Energije za rad s dominantama čoveka

ZD

 

ENERGIJE - STANJA FOKUSIRANA NA OBRADI ŽIVOTNIH DOMINANTI

Rad s energijama koje spadaju u grupu STANJA podrazumeva potpuno utapanje u njih, transcendenciju. Sve dole nabrojane energije - stanja stanja rade na Sedmoj čakri -Sahasrari i više.

STANJE LJUBAVI: Sama Ljubav, prvo stanje, primarni element, zahvaljujući kojem je rodjen, sam život u NAJBOLJEM izdanju. Put do Stanja za početnike leži kroz energiju, tj. putem kostvaranja sa Stvoriteljem u pronalaženju Ljubavi, stanja harmonije sa svime, jedinstva sa Jedinim, pronalaženja sebe kao dela celine i celine kao sebe - transcendentalnog stanja. U njemu postoji pročišćenje svih nivoa svesti, njenoo maksimalno širenje, spoznaja SVEGA, sebe u SVEMU, otpuštanje svega, pročišćenje nesvesnog. Na nivou fizičkog tela - obnavljanje rada svih čakri. Daje harmonizaciju, stabilizaciju toka misli, bistriji rad uma. Moćna transformacija (rezultat akutne rezonance) za nepripremljene, ogleda se u razradi kako na fizičkom planu, tako i u psiho-emocionalnim stanjima.

RA-UM-OM (Stanje Proricanja i Stanje Uvida): Moćno, pulsirajuće energetsko stanje, u čijem se središtu okreće vatrena plazma, jarke solarne boje, koja se na ivicama pretvara u tamnoplavu. Zahteva uranjanje u njega, daje mogućnost izlaza iza granica. Ulazi od vrha do dna od 7. i više i spuštajući se niz čakralni sistem osetno utiče na Treću čakru - Manipuru. Oseća se istovremeno i toplo i hladno. Područje Adžne se jako širi, empatija se povećava, ali duša ne oseća bol. Pojavljuju se jasnost, razumevanje, osećaj za apstrakciju, ravnotežu, jedinstva sa celim svetom, osećaj manifestacije Boga i Života. Pruža duhovni rast na prirodan način, bez prekida i neravnoteže. Stanje je relevantno za dijagnostiku i kanalisanje. Brzo razvija super vid, znanje, sluh. Važno je da ispravno shvatite svoju nameru. Na nivou fizičkog tela deluje na čišćenje, takođe razrađuje suptilne planove tela: čisti karmu, koriguje zadatke Duha i Duše, radi sa prostorom i vremenom. U ovom stanju je važan trenutak poverenja u sebe i Svevišnjeg.

STANJE OSLOBAĐANJA: Sloboda u punom smislu te reči: potpuni mir, zen ili Nirvana. Blok energija Oslobođenja su samo aspekti ovog stanja. Rođenje Stanja Oslobađanja moguće je samo ljubavlju, a Ljubav je Sila Spajanja. Slabo radi sa fizičkim telom (svaka ćelija je ispunjena toplinom), ali se istovremeno mentalna sfera dramatično menja, kao da je zasićena Božanskom svetlošću. Trenutak Kreativnosti, svest o sebi kao stvaraocu, uvodi se u misli. Ako u Stanje Ljubavi dolazi shvatanje „Ja Jesam Ljubav, Ja Jesam Bog“, onda je u Stanju Oslobadjanja - „Ja sam Kreativnost u Bogu“. Dolazi osećaj unutrašnje slobode, pomeraju se granice iz osnova, stereotipi se preispituju kao i opšteprihvaćeni sistem moralnih i etičkih kvaliteta. Dolazi do potpunog revidiranja procene svega postojećeg sa svešću o tome šta je čoveku vredno, a šta nije: lažna skromnost, dobročinstvo, pristojnost itd. ometaju otkrivanje Božanske suštine Duše ni manje ni više nego negativno razmišljanje i ponašanje. U ovom procesu čovek se stapa sa Stvoriteljem i shvata sebe kao jedinstvenu ličnost, sposobnu da stvori sopstvene svetove, kao deo Jednog, kroz koga On takođe spoznaje sebe.

STANJE STVARANJA: Izvedeno je iz Stanja Ljubavi, oboje leže u području „Kolevke Života“, ali mogu se razgraničiti kako bi gajili određene kvalitete. Stanje Stvaranja nosi kreativnu inspiraciju, življenje svega ovde i sada, potpuno se stapajući sa svime. Postaje duboko jasno da je fizičko telo produžetak energije. Daje duboko transcendentalno stanje svesti da ste stvaralac koji takođe stvara svoj svet i vaše stvaranje zavisi od vas: da li je to ljubav ili bol itd. Odgovornost je teret, jer sama po sebi Stanja Oslobođenja i Ljubavi nose razumevanje da bilo koja misao i reč imaju svoj nastavak i da će biti otelotvorene.  Mi se manifestujemo u svojim rečima, svojim osećanjima, mi smo oni. U ovom stanju bilo koja misao stiče stvaralačku snagu. Stanja su portali za samootkrivanje jedinstvenosti i elovitosti. Ovi svetlosni kodovi su napisani u čoveku da otkriju njegove najbolje strane i osobine. Negativno pri tome neće pasti u podsvest, već će se živeti i ostvarivati za dalju transformaciju: osoba će dobiti razumevanje da negativnost u bilo kom smislu je neophodna ... Sva ova stanja sadrže u sebi Energiju Bezvremenosti, koja je poput brzog lifta za uranjanje u ova Stanja. Nema prostornih okvira jer dolazi do spajanja sa primarnim izvorom Života.

STANJE SVEZNANJA: Takodje, izvedeno je iz Stanja Ljubavi. Gušća energija talasne prirode utiče odjednom na celo polje koje je naelektrisano na određeni način. Stanje talasa je početno stanje našeg Univerzuma, ovo je stanje samog života. Na ulazu u ovo stanje pokrenuće se zaštitni programi. Ako uđete u informaciono polje sa dobrom namerom, možete da dobijete skoro sve informacije u potpunosti (sve će zavisiti i od nivoa razvoja osobe). Bilo koja informacija proživeće se iz srca, osim ako je osoba nezainteresovana. Ovo je neka vrsta ogromne arhive, koja sadrži sve informacije o svim vremenima i svetovima. Ne postoji linearno vreme i prostor. Ovo stanje je iskonski izvor, koji čuva čak i ono što je neko mislio i već zaboravio. Sakralne tablice vremena podrazumevaju ovo stanje. Ovde možete dobiti znanje za unapređenje i razvoj. Da li čovek ima sve ovo znanje u arhiviranom obliku? Da, neki od njih su u DNK.

IN-SAT-ANANDA (Stanje buđenja i prosperiteta): Daje buđenje na svim nivoima kao rezultat spoznaje Božanstva u sebi. Moćno punjenje skladom, ljubavlju, razumevanjem. Na nivou Duha i Duše, odmah se pokreće proces integracije, proces ostvarenja Božanskog plana. Ona budi Ljubav prema životu, prihvatanje bilo koje njegove manifestacije i aspekta, daje uključenost u pozitivne programe saznanja, izbegavajući negativne alate podsvesti. Daje izbor puta ljubavi, a ne bola, zdraviji odnos prema onome što se dešava. Postoji prirodni duhovni rast, pomeranje tačke fokusa, usmerava je na više nivoe sa svešću o razlozima i životom sa srcem, uz razradu karme. Vodi do osećaja besmrtnosti i slobode. Na fizičkom nivou pomaže usklađivanju mentalnog stanja, normalizaciji sna, poboljšanju zdravlja, stabilizaciji perioda aktivnosti i perioda odmora.

SATO-RI-UM (Stanje privlačenja izobilja): Moćan vihor-kiša zlatnih čestica prašine. Budi svest bogataša, transformiše uzroke siromaštva u razvoj i traženje prilika, u Duši i svesti uključiće stanje svesti „Ja Jesam Obilje“. Snažno čisti i transformiše mentalnu usporenost i zagušenja, otkriva uzroke siromaštva iz prošlosti, okuplja prostor mogućnosti za samoostvarenje, otvara nove izvore prihoda, daje drugačiju viziju: čovek počinje da vidi mogućnosti umesto gubitaka. U ovom stanju je važno fiksirati se i ostati u njemu neko vreme. U ovoj energiji dobijate priliku da kontrolišete misli i usmerite ih u pravom smeru. Daje moćnu studiju karmičkog duga, brzu finansijsku pomoć ovde i sada. Deluje snažno protiv strahova i blokada, daje stabilnost i doslednost rezultata nakon kratke prakse. Donosi samopoštovanje.

EL-SEI-TUM (Stanje tantre, ljubav u najvišoj manifestaciji): Uzlazni tok usklađuje fizičke i više manifestacije osobe. Daje duhovno spajanje polovina, uvid, rešavanje seksualnih problema, otvaranje srca i čakri, buđenje muškarca / žene, razrađivanje programa Roda, privlačenje partnera za duboke veze u život, pretvaranje vezanosti i vampirizma u više stanje i prenošenje ljubavi. Radi na privlačenju blizanačkih plamenova i duhovnih polovina. Omogućava pristup astralnom planu, sjaj seksualnih odnosa, mladosti, lepote, leči veze, poravnava i koncentriše energetsko polje, čisti programe samouništenja, pretvara sve u život i razvoj, uklanja duboka depresivna stanja, radi na nesvesnom, omogućava vam da vidite ljude na nivou duše i duha.

Način obuke: On-line. Jedan na Jedan.
Uslov: Blok Tvorca, Prvi blok Sinergoetike i svi delovi Drugog bloka.

Dužina trajanja obuke: Dve sesije, minimalna pauza izmedju 48 sati. Trajanje seanse i inicijacije - sat vremena.
Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike

Kotizacija za praktičarski stepen: 80,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.
Energije mogu da se primenjuju kako za sebe tako i za pomoć drugim osobama.

 

Posebna pogodnost, kotizacija za kompletan Drugi Blok: 350,00 eur u dinarskoj protivvrednosti.