Sinergorune

Sinergorune

 

RUNE SINERGOETIKE

 

Ne samo da su sjajan alat za dijagnostiku, svaka runa je i energija za sebe kojom se može isceljivati. 

GLAVNI ZADATAK RUNA SINERGOETIKE:

• Pomoć u promeni svih aspekata života osobe;
• usmeravanje, ukazivanje na pravi smer;
• pomoć u savladavanju prepreka za postizanje zdravlja, radosti, obilje i još mnogo toga.

Umeće rada sa Sinergorunama može biti korisno svima koji su zainteresovani za rune - od početnika do profesionalca - svima koji:

• žele da poboljšaju odnose sa voljenim osobama;
• žele da nauče kako nadoknaditi nedostatak vitalnosti;
• žele postati zaštićeniji od energetskih intervencija spolja i udaraca sudbine;
• žele steći svest Izobilja;
• ko želi pronaći svoj put, svrhu;
• ko sanja o promeni i ne zna odakle da počne;
• ko puno radi, ali još uvek ne postiže samo-realizaciju;
• ko želi naučiti kako čitati informacije iz Polja;
• ko želi utvrditi uzroke svojih problema;
• ko želi pronaći novu metodu samorazvoja ili produbiti već stečena znanja;
• ko želi da se profesionalno bavi Runama.

Rune pravimo sami u toku inicijacije. Ukupno ima 37 sinergoruna i za sve njih ćemo proći inicijaciju, kao i za energije Sinergoetike, putem Portala. U priručniku su dati opisi svake rune, šema rada, rasporedi, primena, slika Runa.
RUNE su vaši pomoćnici. Predstavljaju skup znakova i koriste se ne samo za prenošenje informacija, već i za obavljanje različitih rituala.

Runska simbolika nastala je još u davnim vremenima i smatraju se drevnim oruđem za učenje o unutrašnjem i vanjskom svetu. Ovo je misteriozni atribut, zahvaljujući kojem možete uroniti u vlastitu budućnost, pogledati u prošlost ili spoznati svoje vlastite namere.

Pomoću runa možete savladati efikasnu tehniku čitanja sudbine, pronaći ključ za razumevanje naše podsvesti, koji ima ogroman uticaj na naš život.
Rune vam mogu postati zaista moćni savetodavci. I ovo je jedinstveni instrument - "magnet" koji privlači prostornu energiju u sebe, i mora se koristiti kompetentno i besprekorno.

Čemu služe rune?

Rune deluju samo u određenom svetu, svetu koji je nevidljiv i čija su vrata zatvorena. Rune pripadaju drugom sloju postojanja koji lebdi okolo, ispod i iznad kao i među nama. Kada se upozna s runama, čoveku se otvaraju nove energije percepcije sveta. Počinje se osećati životnije, drugačije jer je okružen realnim energijama.

Rune su veoma važan putokaz na vašem putu. Rune takođe poseduju kolosalnu energiju. Ukoliko ste imali dodira sa runičkom umetnošću ovo vam je svakako jasno. Rune su sveti simboli.

Program obuke za rune predviđa sticanje sledećih znanja:
- savladavanje značenja runa i načini rada sa njima;
- seanse za lečenje i čišćenje;
- integralne energetske radionice i prakse oslobdjanja i kroz praktične zadatke;
- bonusne inicijacije u energije Sinergoetike;

 

Rad s runama Sinergoetike omogućuje vam postizanje sledećih rezultata već ubrzo nakon početka obuke:
• izgradnja energetske zaštite na svim nivoima;
• energično čišćenje i povećanje vaših vibracija;
• punjenje vitalnom energijom;
• sposobnost viđenja prilika i sreće, a ne gubitaka;
• ispravljanje sudbine;
• otkrivanje kreativnih sposobnosti;
• harmonizacija stanja;
• dobijanje odgovora na bilo koja pitanja pomoću Sinergoruna;
• shvatićete da su SinergoRune integralni sistem jedinstva informativno-energetskih simbola koji pomažu u promeni vašeg života;
• naučićete kako koristiti Sinergorune u svom životu;
• definisaćete svoje pravce kretanja u životu;
• aktiviraćete procese potrebne za vaš razvoj;
• dobiti praktične savete od Sinergoruna.

Uz pomoć sistema Sinergoruna otkrićete potpuno drugačiji - novi svet pun novih neverovatnih prilika za vas!

U nastavku je opis Sinergoruna. Značenja, simboli Runa, primena se savladavaju na obuci.

 

ŽIVA - Simbol je ispunjen ljubavlju, znači rođenje, procvat života, jer u njemu je Sam Život, život u svoj svojoj punoći i skladu. To je runa koja označava sreću u prisustvu Ovde i Sada ili predviđa sreću u izgledima za buduće događaje. Simbol obilja i prosperiteta, sklada, stabilnosti i dobrih principa SVEGA I U SVEMU; ukazuje na to da postoji proces realizacije u svim sferama ljudskog života - odnosima, društvu, finansijama, kreativnosti. Simbol deluje na negativne programe samouništenja, donosi svest o uzrocima neuspeha u životu, aktivira programe za afirmaciju života, radi kroz i aktivira sve čakre, uklanja blokade na energetskom nivou, daje snažnu zaštitu i otpornost, obdaruje energijom prateće sreće i novih prilika.

JATANAU - Simbol vodič a već u većoj meri - barijera između svetova, čuvar, ne toliko ulaza u donji svet, nego čuvar-vodič koji će čoveka, u trenutku potrebe, spasiti i isterati, jer živima nije mesto na drugoj strani života. Štiti ne samo od nepotrebnih susreta i napada, već i od nepotrebnog protoka informacija, koji će se neminovno pojaviti u kontaktu s drugim svetovima.

HINA ŠI – Simbol koji označava ne samo beskonačnost i jedinstvo suprotnosti, već označava cirkulaciju, međusobno povezivanje, interakciju svih stvari, sakralni simbol jedinstva dobra i zla, ljubavi i mržnje, crnog i belog. To je simbol - beskonačnosti, daje udruženje suprotnosti u večnom krugu života, u kojem ne postoji podela na dobro i zlo, sve je jedno.

KJU TIH - Simbol - zaustavljanja, neophodne pauze u životu za refleksiju, za osmišljavanje onoga što se do sada dogadjalo. Simbol - vrata ka nečemu novom, ka oslobađanju od karmičkog opterećenja. Daje mogućnost i priliku da se spoznaju, razumeju i razvežu karmički čvorovi, snažno oslobađa karmu kroz svesnost. Omogućava transformacijski skok na novi nivo i pomaže da se akumulira pozitivna energija, i uz povoljan i dubok proces rasta svesti, počne emitovati na svet oko nas. Daje osobi osećaj i uspostavljanje odnosa sa svojim anđelima čuvarima.

JALUNA - Simbol-vodič i simbol ekspanzije. Uranja čoveka u stanje harmonije i spokojstva, formirajući plodno tlo za duhovni razvoj. Označava snažno prisustvo Anđela Čuvara. Jaluna je simbol dinamičkog kretanja pri čemu osoba biva vodjena od Viših Sila. Dakle, radi preko gornjih slojeva, putem komunikacije sa Najvišim. Daje neophodne informacije i pomaže u uspostavljanju plana dalje akcije. Često ga nazivaju "medicinska sestra" jer je osobi uvek na pomoći u postavljanju pravca, pruža potrebna znanja i akcije. Radi preko Višeg Ja. Budi poverenje u Više Sile, svet i u sebe.

RURH - Simbol nosi u sebi mnogo magične energije, izuzetno visoke frekvencije s obzirom na generalnu frekvenciju magičnog sloja i zbog toga deluje kao udarna sila. Kao posledica toga, dovodi do izuzetnog širenja svesnosti, vidovitosti, i ostvaruje snažno dejstvo u izvlačenju osobe iz nižih nivoa svesti u više.

MIRANA - Simbol koji otvara čoveku neograničene mogućnosti za dobre promene u životu, omogućava mu prelazak sa svakodnevnog nivoa svesti na viši nivo, ka svesti o služenju - u najboljem smislu te reči. Istovremeno, stvara harmoničnu liniju sudbine i ostvarenja života, ne stvarajući praznine u životnim aspektima, već upravo suprotno, donoseći skladno jedinstvo svih aspekata. Daje transformaciju na svim nivoima svesti, snažan skladan (bez fanatizma) proboj iz materijalnog u duhovni svet, daje pristup astralnom planu na dobrim frekvencijama, daje uvide iz dubokih slojeva svesnosti.

NUMIR - Ukazuje na krutu vezanost osobe za materijalni svet, ukazuje na prisustvo ograničenja u svesti i otpor prema novim životnim trendovima, promenama. Simbol je poput prekidača za smer, simbol pokazivač na životnom putu. Pomoću ovog simbola možete raditi na otvaranju puta izlaska iz zastoja. Isti simbol može ograničiti osobu ako namera da pomogne nije od čistog srca (izuzetno pažljivo raditi s tim simbolom).

MIRA TA - Radi na svim nivoima, uključujući i fizički, kao moćnu razradu i aktivaciju svih čakri. Otvara nove mogućnosti, nove horizonte, a istovremeno daje snažnu stabilnost na zemlji u materijalnim, društvenim i međuljudskim planovima. Simbol ne samo da ukazuje na mogućnost finansijskog obilja, već ovo stanje prevodi kao magnet u životni prostor čoveka, time čineći ovu osobu atraktivnom za energiju novca, blagostanje, umnožavanje i ubrzavanje manifestacija blagostanja u ljudskom životu. Simbol može takođe ukazivati na moćnu zaštitu i pokroviteljstvo, podršku i mentorstvo Viših Sila, Anđela čuvara. Simbol organizuje osobu i usmerava ga na percepciju viših vibracija, energije višeg reda i daje gotovo trenutne izlaze u ova druga stanja.

UNK - Žestok simbol koji ne oprašta pogrešan rad sa njim (kada radite sa ovim simbolom, morate jasno kontrolisati svoje misli, biti budni). Simbol je zapravo veoma moćan vodič, koji jasno razgraničava svetove i nivoe. On može raditi na otklanjanju crne magije, da neutrališe sve njene efekte kako u sadašnjem trenutku, tako i u prošlim inkarnacijama, to jest, učestvovaće u karmičkom čišćenju od crne magije.

VETER PEREMEN – Vetar Promena. Simbol vetrenjača, vihor, čija je suština pročišćavanje na svim nivoima životnog prostora i energetskog polja. Daje moćnu transformaciju, gradeći vezu sa Višim Silama, ili pripremajući osobu na put verovanja Višim, formirajući različit, viši nivo percepcije života. Moćno čisti od svega što sprečava razvoj, kretanje napred, od sopstvenih mentalnih stavova i ograničenja, od svega što je postalo bolno i dugotrajno, snažno čisti karmički plan osobe. Energija ulazi u osobu kao vihor, brišući ceo energetsku šljaku. Simbol pretvara akumulirano iskustvo u Svetlost i Ljubav, čisti životni prostor, bukvalno čisti svaki ugao životnog plana, sarađuje sa vremenom i prostorom, izvlači se u svesnu percepciju, skrivene ili dugo zaboravljene situacije koje su ljudi prošli u svoojim životima i u potpunosti savladali i dovršili lekcije sa njima. Može dati podstrek, snažan podsticaj novim scenarijima u životu.

IMITA - Duboko magičan simbol koji radi na Visokim planovima postojanja, uređenja Sveta što znači i na Višim planovima Bića. Simbol - kolevka novih početaka u ljudskom životu. Ovaj simbol unosi zdravlje i harmoniju pri radu sa njim.
Rad s ovom runom pruža mogućnost da se vremenom zapečate dobra ili visoka dostignuća i sačuvaju. Ali ovaj trenutak se mora koristiti racionalno, to jest, USAVRŠAVATI SE, koristeći dobre prakse, da bi ovakva svest umnožila dobre rezultate, a ne živeti u uverenju da je to sve za šta ste sposobni i da nema smisla težiti novim visinama. Energija ove rune daje dobru zaštitu i stabilnost u životu, ukazuje na sticanje finansijske nezavisnosti i stabilnosti, jednako prosperitet i sklad u odnosima.

MERH - Simbol radi po vertikali na životnom prostoru i u energetskom polju, istovremeno i kao prskanje i kao ispaljivanje. Jak simbol koji označava period poleta u životu i transformacija na svim nivoima bića, promišljanja, koncentracije za nešto, sakupljanja energije ka jednom pravcu, svesti o značaju onoga što potiče od Viših Planova. Tokom ovog perioda osoba je vodjena odozgo, daje mu se mnogo uvida i spoznaje, daju mu se realizacija u životu, što nije čudno, ovaj simbol rasta može se manifestovati na različite načine. U periodu dejstva ovog simbola, osoba može obnoviti odnose, izgraditi i formirati nove.

PRAJMA - Simbol stabilizacije i mobilizacije, zatvaranja u smislu skladištenja energije. Simbol preobražava ljudsku svest u rast, razvoj, svetlost, mentalnu stabilnost, ali ne aktivno, kao ostali simboli, već nežno, neprimetno, dok usklađuje i obnavlja energetsko polje i prostor osobe. Simbol sakuplja i akumulira blagoslovljenu energiju za čoveka. On će dobro raditi na privlačenju i održavanju bogatstva poput Feng Shui simbola. Takođe će raditi dobro i za otvaranje dovoljno mogućnosti oko osobe. Simbol daje neverovatnu zaštitu - višedimenzionalno i višeslojno, uklanja različite sklonosti i želje da se utiče na volju osobe na svim nivoima, u svim varijantama stvarnosti. Simbol je “puna posuda” za porodicu, u smislu rasta i dobrobiti za porodicu ili osobu. Taj se simbol može koristiti kao zaštita uopšteno ili u procesu rada (energetskog), a takođe se može koristiti i na kući, na prostoru i na ljudima. Nepropustan je i neuništiv. Energija simbola je monolitna, nepokolebljiva i neraskidiva.

DETEJRA - Simbol večne Harmonije i Blagostanja, odražava i daje svest o cikličkoj prirodi etapa razvoja sveta, ali u konačnom dovodi do shvatanja da je sve jedno i zakonomerno, jer jedan sledi iz drugog i tako dalje u beskonačnost. Suština simbola je u rečima "sve teče - sve se menja", s razumevanjem da u svakom pojedinačnom slučaju postoji težnja za uspostavljanjem ravnoteže. Simbol je naizgled jednostavan ali je duboko magičan. Pri ulasku u njega on će svojom energijom da harmonizuje i uspostavlja emocionalnu ravnotežu. Ova runa je sposobna da svojom velikom drevnom moći, moći statike i ravnoteže upravlja događajima i utiče na njih. Sama suština ove rune - stabilnost - skriva sveto značenje i nepokolebljivu snagu dubine i večnosti tog procesa. I ova moć rune se emituje na osobu i na sve s čim se susreće u radu. Runa obradjuje pitanja Roda, transformišući akumulirani negativni doživljaj i programe u doprinos sili za rast, Svetlost i Ljubav.

MI-RA-N-DUM - Simbol ne samo da štedi i akumulira energiju, već je i rasporedjuje. Simbol - katalizator, osigurač, u momentu nužde može raditi bukvalno kao strela energije. Simbol akumulira energiju, kada je to potrebno, omogućava vam da nakupite i koncentrišete životnu silu. Runa pomaže u realizaciji namere. MI-RA-N-DUM je portal za prenošenje namera, takozvani "poštar", simbol predstavlja energetsku nit. U njega stavljamo misao, želju, formiramo nameru i pošaljemo je. Može da funkcioniše kao simbol očuvanja energije: on je zapečati u sebi, kao što pčele skupljaju med u saće. U pravo vreme (na primer, kada nemamo snage ili postoji potreba povišenja energije za neku vrstu prakse ili rada), možete povratiti energiju i staviti je u akciju.

RIESTA - Višedimenzionalni, vatrena-plazma simbol. Pruža širenje svesti u kratkom vremenu, oslobađa strahove i blokade, otvara i uspostavlja komunikaciju s Najvišim, otvara srce i sedmu čakru, otvara viziju, daje odgovore na sva pitanja, pojašnjava nerazumljivo, vodi ka razumevanju uzroka i posledica, donosi čiste informacije. Simbol daje trenutnu transformaciju svakog iskustva u Svetlost i Ljubav, do savršenstva. Daje širenje svesti, uklanjajući sva ograničenja koja ometaju taj proces. Daje moćnu zaštitu. Snažno čisti mentalne i karmičke planove. Aktivira, pokreće u osobi njen lični potencijal, snagu, protok, uklanjajući eventualne prepreke i pretvarajući negativne događaje u Svetlost, Ljubav i poboljšanje. Svaki događaj u životu će se odvijati na dobar način, stvarajući iz ličnog potencijala same osobe, svojom ličnom moći izvor dobrobiti, sreće i ljubavi. Snažno radeći kroz fizički plan, aktivira čakre, oslobađa od iluzija, stvara realno razumevanje svega. Ova runa se može koristiti kao talisman za novac. A takođe i da aktivirate unutrašnju snagu, lični potencijal, za sopstvenu realizaciju.

LONOS - Simbol spoznaje i svesti. "Strop znanja" (slikovni element rune) ne predstavlja čvrsto zatvorena vrata, već odskočnu dasku. Ovaj simbol ne znači samo sticanje znanja i rast svesti, već i motivisanost: omogućuje osobi da se usresredi na daljnji rast. Pri čvrstoj nameri osobe da stekne sledeći nivo znanja, ovaj simbol ga bukvalno katapultira u prostor znanja - čini osobu fleksibilnom, pomaže u postizanju željenog sledećeg nivoa mnogo brže, u kraćem vremenu, omogućujući mu da asimilira novi nivo uz maksimalnu svest. I tako dalje u beskonačnost. Ovaj simbol takođe uklanja “oštre uglove” u prostoru i knjiga sudbine na principu "ko kuca – otvoriće mu se", odnosno, prolaz testova života u njoj prolazi blaže. U ovom slučaju radi kao simbol obezbedjivanja svega što je čoveku neophodno na tom putu, poput anđela čuvara. LONOS je simbol razumevanja uzroka neuspeha, potrebe izrade zaključaka, izlaza.

JUTEJ-RAU - Simbol prevoditelj čovekovih zahteva i namera u Univerzum. Omogućuje i adekvatno usvajanje primljenih informacija, ali njegov naglasak je na prenosu namera čoveka prema spoljnjem svetu. Pomaže u ostvarivanju želja privlačeći potrebne mogućnosti iz okolnog prostora. Pomaže u pronalaženju implicitnih rešenja kao i videti skrivena. Taj simbol je vertikala koja povezuje unutrašnji svet osobe sa spoljnjim, ali ne usklađuje tu vezu, već radi s njom u režimu "kako jeste", obavljajući radikalniju i nedovoljno skladnu interakciju između njih, stoga je potrebno raditi s tim simbolom s krajnjim oprezom.

MIR - Simbol - Koordinator, Usmerivač. U principu, jasno organizuje ljudsku energiju, omogućavajući mu da postigne željeno. U većoj meri radi na zemaljskom planu - na realizaciji u različitim sferama, postizanju cilja, stabilnosti i jačanju. Simbol označava nagradu svakome po zaslugama: može se raditi o karmičnoj nagradi kroz događaje u sudbini osobe. Simbol radi isključivo u materijalne svrhe, više u sadašnjosti, glatko se kreće u jedan stepen budućnosti. Koristi se da koncentriše misli kako bi dobili materijalna dobra. Ona funkcioniše za sve na različite načine: na osnovu unutrašnje svesti osobe, on vam dozvoljava da primate samo ono za šta je osoba spremna i ono što je "zaradio" sa karmom, ne više. Ne nosi duhovnu komponentu. Ona može usmeriti i strukturirati donje slojeve, iskustvo koje je osoba stekla tokom prošlih inkarnacija i polako se kreće da bi se probudio duhovne slojeve u sebi.

PRAV - Simbol je duboko sakralan. Rođen je zajedno sa samim životom. Ujedinjuje u sebi nebeske i zemaljske planove, zemaljsko i duhovno. Kada padne u svoje direktno značenje (vrh trougla dole): sadrži sve, i prostorne vremenske aspekte i životne prioritete sadašnjosti i budućnosti, i moć izvora i akumulirani prtljag naših dela. Ali njegova glavna funkcija je upravljanje trenutnom stvarnošću u ovde i sada. Transformacija. On će ukazati na potrebu donošenja odluka u životu, potrebu za detaljnim pregledom i analizom životnih pozicija, pogleda na svet. Simbol u rasporedu će ukazati na duboko sakralno značenje svih događaja koji se dešavaju sa osobom u današnjem danu, njihovom značaju za budućnost. Označava da sve što se dešava čoveku u ovom trenutku postavlja temelje, bazu, osnovu za stabilnu i dobru osobu u budućnosti. Simbol radi na pročišćavanju energije čoveka, njegovih karmičnih, astralnih i mentalnih polja. Radi na restauraciji fizičkog plana osobe, oslobađa blokade i zakrčenja na nivou tela. Dobro radi za čišćenje osnovnog nivoa osobe. Radi na razumevanju uzroka onoga što se događa, na transformisanju negativnog nagomilanog iskustva u razvoj. Runa ne radi harmonizaciju, ali će dobro i snažno raditi na programima Roda, traumatičnih trenutaka iz detinjstva i odvezivanju karmičkih čvorova. Ovaj simbol će takodje dobro raditi na rešavanju situacija, njihovom uspešnom ishodu. Sa ovom runom možete raditi sa teškim situacijama i ozbiljno bolesnim ljudima koji se više ne nadaju lečenju: rune može stvoriti čuda. Prilikom rada s runom mogući sukratkovremeni gubici. Ovo je počast/žrtva poreklu ove rune.

VIRENICA - Simbol - veza, regulator veze. Vrlo dinamičan, višedimenzionalan, rotirajući. Kada pada u svom direktnom značenju - horizontalno - nosi u sebi ravnotežu svetova i njihovu interakciju. U okviru našeg života to će značiti beskonačnost, vezu sa budućnošću i budućnosti s prošlošću, ovaj simbol je tačka preseka "sada i ovde", granica prelaza. Ako pogledate lestvicu Univerzuma, to je veza, deo bića, koji ukazuje na proces života, inkarnaciju i ponovno pojavljivanje u sledećem životu. Ovo je ključ beskrajne serije inkarnacija, ne samo ljudskog života, već i galaksija, svetova itd. i za svaki svet će biti njegovo "sve i ništa".

RIAS - duboko sveti simbol. Dosta teška runa, dejstvuje kao centrifuga. Simbol zazemljenja, povratka zemaljskim poslovima, ukazivanje na potrebu da se završe svakodnevni životni momenti, hitna potreba da se usredsredimo na životne situacije zemaljskog plana, da ostanemo u ovom trenutku u Ovde i Sada! Insistira na neophodnosti da postanemo svesni momenta Ovde i Sada. Simbol daje pokroviteljsku zaštitu Čuvara, ali u isto vreme malo ograničava sposobnost delovanja, sposobnost izbora pravog puta. Runa doprinosi centralizaciji ljudske energije u postojećoj stvarnosti, pretvarajući iluzije u adekvatnu percepciju života. U ovoj runi, dobro je raditi na razmišljanju o sebi i svom životu, kao što je, o gubitku iluzija i samozavaravanja. Runa omogućava osobi da razumnije gradi svoj život, bez zadržavanja u bilo kojem području života, omogućavajući joj da skladno određuje prioritete.

RAT-HA - simbol akumulator energije na višim planovima, sakuplja je i tamo koncentriše. Ona radi sa prostorom osobe, poput lifta će pomerati osobu, ali samo horizontalno, a ne vertikalno, ne dozvoljava pristup višim nivoima razvoja, nego je “prevozi” na najviši stepen razvoja, koju je osoba postigla sama. Simbol čisti mentalni plan i pri tome kontroliše! Ali upravljanje i formiranje neophodnih događaja događa se samo u saradnji sa svetom entiteta. Pruža ne čišćenje entiteta, već kontrolu osnovnog plana, tj. u ovom simbolu se postiže određena vrsta sporazuma s entitetima, na primer, "da se osoba oslobodi njihovog uticaja u zamenu za ..." ili "da osoba kontroliše entitete u zamenu za ...." i drugo. A ti dogovori i sposobnost vladanja nije samo blagoslov, već i velika zamka za nezrele duše; upravljanje entitetima daje samo privid moći, a ne i potpunu kontrolu nad njima, jer oni poštuju njihove zakone. Simbol ne vrši karmičko čišćenje jer u trenutku rada u ovom simbolu, karmičke veze su slabe upravo zbog prisustva momenta „linearnosti vremena“ u ovom simbolu, tj. čisto ljudske percepcije. Simbol je žilav, brz, ne poznaje milost, ne poznaje ni "naši" ni "njihovi". Posle rada u ovom simbolu, svesna karmička odgovornost može da se veoma uveća. Simbol se po svojoj moći graniči sa svetom živih i mrtvih.

IREI-HU - Simbol odražava čovekov odnos sa Makrokosmosom i zavisnost od njega, kao i njegov uticaj na njega kroz samosvest. Radi sa podsvesšću: ovaj simbol znači znanje o sebi i stvaranju sveta. U ovom simbolu postoji ko-kreacija s Bogom, stvaranje mišlju i namerom. Kroz spoznaju i promenu sebe, naglašen je uticaj na okolni svet. Ovo je simbol-portal, a isti simbol će biti i simbol-amulet koji će sačuvati i zaštititi vaš svet i vaš prostor. Kroz ovaj simbol može se uroniti u transcendentalnu meditaciju. Simbol iz Praizvora.

INAH - Simbol zemaljske ravni. Donosi jačanje energije i pozicioniranje čoveka u društvu, jačajući ga u smislu realizacije u materijalnom svetu; jačanje pozicija i samosvesnosti o obavezama u donosu na njih, paralelno s tim donosi pojašnjenje, svest – moćne uvide za osobu. Može ukazivati na prelazak osobe na druge nivoe svesti sa kardinalnom promenom u životu, na primer, veza ili brak sa partnerom ne kroz karmičke radove, već sa partnerom u stanju srodnosti duše, to jest, oštar skok svesti i mogućnosti za duhovni rast i realizaciju i kvalitet drugih nivoa percepcije energije. Ili, na primer, odbacivanje svih dobara, asketizam, ili obrnuto, u zavisnosti od toga kako simbol pada. Ovaj simbol u svom direktnom značenju gradi vezu sa Najvišim.

RUKE BOGA - Simbol energija Čuvara. Ljubazni simbol. Simbol je dadilja. Simbol je talisman, glavna mu je funkcija zaštita i harmonizacija, omekšavanje, usklađivanje, akumuliranje dobre energije, smirivanje, prigušivanje strasti, uklanja magične uticaje (ljubavne čarolije vezivanja, udaljavanja, nekontrolisanog oticanja energije), deluje nežno, ali nezaustavljivo, brišući sve prepreke svojom mekoćom. Simbol - štit. Kada se aktivira, nastaje istovremeni koordinirani rad Manipure, Adžne i, eventualno, Muladare, zbog čega osoba postaje neranjiva za niže energije. Deluje na fizičkog nivou: od prve do pete čakre pokreće, usklađuje energiju, obnavlja, omekšava sve krizne situacije, daje izlaz i viziju prilika, otvara puteve, a istovremeno štiti. Upravo naglašava zaštitnu funkciju: štiti nežno, uzvratno, čisti, transformiše, uklanja magične efekte, vraća ih autoru. Sakriva - čini osobu nevidljivom, skrivenom za neprijatelje i protivnike, pokriva neugodne događaje i situacije. Može čuvati znanje ili tajne. Uzemljuje osobu u blagoslovljene energije Zemlje, ne niže, već gornjih slojeva. Za ženu se ova runa može koristiti za nežnu zaštitu, rešavanje neplodnosti, čekanje deteta, pozivanje deteta u porodicu odozgo. Za bilo koju osobu ili situaciju ona će uskladiti, omekšati, zaštititi, izlečiti, otvoriti nove mogućnosti. Za porodicu - privući će dete u porodicu, uskladiti odnose, izlečiti ih, poboljšati svakodnevni život, za radost i milost, tako da kuća postane „puna čaša“.

PLA-HU - Simbol je magičan. Simbol je ograničenje, zatvaranje, zatvor za entitete. Simbol je neutralan - ni loš ni dobar. Ima retroaktivni učinak u smislu kretanja u vremenu i prostoru, odnosno dobro će delovati kada se primeni u praksama za svesnost karmičkih trenutaka, odnosno za lečenje tih trenutaka. Ovaj simbol se može produktivno koristiti za rešavanje karmičkih elaboracija, za privremeno „zatvaranje“ entiteta koji preplavljuju osobu (u smislu egzorcizma), što će osobi dati tajm-aut za razumevanje i rast svesti, tako da se taj entitet ne vrati.

RA-T-HU - Duboko magičan i zaista sudbonosan simbol, simbol - pokazivač, vitalna raskrsnica, prekidač u akciji, simbol - izlaz iz teških situacija, otvaranje novih puteva, čak i u najtežim i bezizlaznim situacijama. Ova runa je vetar u ledja. Simbol znači da osoba stoji na putu važnoj odluci koja će promeniti ceo njen budući život. Samo će srce u ovom slučaju pomoći da se napravi pravi izbor: potrebno je isključiti logiku i krenuti glasom srca, verovati Višim silama, jer je sve za Dobro ...

LIA TU - blagi simbol, daje povećanu koncentraciju u sadašnjem trenutku za bolju svesnost, zaustavljanje unutrašnjeg dijaloga, za veću svest o stvarnosti, ali u isto vreme malo ograničava viziju. Dobro će funkcionisati za rad sa nesvesnim, za dublje proučavanje bilo kakvih problema ili za utvrdjivanje naših, bilo kojih, novih kvaliteta kada je važno fiksirati postignute rezultate. Dobro radi za realizaciju u materijalnoj ravni ili u odnosima.

JU-KA - Simbol označava početak nove faze u životu neke osobe ili novu fazu uopšte na globalnom nivou i u zajednicama. U sebi ne nosi harmoniju, pa može značiti razbijanje iluzija, uvodi rigidnost u ljudsko stanje, aktivira muške impulsivne dinamičke kvalitete. Ona ne nosi jasnoću razumevanja već jednostavno kaže da je činjenica prelaska iz jedne faze u drugu posledica iskustva koje je osoba već živela. Ali paralelno, ona može ukazivati na jačanje materijalnog plana i pozicije osobe u socijalnoj sferi, ili održavanje njihovih pozicija i aktivnog principa napada, buđenja dinamike. Ali ti impulsi aktivnih manifestacija neće biti sistematski. Ova runa će ukazati na njihovu nedoslednost, epizodni talas, prema situaciji. Ova runa otkriva agresivnost u osobi, odnosno upozorava na nju.

VI-HO-RA - Simbol promene i milostivog perioda za donošenje odluka, simbol promene faza ili perioda u životu kako bi se maksimiziralo korišćenje svih trenutno dostupnih mogućnosti. Ukazuje na povoljan trenutak za donošenje važnih odluka u životu neke osobe ili za odlučujuću odluku u bilo kojoj postojećoj situaciji. Pokazuje da se otvaraju nove mogućnosti i novi horizonti (vidi popratne simbole). Otvara komunikaciju sa Gornjim svetom. Što se tiče ljudskog zdravlja, on će ukazati na oporavak, posebno ako su pored njega simboli koji ukazuju na dinamičnu prirodu. Simbol je glasnik narednih promena. U radu s ljudima, simbol deluje kao čuvar.

AR-RA-ER - Simbol - ravnoteža, stabilnost, smirenost i poverenje u budućnost. Gradi niz povoljnih događaja u životu, organizuje životni prostor osobe za sreću i otkrivanje novih mogućnosti, koristi ranije propuštene prilike za dobro, daje dobru osnovu za povoljnu budućnost, daje pouzdano pristanište, briše sve što ograničava i stagnira, simbol je odskočna daska za poletanje i uspeh. Čisti od magičnih efekata i negativnih misli "izvana". Runa detektuje napade negativne energije i pomaže vašem ličnom negativnom iskustvu ili negativnom akumuliranom energetskom potencijalu da se pretvori u Razvoj, Ljubav, Svetlost. Ukazuje na postojeće povoljne okolnosti u životu i njihovu manifestaciju u ovom trenutku. Pomaže da se shvati značaj predstojećeg povoljnog perioda u životu, neophodnost da se ceni ono što je u ovom trenutku "ovde i sada".

RU-T-HI - Simbol katalizator, deluje obostrano, može otkriti skrivene situacije, s ciljem njihovog uspostavljanja, ispravljanja, izlečenja s najmanje loših posledica za sve. Simbol je označivač u čovekovom životu. Njegova energija može se iskoristiti za narušavanje namera "neprijatelja". A možete ga koristiti za uspeh u poslu.

KIA-RU - Energija rune je jaka i deluje u trenutku prisutnosti "ovde i sada". Simbol sakuplja u sebe, akumulira informacije koje su bliske čovekovoj svesti u sadašnjem trenutku njegovog bića, o osnovama Univerzuma, saznanjima o svetskom poretku (to jest, nadolazeće spoznaje daju se kad je osoba spremna, iz prostora koji su joj optimalno blizu). Simbol je centrifuga, koncentrator i repetitor svega. Kada padne u svom direktnom značenju znači stabilnost, jasno razumevanje svega, realno, neiskrivljeno sagledavanje stvarnosti, usmerenost i težnju čovekovih namera i, što je najvažnije, postizanje zacrtanog cilja, uspeh u njegovom postizanju. Simbol znači uspeh, donosi uspeh, privlači uspeh. Simbol - stvaranje: označava prosperitet i blagostanje, duhovni rast, poboljšanje, pročišćavanje svesti i fizike, isceljenje ljudske duše i fizičkog tela, zajedno sa duhovnim rastom, kada je u pitanju oporavak pacijenta, jačanje porodičnih odnosa, jačanje prosperiteta, rast u karijeri. Pruža maksimalno korišćenje dostupnih prilika, vidovitosti, osećaj i percepciju povratnih informacija iz sveta. Gradi odnos s Višim, ukazuje na aktiviranje te veze, uči da se čuju informacije od Viših, vidi i opaža njihove znakove. Runa daje razumevanje pripadnosti drugim svetovima, centrira osobu na samosvest, na spoznaju sebe u transcendentalnom značenju, kao česticu svega što postoji. Pruža razumevanje i viziju skrivenih misli druge osobe, njene unutrašnje skrivene suštine, kao spoljnjeg promatrača, bez mogućnosti mešanja u njegov unutrašnji svet i njegovu sudbinu!

VES-TA - početak i kraj svega, simbol - Sve i Ništa. Označava transformaciju, tranziciju iz jednog stanja u drugo, oslobađanje od svega što smeta, oslobadjanje od iluzija ili potpunog anuliranja svega. Takodje označava brzo prebacivanje s nivoa na nivo i iz jedne u drugu realnost. Simbol ukazuje na odnos sa rodom, precima, razvoj programa roda, aktiviranje njihove vitalnosti, formiranje sebe kao energetski značajne svetlosne jedinice. Simbol ukazuje da je osoba na pragu važnih životnih događaja i da morate pokazati visoku svest. Radi sa vremenom i prostorom, a u kombinaciji sa drugim simbolima radiće na pročišćavanju karmičkih planova, programa Roda, traumatskih osećanja, bolnih i traumatskih situacija iz detinjstva.

NEI-ZA (prazna runa) - znači SVE. Sve u svom najsvetijem i najdubljem smislu. Simbol čiste ko-kreacije sa Najvišim. Simbol - Promena. Simbol Bogosvesti u sebi ili Bogobojaznika u sebi. Simbol granice svesti i bića. Simbol je referentna tačka i završna tačka za sve. Simbol u kojem možete korigovati bilo šta i kako vam je ugodno. Simbol u kojem proces samo-stvaranja sopstvenog života i sudbine osobe počinje ili završava ili prelazi na druge nivoe. Simbol će ukazivati ili na potpuno oslobađanje od svega što smeta, od iluzornih predstava, ograničenja, i mentalnih okova, ili potpuno uranjanje u iluzije, ograničenja, mentalni zatvor razuma. Sudbonosni simbol u svakom svom značenju. Može ukazivati na potpuno resetovanje svih - fizičkih, informativnih ili energetskih aspekata. Snaga njegove energije je velika u smislu propisivanja događaja u životu osobe. U ovom simbolu možete na Najviši nivo emitovati bilo koji od svojih planova, namera, poduhvata, projekata, snova i želja. Omogućava gotovo trenutno odvijanje najsmelijih poduhvata u punoj snazi svoje energije ili gubljenje svega odjednom, posebno iluzija. Simbol trenutne jasnoće i realizma u percepciji života.

 

Način obuke: On-line. 

Uslov: Blok Tvorca.

Dužina trajanja obuke: Trajanje obuke 14 dana (po 60 minuta). Inicijacije se rade u on-line režimu, jedan na jedan. U obuku je uključena seansa i podrazumeva veliki broj praktičnih zadataka.

Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike 

Kotizacija: 250,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Sinergorune i njihove energije mogu da se primenjuju kako za sebe tako i za pomoć drugim osobama. Moguće ih je kombinovati apsolutno sa svim energetskim sistemima, neće ih poništiti već samo ojačati njihovo dejstvo.