Koncepcija koriscenja energosistema

koncepc

 

U određenoj fazi vašeg ličnog uspona, inicijacije u energosisteme  će možda biti neophodne za formiranje svesti, pripremanje vaših suptilnih tela za prelazak na nove faze evolucije.

Inicijacije u energetske sisteme mogu biti veoma korisne i efikasne alatke za rad na sebi, vašoj okolini i svetu. Uz njihovu podršku, moguće je potpomoći izlečenju bolesti, steći ljubav, harmonizovati emocionalno stanje, očistiti um, učiti, podići vaš nivo svesti.

Energetski sistemi se aktiviraju / otvaraju namerom, a efektivnost njihovog rada zavisi od mnogih faktora, od iskustva, od urođenih sposobnosti, od vere i hrabrosti, od prakse. Zahvaljujući osvešćenom radu s energijama, osoba prima kvalitetno pročišćavanje, isceljuje se i duhovno raste.

Energije su uvek u pokretu, uvek se prestrojavaju i transformišu u različite oblike. Stalno se razvijaju, evoluiraju, i osoba-praktičar se razvija sa njima.

Energosistemi nisu čarobna pilula koju je dovoljno samo da popijete i sve će time da se reši. Energosistemi su alat koji vam pomaže da postignete rezultate, ali sami po sebi ne grade realnost. Vi stvarate realnost, vaša namera, a energetski sistemi su alati s kojima gradite. Neće nam porasti kosa na glavi, povećati se grudi, izlečiti ozbiljne fizičke bolesti, tako što ćemo samo sedeti, meditirati i praktikovali energosisteme. Energetski sistemi poptpomažu isceljenje na nivou energije, ali fizička ravan je drugačija gustina, i ozbiljno treba računati na njene zakone koji realno rade u prostoru i vremenu. Da bi se materijalizovalo delovanje energija, neophodno je barem ne ometati njihov rad, a najbolje je da im se aktivno pomogne, fizički, sopstvenom akcijom a onda se rezultat neće dugo čekati. Drugim rečima, fizička aktivnost mora biti prisutna paralelno sa namerom.

Naravno, postoje i slučajevi u kojima su energije isceljivale i postavile na noge ozbiljno bolesne ljude. To se stvarno dešava, ali ne kod svih ljudi već samo kod onih koji imaju prilično visok nivo svesti.

Svesni duhovni rad je kompleksan način života. Možete aktivirati energiju za finansijsko blagostanje, i to će raditi na suptilnom nivou, ali samo vi sami ćete, svojim ličnim dejstvom, ovu novčanu energiju spustiti u materijalni svet.

Svako ima svoj lični pristup energetskom radu. Ako ste spremni da prihvatite drevnu snagu vašeg duha, ne oslanjate se samo na materijalno već ga kombinujujte sa snagom "vašeg istinskog Ja", onda ćete biti vođeni događajima, informacijama ili ljudima koji će vam pomoći na ovaj ili onaj način.


I vaš sledeći prelazak na novu fazu evolucije će se desiti!