Molitva za ujedinjenje

molitva

MOLITVA ZA UJEDINJENJE

? Po volji Boga Oca Majka Jedno, ja, dete Svetlosti Niha'Maa, pozivam moju ujedinjenu svesnost, pomoć Oca, Neba i Majke Zemlje, svu moju ogromnu Svetlosnu Porodicu! Pozivam Egregore svih konfesija i veroispovesti! Objavljujem ovu ceremoniju svetom, i sav prostor oko mene je čist! Da bude tako i tako i jeste!

? Pozivam pokrovitelje svih religija i verovanja na našoj divnoj planeti da se udružimo u ime Svetlosti! Molim Sina Božijeg Isusa Hrista, Majku Mariju, Arhanđele Mihaila i Ragulia, i sva Svetla Bića koja su uvek blizu tragaoca, pomozite mi da pronađem reči, i izrazim svoju želju, za ujedinjenje SVIH duša koje streme ka Svetlosti! Ja vas molim dajte jasnost mojim rečima tako da oni koji pročitaju ovu molitvu moju, sada mogu shvatiti da samo Vera vodi do Svetlosti, Harmonije, Ljubavi i Prosperiteta!

? Ja dete BožIje, molim vas dajte mi snage, mudrosti, veru u Ljubav Oca-Majke, reči Ljubavi i Oproštanja sebi i svim Dušama koje streme ka Svetlosti! Potpuno sam svesna odgovornosti mojeg koraka! Molim svoje Učitelje, Vodiče, Anđele Čuvare da mi pomognu da očuvam dušu kristalno čistom, moj um da bude svetao, a moje srce jako, mudro i bez strasti!

? Ja vas sve blagodarim!