O metodi

Baner 3

 

O METODI

 

SinergoEtika, kao kompletna metoda, nastala je iz iskustva praksi u različitim i energetskim tehnologijama kao što su Kosmoenergetika i Reiki. Sinergoetika je metoda upravljanja energijama Nove Epohe, energijama visoke čistoće i snage i ona ima svoje razlike u odnosu na druge energetske škole.

Nakon izuzetno duge prakse u Kosmoenergetici i Reikiju primećeno je da praksa isceljivanja postepeno, na spoju nekoliko različitih tokova energije, prelazi nа kolosek ne samo specifične pomoći ljudima, već i rešavanja i prevazilaženja problema različite prirode. Potraga za novim rešenjima koja omogućavaju ne samo da živimo kroz određeni životni scenario koji smo izabrali, već i da kontrolišemo sudbinu ("sami kreiramo" svoju novu stvarnost), ne opterećujući karmičke planove našeg bića, kroz Sinergoetiku se pokazala veoma uspešnom. Promene mogu da se dešavaju brzo, višestruko, efikasno, uz duboko razumevanje i rešavanje gorućih problema bilo kojeg plana u sopstvenom životu jednom za svagda.

Tokovi Sinergoetike kao nijedna do sada energetska praksa budi skrivene talente, prilike, supersile u sebi ne nakon dugih godina rada, već ovde i sada, tj. praktičari uče da razumeju i prihvate sebe u suštini. Nakon bezbrojnih primera i provera u praksi čiji su rezultati daleko prevazilazili očekivane nastala je metoda ličnog razvoja osobe – Sinergoetika.

Sinergoetika je moćan multidimenzionalni transformativni metod samospoznaje koji može u potpunosti promeniti život osobe.

Rad sa potocima Sinergoetike brzo i tačno pomaže u rešavanju mnogih životnih problema, otkriva uzroke problema i bolesti, oslobađa od bilo kakvog negativnog programiranja, pretvara iskustvo u razvojnu energiju, menja kvalitet života, proizvodi osećaj samostalnosti, punoće i sreće, usklađuje unutrašnje stanje, poboljšava zdravlje.

Sinergoetika nam omogućava da otključamo i aktiviramo u sebi resurse koje ne koristimo. Zahvaljujući njima bićemo u stanju da prilagodimo životni scenario, da transformišemo programe "opstanka" i "samouništenja" u programe "prosperiteta i srećnog života", da se prestrojimo u drugi talas - talas života u harmoniji sa sobom. Praktičari koji praktikuju Sinergoetiku svesno otkrivaju ovaj potencijal u sebi, menjaju sebe i svoje živote, stiču jasnoću, uče da vide srećne prilike u svom životu, a ne samo ograničenja, proširuju granice svog pogleda na svet.

Sinergoetika je jedinstvena po mnogo čemu i svi učitelji ove metode svedoče da se učenici, radeći po njoj bukvalno menjaju pred njihovim očima, pretvarajući se u slobodnu, zrelu, talentovanu, samouverenu, harmoničnu, svetlu ličnost.

Sinergoetika se može primeniti bilo gde i na bilo koji način - u poslu, u isceljivanju, u ličnom životu, u odnosima, meditacijama, u duhovnim praksama, u razvijanju sposobnosti, u upravljanju sobom, situacijama, zajednicama ljudi itd.

Metoda Sinergoetike – je stvaralački rad sa energijom kroz prebivanje u energiji.

Sinergoetika se zasniva na energijama Stvoritelja, kao uzrokom svega. Energije Stvoritelja nisu povezane s egregorima koji se nalaze u polju Zemlje, nisu povezani sa kolektivnim nesvesnim, nisu uključeni u niskofrekventnu magiju. Iz ovih važnih razloga, ove energije daju direktno znanje bez izobličenja, pomažu u oslobađanju vašeg uma od ograničenja, brzo bude svest i daju duboka znanja i veštine.

Energije Stvoritelja su energije prvobitnog izvora i one su osnova svih drugih energija s naglaskom na tome da rade u različitim pravcima i različitim poljima i oblastima vidljivog i nevidljivog sveta. To je sama konstruktivna Božanska Životna Sila, to je pokretačka, životvorna isceliteljska moć, to su multidimenzionalne energije neverovatne moći i vibracija.

Opseg i mogućnosti Sinergoetike su skoro beskrajni. Ove energije stvaraju, kreiraju, leče, obnavljaju, ponovo stvaraju. One rade snažno i brzo na svim nivoima bića - fizičkom, nivou DNK, mentalnom, energetskom, svesnom, podsvesnom, nadsvesnom, percepciji, vremenu, prostoru, na situacionom i uzročnom nivou itd. Energije rade na snažnom čišćenju, lečenju od bilo kakvih bolesti, čišćenju u situacijama, čišćenju od magičnih efekata bilo koje tradicije i jačine, zaštitom, čišćenju prostora, kao punjači amuleta i talismana, reanimaciji, depresiji, transformaciji, aktivaciji i širenjem svesti i tako dalje. Moćno radi na egzorcizmu. Njeni potoci energija rade apsolutno na svim planovima, koji mogu da budu - skriveni i manifestovani, fizički, mentalni, energetski, karmički, u svemiru, vremenu, svesnosti, podsvesti, na nivou DNK, aktiviraju i lansiraju pozitivne programe, sve pretvarajući u Ljubav i Svetlost.

Energije bude želju za životom, doprinose aktiviranju ovog procesa. Tokom prakse u energijama Sinergoetike postoji moćna karmička obrada. Energije ispunjavaju vitalnom silom, harmonijom i ljubavlju sve sa čim dolazi u kontakt, daju aktivnost, želju za životom, kretanjem napred, ispravljaju sudbinu, stabilizuju materijalnu situaciju osobe.

Mnogo frekvencija Sinergoetike zvuči. Ljudi koji imaju veoma razvijenu svesnost, otkrivajući ili se integrišući u određene energije Sinergoetike, opažaju ovaj jedva primetni zvuk. A ovaj, za uobičajeni ljudski sluh neprimetni zvuk budi kreativne procese, podstiče ka samousavršavanju, ka potrazi i POKRETU NAPRED. Dolazi do potpunog rušenja granica, ubrzanja misaonih procesa, ubrzanja misli do te mere da osoba postaje kreator svoje stvarnosti (zato u mnogim energijama stoji napomena o tome, da će zbog ovih kvaliteta osoba snositi odgovornost jer razume da je tvorac svog života).

Sve  energije su se poredjale onako kako su sada sistematizovane, ne slučajno - imaju zvučni poredak od 432 do 500 Hz i više - kako se moć energija povećavala od Bloka Sinergetika do Bloka Univerzum.
Sinergo tokovi su integralni i savršeni ne samo u frekvencijskom opsegu, već i u prostorno-vremenskom kontinuumu, koji se takođe povećavaju do savršenijeg stepena kako se pojavljuju energije - od prve do poslednje. A poslednje energije su čak poput merkaba Nove Ere.

Frekvencije Sinergo podešavaju osobu da opaža više aspekte zvučne svesti. Oni pripremaju osobu za stvaranje - i to je glavni aspekt ovog alata. Zbog toga ga tako malo ljudi razume, a još manje ljudi je spremno slediti ga! Samo čisto otvoreno srce čuje i vidi ove trenutke.

Za ljude koji žele da postignu dublju svest o uzrocima svih stvari, Sinergoetika pruža priliku da se uroni u energiju koja je glavni izvor energija Stvoritelja, u rođenje Samog Života.

Šta je Sinergoetika i kako ona radi?

1. SinergoEtika – je metod energetskog rada, instrument za samospoznaju i samorazvoj. Od velike je važnosti da razumemo i doživimo sebe kao Pokretnu Kreativnu Silu, kao Kreatora, koji formira svoju realnost, na svim planovima i nivoima svoga bića, da razumemo, da smo jedini izvor dogadjaja koji nam se dešavaju u životu. Iz toga sledi da naše spostvene akcije i ne samo one već i emocije i misli imaju ogromnu moć. Kada se upoznamo sa Sinergoetikom, obično nema povratka nazad: Promene ka razvoju i poboljšanju, i očigledne i manje izražene, neizbežne su, bez obzira u kom vremenskom roku da se pojave. Veoma je važan momenat, pročišćenja i oslobadjanja svesti (da se preispitaju i stave pod sumnju trenutne predstave o svetu), jer, u punu posudu ne možemo dosuti ništa novo.
2. Sinergoetika je živa. Rad sa njenim potocima je zapravo dijalog, razgovor sa Svevišnjim koji se neprestano odvija na suptilnom planu i po manifestacijama na fizičkoj ravni se prikazuju očigledni rezultati. Ona je kreativni rad sa energijama Izvora kroz prebivanje u njima.
3. Sinergoetiku karakteriše i odsustvo potrebe da se rade složene tehnike, jer su u pitanju energije sa trenutnim dejstvom.
4. S obzirom na brzinu dejstva, logičan je i zahtev za strogom kontrolom nad sopstvenim emocijama i mislima. Upotreba mora biti isključivo za dobro. Koristoljublje otpada samo po sebi!
5. U seansama, primarna uloga je dodeljena nameri, iskrenoj želji za samoizlečenjem ili isceljenjem Drugog (kada radimo s pacijentom). Kada radimo sa drugom osobom, onda je važna njena spremnost za isceljenje i transformaciju. U procesu rada uvek se uključuje dijalog sa Stvoriteljem koji je važan u smislu značaja Božjeg plana za vašu dušu i dušu pacijenta.
6. Kroz jednu sesiju energije deluju višedimenzionalno: izvođenje isceljenja, zaštitne funkcije, čišćenje tela i životnog prostora (od nepovoljnih događaja koji ometaju realizaciju Zamisli Duše, od entiteta, itd.). Takođe rade na stvaranju ili transformaciji nepovoljnih u povoljne situacije. One rade na svim nivoima i planovima postojanja: fizičkom, DNK nivou, mentalnom, energetskom, duhovnom, svesnom, podsvesnom, intelektu, vremenu-prostoru, itd. Stvaraju novu realnost, proširuju spoznaju. Rade kako na isceljenju čoveka tako i društva, planete, Univerzuma u celini.
7. Podela energija na blokove je uslovna. Mnoge energije su na granici različitih blokova, a svaka energija je ključ za još najmanje 10 novih energija.
8. Blok energija Slovenskog Panteona i blok Atlante su dati kao odvojeni blokovi maksimalno približeni Sinergoetici, u „ažuriraom formatu“.
9. Osnove prakse sprovodjenja seanse prilažu se kao poseban dokument.

Za ljude koji žele da postignu dublju svest o uzrocima svih stvari, Sinergoetika pruža priliku da se uroni u energiju koja je glavni izvor energija Stvoritelja, u rođenje Samog Života.

Kakve mogućnosti i rezultate daje Sinergoetika?

Naučićete kako da za kratko vreme:

• promenite svoj život i poboljšate njegov kvalitet;
• steknete zdravlje, sreću i prosperitet;
• pronađete ljubav, radost, uzajamno razumevanje;
• uklonite negativnosti i oslobodite se;
• harmonizujete svoje psihofizičko stanje, oslobodite se strahova i stresa;
• steknete sposobnost otkrivanja seksualne energije i kako da postanete atraktivni;
• steknete sposobnost promene odnosa prema životu i svetu oko vas, sposobnost da razumete i prihvatate;
• da razvijete i aktivirate svoje energetske centre;
• da razvijete svoju intuiciju i više moći;
• da vidite šta drugi ne vide;
• da unesete dobrobit u svoj život kroz jedinstvenu priliku da pristupite energiji blagostanja i spokoja;
• da uklonite svaku vrstu energestkog napada, kletve, bilo kakvog magičnog efekta, negativnih veza i vezanosti;
• da samostalno očistite auru i energetske centre što kao rezultat dovodi do fizičkog izlečenja od bolesti;
• da savladate metode zaštite sebe i voljenih od bilo kog uticaja;
• steknete mogućnost pristupanja energijama koje nose bilo koju vrstu informacija;
• konačno možete postati gospodar vaše sudbine.

Metoda se kombinuje sa:
1. Drugim duhovnim praksama;
2. Radom psihologa, psihoterapeuta;
3. Uz lečenje medikamentima. U toku terapije, lečenje medikamentima nikako nije otkazano.

Način obuke:
Isključivo on-line, jedan na jedan u realnom vremenu. Pre svake inicijacije se sporovodi seansa čišćenja od strane učitelja.  Ukupno trajanje sesije (seansa + inicijacija) je 50 minuta. Za svaki blok je dato vreme trajanja obuke.

Preduslovi: Nema.
Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.