9. KUKH

9. KUKH

Kanal KUKH - Oslobođenje od tuđih tereta i očuvanje energetske ravnoteže

21. ISCU

21. ISCU

Kanal ISCU - Preporod bez alkohola: Čišćenje, regeneracija, sloboda

61. OLGIR

61. OLGIR

Kosmička Teurgija Maja: Kanal "OLGIR"- Svitanje nade u borbi protiv kancera

18. OJU

18. OJU

Kanal OJU - Miran san i emocionalna harmonija. Ključ za unutrašnji mir

22. POLUT

22. POLUT

Kanal POLUT - Disanje slobodno: Obnova pluća i prekid zavisnosti od pušenja

39. ITZ

39. ITZ

Kanal ITZ - Zaštita limfnog sistema: Očuvanje unutrašnje ravnoteže

71. INIHI

72. SHOPPOL

Kanal INIHI -  Oslobođenje od programa Kruna celibata i Pečata usamljenosti

72. SHOPPOL

72. SHOPPOL 2

Kanal "SHOPPOL" -  Svetlost nasuprot magijskim vezama: Put ka unutrašnjoj slobodi