Reiki obuka

reiobuk
Reiki može da savlada svako ko želi da radi na sebi. Nema oganičenja ni u pogledu starosne dobi, ni obrazovanja, pola i tome slično. Jedinstvenost Reiki metode je u njenoj jednostavnosti. Praktičar ne mora naporno da radi, uči i vežba na sebi uz pomoć drugih metoda kako bi stekao sposobnost kanalisanja energije, on jednostavno dobija inicijacijom istu. Sve što treba je da nakon inicijacije redovno praktikuje Reiki, odnosno redovno radi sebi tretmane.

Dodatne tehnike rada na sebi, uz pomoć Reikija, namenjene su proširenju mogućnosti praktičara i ciljnom usmeravanju Životne energije na isceljivanju suptilnih nivoa, ali osnovna metoda je i dalje u tretmanu, odnosno punjenju tela Životnom energijom.

Reiki radi na svim nivoima, zato će redovno upražnjavanje metode, pre ili kasnije, dovesti svest osobe na pravi nivo a praktičar će sam od sebe početi da menja stare šeme u ponašanju i razmišljanju i kompletno reorganizovati svoj život.

Životna energija poseduje svoju svest i mudrost, usmerava vodi, prilagođava se individualnim potrebama svakoga i tako za svakoga postaje lična metoda za unapredjenje zdravlja i kvaliteta života.

To, kako Reiki radi i kakve kvalitete poseduje, daje nam jasnu predstavu o tome šta je suština ove metode i to, da se obuka zasniva na sledećem:

- Inicijacija: Linijsko prenošenje sposobnosti kanalisanja Životne energije;
- Umeće sprovođenja tretmana za sebe (i za drugu osobu);
- Redovno primenjivanje Reikija.

INICIJACIJA I PROCES ČIŠĆENJA

Inicijacija je tradicionalni naziv za proces podešavanja na frekvencije Univerzalne životne energije i povezivanja sa njenim izvorom, tokom otvaranja energetskog kanala kod ljudskog bića.

Proces podešavanja i otvaranja energetskog kanala nije moguće samostalno izvršiti. To mora da uradi Reiki Master – Učitelj, pomoću specijalne Reiki tehnike. Reiki se prenosi isključivo linijski od učitelja ka učeniku.

S naučne tačke gledišta, proces inicijacije se može objasniti na sledeći način: u toku posebnog energetskog i meditativnog stanja, usled Reiki tehnike, dolazi do sinhronizacije moždanih talasa Mastera i učenika, koja omogućava prenos informacija, svojevrsnog programa, koji je zadužen za interakciju sa Životnom energijom. U taj process podešavanja je uključen kompletan organizam čoveka.

Tokom inicijacije dolazi do dubinskih promena i ne samo na psihičkom nivou. U telu osobe se menja biološka struktura, koja se puni energetskim sadržajem koji se u telu inače ne može pojaviti samostalno. Za vreme inicijacije kod nekih ljudi mogu da se otklone energetske blokade i otkriju nove sposobnosti (kao što je na primer snažna aktivacija intuicije), da se ostvari snažna povezanost sa Unutrašnjim Ja. Takođe je primećeno da se tokom inicijacije kod mnogih ljudi javljaju telesne senzacije poput strujanja energije kroz celo telo uz povećan osećaj toplote ili se javljaju snažne vizije boja. Ponekad se javljaju snažne emocije kao radost ili tuga, kao i osećaj potpunog mira.

Tokom inicijacije se vrši jedna vrsta programiranja osobe za mogućnost jednostavne aktivacije protoka energije, tako da njeno telo postaje magnet za privlačenje velike količine Životne energije. Svaki novi nivo Reikija, podrazumeva dodatno širenje energetskog kanala, povezivanje sa Izvorom Životne energije, te prema tome povećanje protoka Univerzalne energije kroz ljudsko biće. Treba se uzeti u obzir da je svaka osoba jedinstvena i neponovljiva, pa tako i inicijacija utiče na svakoga individualno. U tome veliku ulogu čini i frekventni nivo osobe u trenutku inicijacije. Ako se osoba prethodno bavila duhovnim radom na sebi i proširila svest, inicijacija za vrlo kratko vreme podiže svest na još viši nivo.

Pre inicijacije, ljudski energetski kanal je po pravilu slaboprotočan zbog prisustva energetskih zagušenja koja su se stvorila tokom života, usled emocionalnih trauma, stresa, narušavanja duhovne i mentalne higijene. Protok veće količine Životne energije pokreće proces čišćenja, ili, drugačije rečeno oslobađanja kanala i memorije ćelija od energetskih nečistoća.

Čišćenje se često manifestuje kao blagi i brzo prolazni simptomi prehlade, glavobolje, emocionalna preosteljivosti, periodični pad raspoloženja ili promenljivo raspoloženje, pospanost ili slikoviti snovi, i to često negativnog sadržaja. Sve je to prirodno jer negativna energija i sadržaji koje smo tokom života nakupili ne mogu, preko noći nestati. Ona prosto mora kroz naša fina tela, kao I fizičko telo, otići, na, za nas osetan način.

Snaga energetskih blokada je ogromna, i iako mi ne osećamo kada se stvaraju one imaju ogroman uticaj na naš celokupni život. Reiki inicijacija je prvi korak na putu ka zdravom I kvalitetnom životu.

Treba istaći I to da je, proces čišćenja nakon inicijacije krajnje individualan i kod svakog protiče na svoj način. Ima slučajeva kada osoba ne doživi nijedno neprijatno iskustvo. Redovno praktikovanje Reikija nakon inicijacije značajno ublažava, a često uopšte i ne dopušta pojavu neprijatnih simptoma čišćenja. Sama osoba ne može da predvidi na koji će način kod nje proticati proces čišćenja, to sa sigurnošću ne može ni svaki učitelj da zna, zato što je otvaranje energetskog kanala povezano sa nivoima, a izmedju nivoa postoji vremenski razmak.

Tradicionalni sistem Reiki Usui podrazumeva četiri stepena i uopšte ih nije potrebno proći sve - svako bira sebe nivo koji zadovoljava njegove težnje i potrebe. O svakom stepenu Tradicionalne Reiki metode pročitajte u posebnim poglavljima.


Obuka se odvija na seminarima, u grupama ili individualno ali obavezno u direktnom kontaktu. Ne sprovodimo on-line inicijacije u Tradicionalni Reiki sistem niti ih preporučujemo.