MAGIJA SLOVENSKIH BOGOVA

PANTEONSTAROSLOVENSKIH BOGOVA

Mnogi ljudi teže da se ponovo povežu sa svojom kulturnom i duhovnom baštinom, istražujući tradicije i verovanja svojih predaka. U modernom svetu koji je često materijalistički i orijentisan ka tehnologiji, ljudi traže dublji smisao i duhovnost koja se često nalazi u drevnim tradicijama. Takodje, Slovenska mitologija, sa svojim bogatim panteonom i prirodnim kultovima, privlači pažnju onih koji traže više ekološki orijentisanu duhovnost.

U savremenom dobu, svedoci smo sve većeg interesovanja i rada na učvršćivanju duhovno-energetskih kanala koji su oduvek postojali u našem kolektivnom nesvesnom kao arhetipovi. "Blok Magija Slovenskih Bogova" predstavlja doprinos ovoj revitalizaciji drevnih znanja i energija koje su duboko ukorenjene u našoj duhovnoj baštini.

Blok energija MAGIJA SLOVESNKIH BOGOVA obuhvata niz moćnih kanala, svaki posvećen određenom slovenskom bogu, a svaki nosi svoju jedinstvenu snagu i značenje:

- Magični kanal Stribog: Otkrijte "Magiju Vetra i Sreće", kanal koji vas povezuje sa Stribogom, bogom vetrova, donoseći energiju promene, sreće i neočekivanih blagoslova.

- Magični kanal Horz: Povežite se sa "Bogom Visokog Sunca", Horzom, i osetite moć sunčeve svetlosti koja donosi prosvetljenje, energiju i vitalnost.

- Magični kanal 'Jarilo - Sunčev Oganj': Povežite se sa Jarilom, bogom ljubavi, strasti i seksualne energije, otkrivajući vatrenu snagu proleća i obnovu.

- Magični kanal 'Bog Perun – Bojeva Magija': Usmerite se ka Perunu, moćnom bogu groma i pravde, i doživite snagu zaštite i bojne magije.

- Magični kanal 'Čur - Bog Granica':Povezivanje sa Čurom, bogom doma i granica, donosi jasnoću u postavljanju ličnih i prostornih granica, unoseći harmoniju u vaš dom.

- Magični kanal 'Daždbog - Donosilac Blagostanja': Osetite obilje i prosperitet sa Daždbogom, bogom sunca i plodnosti, koji donosi svetlost i bogatstvo u vaš život.

- Magični kanal 'Karna - Plač Duše': Pronađite emocionalno isceljenje i duboko razumevanje kroz Karnu, boginju tuge i emotivnog pročišćenja.

- Magični kanal 'Ognjebog Semargl': Povežite se sa Semarglom, vatrenim duhom i čuvarom nebeskih prostora, i doživite transformacionu energiju vatre i nebeskih fenomena.

- Magični kanal 'Rod - Tvorac Sile': Povežite se sa Rodom, vrhovnim stvoriteljem i tvorcem univerzuma, za dublje razumevanje života, sudbine i svemirskih zakona.

- Magični kanal 'Vedune Marene': Otkrijte tajne i mudrost Marene, boginje smrti i prelaznih stanja, i proširite svoje duhovno znanje i razumevanje.

- Magični kanal 'Veles Bog Magije i Sreće': Veles, bog magije, trgovine i zanata, vodi vas kroz svet kreativnosti, obilja i čarolije.

- Magični kanal 'Nebeska Tkalja Makoš': Povežite se sa Makoš, boginjom porodice, sudbine i tkalačke veštine, i pronađite ravnotežu i blagostanje u svakodnevnom životu.

- Magični kanal 'Magija Svaroga (Svetovida)': Stupite u svet Svaroga, boga nebeskog svetla i vatre, i otkrijte unutrašnju snagu i moć stvaranja.

- Magični kanal 'Lada – Boginja Želja i Proleća': Povežite se sa Ladom, boginjom lepote, ljubavi i proleća, i doživite obnovu, lepotu i ispunjenje srca.

Ove energije se odlikuju izuzetnom snagom i mogućnošću da donesu duboke transformacije u živote onih koji se s njima povezuju. Svaki kanal nudi jedinstven put do samospoznaje, ličnog razvoja i duhovnog prosvetljenja, omogućavajući pristup skrivenim aspektima svakog božanstva. Ovaj blok energija nije samo put ka ličnom osnaživanju, već i sredstvo za duboko povezivanje sa bogatstvom i raznolikošću slovenske duhovne tradicije, doprinoseći obogaćivanju i proširenju naše kolektivne svesti.

DETALJI PO PODEŠAVANJU:

Preduslovi za praktičarski stepen: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
- Online – Individualno.

Podešavanje izvodi: Dragana Stašević, Učitelj duhovno – energetskih metoda razvoja svesti.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik.

Kotizacija za praktičarski stepen po kanalu: 50,00 Eur

Kotizacija za Magični kanal 'Rod - Tvorac Sile' je s pravom prenosa: 50,00 Eur.

Kotizacija za ceo Blok energija praktičarski stepen:  Posebne pogodnosti. Na upit. 

BOG ROD

BOG RODpng

Bog Rod - vrhovni bog stvaranja i sudbine. Njegova uloga kao vrhovnog stvoritelja daje mu ključnu poziciju u određivanju granica postojanja i ljudskog 

BOG VELES

BOG VELES

Bog Veles - Zaštitnik Resursa, Mudrosti i Duhovne Magije. Veles, kao jedan od najvažnijih bogova u staroslovenskoj mitologiji zaštitnik je bogatstva, 

BOGINJA LADA

BOGINJA LADA

Boginja Lada - Harmonija, Ljubav i Lepota. Kao oličenje harmonije i ljubavnih veza, Lada simbolizuje bliskost, zajedništvo i radost življenja. 

BOG SIMARGL

BOG SEMARGL

Bog Simargl - Čuvar Nebeskih Prostora i Vatreni Duh. Simargl, u staroslovenskoj mitologiji, je često prikazivan kao čuvar nebeskih prostora i vatreni duh. 

BOG HORZ

BOG HORZ

Bog Horz - Gospodar Sunca i Nebeskog Svetla. Kao gospodar sunca, Horz simbolizuje životnu energiju, rast, prosperitet i pobedu svetla nad tamom. 

BOG SVAROG

BOG SVAROG

Bog Svarog - Kovač Neba i Vatre. Kao tvorac nebeskog svoda i majstor vatre, Svarog predstavlja božansku snagu stvaranja, transformacije i obnove.

BOG PERUN

BOG PERUN

Perunova Magija: Put Hrabrosti i Transformacije. Perun, moćni bog gromova i nebeski ratnik iz staroslovenskog panteona, predstavlja

BOG JARILO

BOG JARILO

Bog Jarilo - Gospodar Proleća i Plodnosti. Kao gospodar proleća, Jarilo simbolizuje buđenje prirode, mladost i novih početaka. Njegova pojava u

BOGINJA MARENA

BOGINJA MARENA

Boginja Marena, poznata i kao Morena, predstavlja jednu od najzagonetnijih i najkompleksnijih figura u staroslovenskoj mitologiji. Ona je boginja

BOG DAZDBOG

BOG DAŽDBOGpng

Bog Daždbog - Gospodar Sunčeve Svetlosti i Ličnog Rasta. Donosi svetlost i toplinu koja omogućava rast i plodnost, unutrašnji rast, prosvetljenje i 

BOGINJA MAKOS

BOGINJA MAKOŠ

Boginja Makoš - Boginja tkanja života i sudbine. Ona je simbol plodnosti, sudbine, zaštitnica žena i domaćeg ognjišta, vladarica voda

BOGINJA KARNA

BOGINJA KARNA

Boginja Karna - Plač Duše. Karna, u staroslovenskoj mitologiji, predstavlja boginju žalosti, tuge i emotivnog pročišćenja. Kao simbol dubokih 

BOG ČUR

BOG ČUR

Bog Čur - Zaštitnik Granica i Porodičnog Ognjišta. Njegova uloga kao čuvara granica daje mu poseban značaj u održavanju ravnoteže, reda i jasnih 

BOG STRIBOG

BOG STRIBOG

Stribog, bog vetrova i vazduha u staroslovenskoj mitologiji, zauzima posebno mesto kao moćna i enigmatična figura. On vlada nebom, vetrovima i