Nia Ta Ne

 та нэ

NIA TA NE - Energetska Hirurgija - Ove visokoenergetske isceljujuće vibracije manifestuju se u obliku laserskog zraka. Zbog toga je moguće sa velikom preciznošću usmeriti energiju na određeni deo tela (organa) i usmeriti ga tamo. Da bi se prihvatile vibracije Nia Ta Ne, otvara se poseban kanal u Svetlosnom telu iscelitelja, istovremeno se otvaraju energetske staze u auri, a kanali na prstima se otvaraju i šire. U sesijama se koristi i pojačalo energije koji pomaže da se kanali za isceljivanje otvore i čine laser moćnijim.

Tokom sesije, prsti se postavljaju na poseban način kako bi se aktivirao laserski zrak Nia Ta Ne i drže se preko tela na udaljenosti od 5-10 cm. Uz pomoć Nia Ta Ne, možete dobro da utičete na sve bolesti koje su već postale vidljive na nivou fizičkog tela. To znači da se pomoću lasera mogu tretirati sve vidljive promene u fizičkom telu - na primer,  upala organa kao što je upala žučne kese. Uz pomoć Nia Ta Ne, takođe možete da utičete na mnoge vrste bolova - zubobolju, bol u mišićnom i nervnom tkivu kao i vršiti direktan uticaj na zglobove. 

Visokoenergetske vibracije energije Nia Ta Ne za svaku osobu mogu biti različite, sve zavisi od organa na koji je ta energija usmerena i koliko osoba veruje u tu energiju i koliko je spremna  da ozdravi. Energija Nia Ta Ne utiče na sve simptome i bolesti koje su već vidljive na nivou fizičkog tela. Vaše isceljenje zavisi od odluke vaše duše. A onda će vam energija Nia Ta Ne pomoći da se oslobodite simptoma bolesti koji su možda već prodrli u vaše mentalno telo i formirali tamo kristalizovane zastarele uzorke, a možda idu dalje po vašem emocionalnom putu, što vas čini emocionalno nestabilnim u različitim životima situacijama. Visoko energetske vibracije Nia Ta Ne vam mogu pomoći u situacijama kada su se guste energije iz mentalnog i emocionalnog tela već prenele na fizičko telo u vidu bolesti. Što više pokazujete poverenje u energiju Nia Ta Ne, to će biti osigurane veće vibracije za isceljenje vaših struktura.

Tehničke informacije

Dostupni metodi inicijacije
- Lično prisustvo „jedan na jedan“, uslov I stepen Reiki, Vaznesenje 999 ili Ujedinjenje 999 (dobija se kao bonus uz ovu tehniku)
- Lično prisustvo u grupi „seminar“, uslov I stepen Reiki, Vaznesenje 999 ili Ujedinjenje 999 (dobija se kao bonus uz ovu tehniku)
- Distanciono, uslov II stepen Reiki metode Vaznesenje 999 ili Ujedinjenje 999 (dobija se kao bonus uz ovu tehniku)

Trajanje seminara: 3-4 sata

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 70,00 eur