48 KORAKA BUDJENJA

Krajon
 

 

48 koraka buđenja i 6 koraka Uzdizanja je specijalan program za razvoj svesti i budjenje napravljenih pod vodjstvom Krajona i 36 Visokih Savetnika Svetlosti a kroz medijuma S. Sangitar. Smatramo ga neophodnim svakome ko je zakoračio stazom jer sadrži dragocene informacije i fundamentalna znanja o samorazvoju, isceljivanju i pre svega budjenu božanskog u sebi. Nema praktičara koji je prošao ovu obuku a da je ostao ravnodušan prema njoj te je od srca preporučujemo. 

Šta predstavljaju koraci?

Da bi se probudili, potrebno je razviti svest na svim nivoima. U procesu koračanja, preneće vam se znanje i tehnike, kao i kosmičke inicijacije. Oslobađanje od starih obrazaca i blokada jednako je važno kao i potpuno formiranje svetlosnog tela, usled čega se mogu stvoriti preduslovi za prelazak fizičkog tela u druge dimenzije. Živeti na našoj majci Zemlji u novom probuđenom stanju znači živeti u ljubavi, blagostanju, sreći i potpunom zdravlju. Konačno ćete postati ono što ste oduvek bili - visoko svetlo u ljudskom telu.

Ko je Krajon?

Krajon je Nuni, magnetna svetlost iz univerzuma Kvadril 5. Stvorili su ga Adamis i Adamea. Da bi Krajon funkcionisao u našem univerzumu, morao je prvo da se stopi sa grupom anđela (oni se zovu Krajon i svita). Zadatak Krajona je da stvori magnetnu mrežu Zemlje.

Ko su 36 Visokih Savetnika Svetlosti?

36 Visokih Savetnika Svetlosti dolaze sa različitih energetskih nivoa Univerzuma. Svaki od njih je odgovoran za otelotvorenje odgovarajuće energetske frekvencije, zbog čega je stvorena pratnja i zaštita duhovnog sveta. Poznata su imena nekih od visokih savetnika. Drugi nam još nisu poznati, jer mogu biti odgovorni za različite nivoe energije. Slikovito rečeno, to je slično gradnji kuće: tu rade zidar, stolar, krovopokrivač, vodoinstalater itd., a ime zanatlije odgovarajućeg građevinskog preduzeća ima sporednu ulogu u izgradnji kuće.

U procesu učenja 48 koraka, svest se širi i božanska moć se budi. Ovi koraci su put ka buđenju, ali tim putem morate sami da idete. Podrška učitelja se podrazumeva. Obuka obuhvata brojne teme, od kojih je jedna i isceljivanje.
Naučićete različite tehnike lečenja, zahvaljujući kojima možete pomoći u isceljivanju sebe i drugih ljudi. Dolazi do potpunog formiranja Svetlosnog tela i njegovog širenja. Naučićete tehnike koje će vam pomoći da se oslobodite starih obrazaca i blokada u vašem fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom telu što će vas dovesti do buđenja. Aktiviraće se 12 niti (spirala) DNK. Vaš srčani i sinusni zraci biće aktivirani. MerKaBa aktivirana. Stvaranje ujedinjene čakre, podizanje nivoa vibracija Svetlosti i fizičkog tela i još mnogo toga. Proučavanje Svetlosnog jezika Elohima, sa kristalima visoke energije.

Dok budete prolazili kroz ovih 48 koraka, bićete poučeni tehnikama koje će vam pomoći da se oslobodite starih obrazaca i blokada u vašem fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom telu i tako vas odvesti do buđenja.

Koraci daju mnogo znanja, tehnika i inicijacija koje vas vode do buđenja.
Primarna obuka se sastoji od 48 koraka. Svaki korak se sastoji od teorijskog dela – kanalisanog sadržaja i dve audio datoteke sa inicijacijama. Preporučljivo je proći kroz 3 do 5 koraka mesečno.
Dok se obučavate, možete prekinuti obuku u bilo kom trenutku i nastaviti je kad god vam odgovara (u tom slučaju se ponavljaju poslednja 2 koraka). Takođe možete prekinuti obuku u bilo kom koraku i na tome ostati.
Nakon savladanih 48 koraka možete zakoračiti u još 6 koraka Uzdizanja.

Prvi korak je na poklon.

Teme i sadržaj 1. koraka:

1. Krajon:
• Buđenje
• Iskoristite svoj potencijal
• Inkarnacija božanstva na Zemlji
• Vaša stvarnost
• Snaga i namera
Krajon meditacija: Škola svesti novog vremena
Metatronova meditacija: Poverenje

Teme i sadržaj 2. koraka:

1. Krajon: Osećanja
2. Krajon meditacija: Ujedinjena čakra
3. Meditacija Metatrona. Dnevna vežba: Upravljajte svojom pažnjom svesno.

Teme i sadržaj 3. koraka:

1. Krajon:
• Buđenje
• Vaše telo
• Kolektivni način razmišljanja
• Vaše ćelije
2. Meditacija anđela Rafaila: Isceljujući zrak
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe vizuelizacije

Teme i sadržaj 4. koraka:

1. Aštar:
• Univerzum
• Adonai Aštar Šeran
• Monade duše i tvog "Ja"
2. Meditacija Aštar Šeran: Kompenzacija muške i ženske energije
ARTI, DONA DAS i Belo bratstvo: Aktiviranje Zvezde duše
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 5. koraka:

1. Krajon:
• Veo zaborava
• Sistem od 4 tela, Više Galaktičko Telo
• Proces Setlosnog Tela, 12 DNK veza
• Antakarana
• Arti i Arkturus
2. Arti meditacija: inicijacija - Antakarana aktivacija i podizanje.
Stub Uzdizanja.
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 6. koraka:

1. Krajon:
• Putovanje i zvezdana kapija
• Zaštitna piramida
• Fantazija i Stvarnost
2. Meditacija: Vrhovna svetlosna komanda, braća i sestre, Aštar, Arti:
Prvo putovanje i prolazak kroz zvezdana vrata
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 7. koraka:

1. Krajon:
• Buđenje
• Karma
• Putovanje u prošle živote
2. Šerin meditacija: Putovanje u prošle inkarnacije
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 8. koraka:

1. Krajon:
• Univerzum i planete
• Venera
• Promena vibracija i vibracija na Majci Zemlji
2. ŠERIN meditacija: Putovanje na Veneru
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 9. koraka:

1. Krajon:
• Ljubav je u svakom čoveku
• Kristalne strukture i kodiranja
• Posvećivanje Alfa i Omega čakri
• Disanje u tvojoj duši.
2. Meditacija Gospoda Sanande: Posvećivanje Alfa i Omega čakre
3. Krajon direktno kanalisanje: Suptilno podešavanje.
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 10. koraka:

1. Krajon:
• Isus Hristos i Novo Vreme
• Piramida u Gizi
• Kristali iz Istinske Stvarnosti
2. Anđeo Ljubavi meditacija: Molitva na jeziku svetlosti
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 11. koraka:

1. Krajon: Put od iluzije do Stvarnosti
2. Šivina meditacija: Inicijacija u piramidi u Gizi
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 12. koraka:

1. Krajon:
• Istine i njihovi gospodari
• Problemi i rešenja
2. Meditacija Anđela Šamuela: Meditacija sa kristalima
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 13. koraka:

1. Anđeo Milosrđa:
• Osetite svoje detinjatost
• Misaoni obrasci
2. Krajon meditacija: Preduzimanje 12 koraka
3. Set - meditacija: Oslobađanje od starih zakletvi
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 14. koraka:

1. Krajon:
• Vaša ličnost
• Realnost i iluzija
• Planeta Sirijus
• Vaša suština
2. Meditacija Adonai Ašter Šeran: Putovanje na Sirijus
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 15. koraka:

1. Krajon:
• Majka Zemlja
• Buđenje na majci Zemlji
• Ličnost Lejdi Gaje
2. Meditacija Boga Sunca: Veza sa Majkom Zemljom
3. Metatron: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 16. koraka:

1. Krajon:
• Saradnja sa prijateljima
• Materijalizacija iz Istinske Stvarnosti
2. Melek Metatron:
• Materijalizacija
• Rukovodstvo i metode materijalizacije
3. Meditacija Anđela Rafaila: Stvaranje lične laboratorije za
isceljenje
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 17. koraka:

1. Anđeo Rafail
• Iscelitelji i isceljenje
• Značenje posvećivanja
2. Meditacija Isusa Hrista: Sveto posvećenje
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 18. koraka:

1. Isus Hrist:
• Oče Naš
• Ljubav prema bližnjem
2. Krajon: Odgovori na različita pitanja
3. Krajon meditacija: Aktiviranje kristala za isceljenje
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 19. koraka:

1. Anđeo inspiracije
• Ideje i zadaci
• Veo zaborava
• Vaša unutrašnja grupa anđela
• Priziv anđela
2. Anđeo inspiracije, meditacija: Buđenje lične grupe za isceljenje
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 20. koraka:

1. Krajon:
• Lao Ce i njegov put ka prosvetljenju
• Sposobnosti i zadaci probuđenog
• Pitanja za Krajona
2. Meditacija Metatrona: Objašnjenja mudri i dnevnih vežbi
3. Meditacija sa pet majstora: Izučavanje pet mudri

Teme i sadržaj 21. koraka:

1. Lejdi Nada:
• Značenje boje i zvuka na Zemlji i u Svemiru
• Boja u svakodnevnom životu
2. Anđeo Šamuel
• Objava namere za buđenje
3. Meditacija Melek Metatrona: Božanska polja boja anđela

Teme i sadržaj 22. koraka:

1. Aštar Šeran:
• Univerzum
• Vaše putovanje svetlosnim brodom
• Vaše buđenje
2. Krajon: Steknite poverenje
3. Meditacija Aštar Šerana: Putovanje do materinskog broda
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 23. koraka:

1. Krajon:
• Vibracije i brojevi
2. Isus Hristos:
• Velika inicijacija – 24. korak
• Zablude i vaše razmišljanje
• Božanski plan
3. Šamuel meditacija: udisanje kristala
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 24. koraka:

1. Krajon:
• Božanska ljubav
• Prihvatanje božanske ljubavi
• Posvećivanje srca
2. Isusova meditacija: Veliko posvećivanje srca
3. Metatronova meditacija: Uticaj inicijacije

Teme i sadržaj 25. koraka:

1. Krajon:
• Harmonijska konvergencija
• Vodič za buđenje
• Zvukovi i vibracije
2. Meditacija Anđela Šumuela: Kvaliteti i svojstva OM TAT SATA
3. Metatronova meditacija: svakodnevne vežbe sa svojstvima i kvalitetima

Teme i sadržaj 26. koraka:

1. Krajon: Aktivirajte svoju moć
2. Lumina meditacija: Stvorite polje Božanske moći
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 27. koraka:

1. Krajon:
• Snaga
• Zvukovi, boje i vibracije
2. Isus Hristos: Predvonik vojske
3. Šamuel meditacija: Zvuci iz Istinske stvarnosti
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 28. koraka:

1. Melek Metatron:
• Svest o brojevima
• Malo vežbe
2. Isus Hristos: Vođa vojske
3. Krajon meditacija: Izmena svesti uz pomoć brojeva i vibracija
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 29. koraka:

1. Krajon:
• Više "Ja"
• Visoko "Ja"
2. Gospod Sananda / Sabina Sangitar meditacija: Povezivanje sa vašim
Visokim "Ja"
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 30. koraka:

1. Anđeo Šamuel: Radost života
2. Meditacija Melek Metatrona i Visokih Savetnika Svetlosti: Stvaranje vašeg ličnog kristala
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 31. koraka:

1. Krajon:
• Čišćenje Majke Zemlje i vaša služba
• Visoko "Ja"
• Podelite svoju ljubav sa svim ljudima
2. Meditacija Lejdi Nade: Jačanje intuicije i Visokog Ja
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 32. koraka:

1. Krajon:
• Istina traži svoj put
• Ograničavanje vaše božanstvenosti
• Transformacija
2. Kuthumi meditacija: Probudite svoju životinju moći
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 33. koraka:

1. Krajon:
• Faza visokih vibracija
• Vaš zadatak kao radnika svetlosti
• Sidrenje vašeg svetla
2. Kuthumi meditacija: Putovanje sa svojom Životinjom Moći u drugi svet
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 34. koraka:

1. Krajon:
• Mentalno telo
• Proces starenja i mentalni obrasci
• Vaše originalno ime
• Podrška Lejdi Gaia
2. Meditacija Kuthumi i Plava zvezda
3. Pesme delfina
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 35. koraka:

1. Melek Metatron:
• Kristali Stvarnosti
• EŠA TA
• Vaš korak
2. Isus Hristos:
• Spajanje ELIKSIR-a i OM TAT SATA
• Blagoslov
3. Krajon: Povezivanje kristala sa njihovim energijama i brojevima
4. Metatron: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 36. koraka:

1. Tot:
• Ljubav Tota
• Teltos Grad svetlosti
• Energije Atlantide
2. Visoka sveštenica Mjurijel: Putovanje u Teltos Grad svetlosti
3. Metatron: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 37. koraka:

1. Isus Hrist:
• Korak buđenja
• Status Hrista
• Posvećenje
• Ponovo proverite svoju nameru
2. Meditacija Sanat Kumara: Velika inicijacija
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 38. koraka:

1. Majstor Lao Ce:
• Ti si božanstven
• Sve se nalazi u tebi samom
• Božansko buđenje
• Vaša namera
2. Krajon meditacija: Prenošenje magnetične energije
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 39. koraka:

1. Krajon:
• Magnetizam
• Poklon – prvi kristal buđenja
• Radost i ljubav
2. Šakti meditacija: SIRON kristal buđenja
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 40. koraka:

1. Metatron:
• Božanski plan
• Samospoznaja, usavršavanje i drevno stanje
• Šta možete da uradite
2. Šamuel i Krajon meditacija: prenošenje magnetne ljubavi
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 41. koraka:

1. Isus Hrist:
• Božanski plan
• Samospoznaja, usavršavanje i drevno stanje
• Šta možete da uradite
2. Meditacija Metatrona: Drugi kristal buđenja - NORIS
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 42. koraka:

1. Gospod Sananda:
• Energija Mahatmi
2. Energija Mahatme, Teeskulos:
• Spremni ste za energiju Mahatmi
3. Energija Mahatmi: Stvaranje vaše idealne svetlosne strukture
4. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 43. koraka:

1. Bog Šiva:
• Vaš Ego, sećanja i navike
• Odluči se
2. Arti meditacija: Prevazilaženje svog ega
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 44. koraka:

1. Krajon:
• Dolazi nova energija
• Da li ste spremni?
2. Meditacija Anđela Milosti: Treći kristal buđenja EKTA
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 45. koraka:

1. Angel Enia:
• Vaše svetlosno telo je na frekvenciji od 88%
• Hijerarhije u Istinskoj Stvarnosti
• Značaj nove frekvencije
2. Meditacija Isusu Hrist: Podignite svoje svetlosno telo na 88%
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 46. koraka:

1. Majstor Lao Ce:
• Apsolutna namera
• Proces aktiviranja vašeg MerKaBa
• Podešavanje vašeg MerKaBa
2. Krajon meditacija: Aktiviranje MerKaBa
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 47. koraka:

1. Anđeo Šamuel:
• Božanski izraz
• Nikada nemojte prestati da učite
• Posvećenje i 48. korak
2. Meditacija Isusa Hrista: Sveto povećivanje
3. Metatronova meditacija: Svakodnevne vežbe

Teme i sadržaj 48. koraka:

1. Krajon:
• 48. korak
• Buđenje
• Buđenje i lična odgovornost
2. Sabina Sangitar: Završne reči
3. Meditacija Melek Metatrona: Spajanje sa svojim Višim Ja
4. Ritual buđenja
5. Metatronova meditacija: Dogodilo se.

 

Rečnik i pojmovi:

MerKaBa:
MerKaBa su međusobno rotirajuća svetlosna polja oba vaša zvezdana tetraedra. Aktiviranjem MerKaBa, stimuliše se protok energije u vašem telu. Ovo stvara ogroman osećaj sreće. Aktiviranjem MerKaBa, možete putovati u druge dimenzije dok ostajete u svom fizičkom telu.
Mer = rotirajuće svetlosno polje, Ka = duh, Ba = stvarnost.

Antakarana:
Antakarana se sastoji od tri semena kristala koji se nalaze na čelu i tamo formiraju trougao. Jedna tačka je na vrhu čela, a jedna iznad obrva. Antakarana teče od vašeg čela do potiljka i predstavlja most svetlosti.

Visoko "ja":
Svaka svetlost tokom svog stvaranja spaja se sa Visokim „ja“. To može biti Isus, Melek Metatron ili Šakti. Nakon buđenja, atributi Visokog "Ja" se ulivaju u pojačanom obliku.

Više "ja":
Više Ja je Božja iskra u vama. Tu ste uvek povezani sa Božanskim poljem.

Čestice duše:
Ovo su čestice vašeg Visokog "Ja", koje su podeljene na mnoge tačke svetlosti: vaši razni "ja". Neki od njih, poput vas, mogu se podvrgnuti inkarnaciji na Zemlji, u tom smislu i u različito vreme. Drugi se mogu naći na raznim zvezdama širom kosmosa. Svi aspekti duše su povezani suptilnim vezama, kako među sobom, tako i sa Visokim Ja.

Božansko polje misli
Božansko misaono polje je božanski izvor iz koga se sve projektuje.

Putevi magnetnih polja
Putevi magnetnih polja su linije u univerzumu na kojima se planete nalaze u božanskom poretku.

Telo Gematrije:
Telo Gematrije okružuje vaše svetlosno telo poput kože ili školjke.

Mantre:

Ujedinjena božanstvenost - Kodoiš, Kodoiš, Kodoiš, Adonai Čebaiot.

Izrazi Istinske Stvarnosti:

Adonai Čebaiot - Vrhovni Predvodnik Vojske (Vladika Svega Postojećeg, moj gospod)
Kodoiš, Kodoiš, Kodoiš, Adonai Čebaiot - Sveti, Sveti, Sveti, Vladika svega postojećeg.
Ehei Ašer Ehei - JA JESAM onaj koji JESAM
So Ham - Ja Jesam Bog
El Šadai - Energetsko polje Melek Metatrona (muško načelo)
Šekina - Žensko energetsko polje
Metatron - Prva projekcija Božanskog Izvora
Šakti - Božanska Majka
Gospod Sananda - Isus Hristos
Elohim - Ovo su anđeli stvaranja
Hakinim - Melek Metatron, prva projekcija
Lai u Eš-Šekina - Ženska energija božanske majke približava mi se.
Mono Dobe - Idi napred.
Odo Sam Tahaieh - U dubini svog "Ja" ulazite u kapiju Čod- a (odaju mudrosti)
E Deša A - Mir s tobom!

 

Program je za ličnu upotrebu. Svaki korak i posvećenje je napunjeno energijom vašeg ličnog svetlosnog tela i zato je samo za vas. Do 4. koraka, možete da delite korake sa drugima. Tada dolazi do prve inicijacije i od tog trenutka morate dalje sami da slušate svoj lični audio zapis i da koristite sopstveni priručnik.

Na audio fajlovima se predano nakuplja veoma visoka energija, jako je dobro za dušu da se češće slušaju. Istina, posle 9 dana vaše svetlo telo više neće moći da prima dodatnu energiju. Međutim, vaša duša će, kao i ranije, moći da uživa u ovoj energiji.

Za meditaciju će vam trebati 30 do 60 minuta. Dovoljno je izvršiti ukupno 3-4 meditacije. Naravno, mogu se izvoditi svakodnevno. Isto važi i za inicijacije i uspone. Uradite kako vam intuicija kaže. Pored toga, postoji još vežbi koje možete da ugradite u svoj svakodnevni život i tako će vam se, korak po korak, život potpuno promeniti. Tokom inicijacija i uspona, neće biti novih vežbi Melek Metatrona. U tom periodu ćete moći da ponovite vežbe koje su vam već poznate.

Dostupni metodi inicijacije

• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobijaju se detaljni priručnici, eterični kristali, audio meditacije i posvećenje i ostali pomoćni materijal. 

Kotizacija za pojedinačan korak: 10,00 eur

Prvi od 48 koraka je besplatan.