postavlja se pitanje, zašto svaki čovek nije prenosioc ove energije? Ali, svi ljudi jesu prenosioci, barem potencijalni. Odmah po rođenju i kao bebe mi smo veoma moćni prenosioci energije Izvora (što je jedan od razloga zašto su bebe toliko privlačne ljudima). Potom kako se sve više smeštamo na niže vibracije fizičkog sveta (a to je proces koji je ubrzan i produbljen modernom civilizacijom i obrazovanjem) mi „zaboravljamo“ našu vezu sa Izvorom. Prirodni tok energije stagnira pa i biva blokiran. Preko Mikao Usuija nama je dat čudesno jednostavan način ponovnog uspostavljanja našeg prirodnog stanja i ubrzavanja našeg spiritualnog buđenja.