Blok "BOZANSKA SILA"

BOŽANSKASILA

Božanska Sila je integralna komponenta Univerzuma. Ova apsolutna moć Prvobitnog Izvora je u početku u stanju mirovanja, ona spava u svima nama. Treba je pokrenuti, aktivirati svojom namerom da napredujemo. Ovaj potok postoji ne samo u nama, ljudima, već i u celom živom svetu. Ovo je sila koja pokreće sve. Zahvaljujući njoj, sve teži pokretu, razvoju, rastu. Ona se budi iznutra i čini da biljke, životinje, insekti rastu i žive - to je vrsta instinkta (u ovom slučaju, moć bez uma, baš kao impuls duše, kao Božja iskra) koju je postavio Stvoritelj. Ona budi tu bezgraničnu drevnu silu, moć u čoveku u nastojanju da ostvari svoje ciljeve, planove, namere, podstiče osobu da deluje, inspiriše ga da stvori iskustvo.

Energije Bloka Božanska Sila su radikalno novi instrumenti, do sada nepoznatog u svetu formata. Udružene u Bloku Božanska Sila spajaju se u jednu neuništivu, kreativnu moć – instrument Svetlosti. To je alat budućnosti jer njen efekat nije tačka, nje lokalizovan, kao u mnogim poznatim praksama, već talas, ili bolje reći globalni talas.

Kada se ovi potoci otvore, oni istovremeno rade u svim pravcima odjednom, i na svemu odjednom. Ne protežu se u vremenu i prostoru, rade ovde i sada. Oni rade istovremeno i nežno i naporno u čemu se ogleda svestranost njihovog rada. Energije odmah počinju da pune snažnim aktivnim snagama.

Božanska Sila - trenutno u polju čoveka, gradi najmoćniju zaštitu, ključ za lansiranje i aktiviranje koji je jednostavan i leži samo u polju sopstvene vere, i ništa drugo to ne može promeniti. Božje Misli, Božje Srce i Božja Vera su najviši slojevi ovih potoka i veoma moćni alati, u kojima će svaka nekonstruktivna misao, svaka misao koja u sebi nosi i samo mali deo sumnje samu sebe uništiti. A Vera i Poverenje doći će sami od sebe kao izvor beskrajne inspiracije, stvarajući beskrajni tok mogućnosti.

Protok energija snažno uklanja sa svog puta bilo kakva ograničenja - psihička, mentalna, fizička (kompleksi, strahovi, sumnje, bilo šta) – on na njima radi istovremeno na isti način kao i sa čakrama. U principu, potok se na čakrama i ne zadržava jer za njega ona su samo sekundarni, usputno rešiv aplikacioni problem, a ne njegova glavna funkcija.

Energije Bloka Božanska Sila deluju snažno, trenutno i efikasno na fizici, energiji, pročišćavaju apsolutno sva tela, dovode u red misli, snažno čiste mentalne, karmičke planove, informacionu komponentu naše energije. Daje trenutnu koncentraciju pažnje, i koncentraciju opšte energije na mestu prisustva - ovde i sada. U isto vreme, apsolutno sve manifestacije "Ja" u svim dimenzijama, u svim prostorima, realnostima i vremenima su isceljene - ovde i sada. Isceljenje karme roda, kolektivne karme, kolektivne svesti, isceljenje svesti uopšte, oslobađanje od ograničenja.

Prilično snažno su izražena isceliteljska svojstva i lekovita svojstva su jaka. Efikasno se zaustavlja unutrašnji dijalog i istovremeno uvodi u stanje prisustva i rastvaranja. Naš Ego se podiže na nivo našeg motivatora i saborca, a ne našeg neprijatelja. To nije Ego koji je kapriciozan, već radoznali Ego - jezgro koje nam je dato za ovaj život. Možemo ga koristiti u konstruktivne svrhe jer ovi potoci će nas pokrenuti ka boljoj strani Ega.

Ovaj alat pruža nove mogućnosti za ubrzavanje razvoja i rasta ljudske svesti. Pokreće mehanizam zajedničkog življenja. Odnosno, proživljavanja bilo kojeg iskustva srcem, emocionalno empatičnom umešanošću u sudbinu nekoga ili nečega, daje nam se mogućnost da iskusimo i primimo sve brojne spoznaje iz dodirivanja tuđih iskustava ili događaja, bez da ih živimo u eventualnoj stvarnosti.

Delovanje ovih energija javlja se kao fenomen uvida, nadahnjujućeg, koji oduševljava i koji donosi potpuno drugačija shvatanja. Energije Bloka Božanska Sila sadrže sve matrice i sva stanja matrice, a istovremeno deluju podmlađujuće na ćelijskom nivou. Struktuira fizičko stanje, kao da ga proteže do određenog standarda.

I još je bezbroj efekata ove univerzalne, svestrane, višenamenske, svedimenzionalne Božanske energije.

Ceo Blok je podeljen na energije potoke, i to:

1. Božanksa Sila Čišćenja
2. Božanska Sila Isceljenja
3. Božanska Sila Podmladjivanja
4. Božanska Sila Punjenja
5. Božanska Sila Obavijanja
6. Božanska Sila Blagoslova
7. Božanska Sila Otkrića
8. Božanska Sila Ukrepljenja
9. Božanska Sila Preporoda
10. Božanska Sila Stvaranja
11. Božanska Sila Spokojstva
12. Božanska Sila Privlačenja
13. Božanska Sila Udaljavanja

Ove energije poseduju ogromnu, ljudskom umu nezamislivu bazu informacija zahvaljujući kojima se podešavaju na vibraciju koja je potrebna praktičaru ili osobi na koju se primenjuje energija, u cilju postizanja što bržih maksimalno efikasnih rezultata.

Energija se sama podešava i uklapa se u situaciju kojoj je potrebno ispravljanje.
Ovu energiju nije moguće zloupotrebiti na bilo koji način, njome nije moguće naneti bilo koju vrstu štete ni sebi ni bio kome drugom. Ona se aktivira u bilo kojim situacijama i bilo kojim uslovima i nakon već 5 minuta počinje da deluje snažno i duboko na svim nivoima.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen za celokupan sistem: 222,00 eur
Kotizacija za praktičarski stepen po pojedinačnoj energiji: 25,00 eur

(Kotizacije ne podležu specijalnim ponudama).