Energije oslobodjenja i isceljenja Duše i Duha

 EO

 

SLOJ ENERGIJA SRCA I BOŽJIH MISLI

(ENERGIJE FOKUSIRANE NA OSLOBADJANJE I ISCELJENJE DUHA I DUŠE; RAD S BOŽANSKIM DIZAJNOM)

23. ENERGIJA OSLOBAĐANJA DUHA: Energija iz bloka Srca Božijeg, veoma bliska energiji Vaznesenja, ali mnogo viša. Oslobađanje Duha se manifestuje upravo u inicijaciji osobe u Božansku matricu. Iniciranjem se u osobi otvara energija oslobađanja Duha, koja pomaže čoveku da se probudi. Ovo je energija oslobađanja svesti, energija slobode izbora. Veoma suptilno, noseći Najvišu Milost, oslobadja od karmičkih dugova, odnosno zaveta i bolesti stečenih u prošlim inkarnacijama, omogućavajući vam da odvojite glas ega od glasa Višeg Ja, istovremeno dajući svest o celom prošlom iskustvu, pretvarajući ovo iskustvo u energiju razvoja i Ljubavi. Otvara srce čoveka koliko god je to moguće, pozivajući njegovu suštinu na razumevanje da je sve Ljubav. Sloboda u izboru oslobađanja svesti od okova i granica je veoma važna. Nije potrebno živeti karmu, dovoljno je samo želeti da spoznate put svoje duše ovde i sada.

24. INNISENIA (Energija otkrivanja Božanskog plana): Energija buđenja Božanskog smisla u našem životu, energija prihvatanja našeg Božanskog Ja i Božanskog plana, njegovo sprovođenje, buđenje iskre Boga. Za one koji traže sebe, za ljude koji su na putu samorazvoja, ova energija će biti neiscrpno skladište znanja o sopstvenoj duši, o smislu njenog postojanja. Veoma dobro deluje za vidovitost, daje prilično jasne informacije o predstojećim događajima. Svaka reč koju izgovorite ima značaj za ljude sa kojima radite. Deluje kroz nameru da se čuju čiste Božanske informacije.

25. Energija prihvatanja Božjeg plana

26. Energija prihvatanja Božjih zakona (Ijahve): i njihovo razumevanje.

27. INNAOM (Energija buđenja muške / ženske svesti): Ovaploćujući se u ovom ili onom telu, duša obavlja određene zadatke u ovoj inkarnaciji. Sa drugom osobom možete raditi bez njenog pristanka ako je bliski rođak („supruga - supružnik“). Radi u slučajevima kada je potrebno harmonizovati odnose. Prelazna energija iz sloja Bezuslovne ljubavi u sloj Božanske misli. Rođen u srcu Božjem, otelotvoren u mislima Božjim. Energija stvaranja sveta. Energija koja održava ravnotežu. Najbrže razrađivanje karmičkih zadataka zajedno sa buđenjem muške / ženske svesti. Oličenje Božanskog plana kroz rešenje ljudskih zadataka koje je postavila duša. Pre svega, radi na poboljšanju zdravlja Duše. Otvorite bilo kada i bilo gde. Blisko sarađujte sa Božanskom svrhom.

28. INELIUM (Energija prelaska materijalno - manifestovanog u energiju i obrnuto): Energija vrlo snažno čisti misli i kontroliše ih.

29. INO-JA (Energija isceljenja Duha i Duše): Zapaliće Božansku vatru u čoveku. Instrument oslobađanja od zemaljskih okova našeg fizički ispoljenog sveta. Snažno čisti svest, misli. Struktuira fizičko telo. Direktna veza između Boga i čoveka bez posrednika. Može trenutno izlečiti osobu kad je spremna. Omogućava vam da se brzo setite svog božanstva. Praktikuje se samo kada je osoba spremna. Energija je ključ, portal za energije SuperBoga. Daje mogućnost premeštanja u prostranstvu. Omogućava pristup matičnoj planeti, astralna putovanja. Ovo je energija Bezuslovne Ljubavi, stvaranja i spajanja sa Bogom, preuzimanja odgovornosti za sve što se događa. Maksimalno budi supersile, otvara srce, daje viziju drugih aspekata i svetova. Daje zaštitu. Nosi u sebi svest o Nad-božanskom.

30. SINNE-JA (Energija savršenstva): Donosi unikatnost svemu što stvaramo. Energija je kosmički vrtlog, uragan. Energija super-božanskog savršenstva. Svi stvoreni svetovi su jedinstveni, nema ni jednog ponavljajućeg. Energija koja daje slobodu brzog kretanja (iz jednog u drugi svet, iz jedne svesti u drugu) bez prelaznih faza prenosi naše svetlosno telo u sve dostupne svetove.Energija „Božanskog srca“. Vrednost energije je velika, biće učitavana kroz vreme, u delovima, jer je multidimenzionalna. Energija i ujedinjenja i razjedinjenja, pre svega energija materijalizacije kreativnih misli. Ona budi i otkriva unutrašnji potencijal, radi na usklađivanju i povezivanju sa Bogom. Energija univerzalnosti i savršenstva formiranja svetlosnog tela.

31. ALANIUM (Energija „Jezik Boga“): Predstavlja drugu polovinu energije  Aum „Božanski dijalog“. Radi preko zvuka a  zvuk je poput energije od koje je sve krenulo. Višeslojni i multidimenzionalni kanal. Daje sposobnost da sve razumete u terminima ostvarenje Duše.  Omogućava vam da izrazite misli u obliku koji jelako  razumljiv ljudima, pomaže da se izrazite kratko, jasno, koncizno, te menja svest, izvlačeći suštinu i srž iz toka misli. Ova energija prožima sve slojeve, kao i energiju Bezuslovne Ljubavi. Daje vidovitost, jasnoznanje. 

 

Način obuke: On-line. Jedan na Jedan.
Uslov: Blok Tvorca. Isceliteljski kanali Prvog bloka Sinergoetike. 

Dužina trajanja obuke: Jedan dan. Trajanje seanse i inicijacije - sat vremena.
Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike

Kotizacija za praktičarski stepen: 70,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.
Energije mogu da se primenjuju kako za sebe tako i za pomoć drugim osobama.

Posebna pogodnost, kotizacija za kompletan Drugi Blok: 350,00 eur u dinarskoj protivvrednosti.