Kundalini master

kunda3

 

Pre i nakon podešavanja u Kundalini Reiki Treći Stepen

 

Prethodna podešavanja su poboljšana. Otvoreni su grlena čakra, solarni pleksus, Hara i korenska čakra. Vatra Kundalini je pojačana i izlazi iz krunske čakre prema gore. Sada ste majstor Kundalini Reikija. Možete energetizovati kristale i druge predmete, tako da djeluju kao Reiki kanali.

 

Takođe, zajedno sa trećim nivoom automatski ćete dobiti sledeća dodatna podešavanja:

1. Dijamantski Reiki
2. Kristalični  Reiki
3. DNK Reiki
4. Porođajna trauma -  Reiki
5. Reiki Lokacija 
6. Prošli život Reiki
7. Balans


Seminar održava: Reiki Master-učitelj Dragana Stašević
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom Master stepenu Kundalini Reikija i detaljan priručnik.

Preduslovi: Kundalini Reiki Drugi stepen.

Metod podešavanja:

Distanciono - online.

Kotizacija: 40,00 eur