Nacin obuke

METODA KOSMIČKA TABLA INDIGO I NJENI KANALI: INDIGO TABLE OBUKA

U okviru ove metode postoje 68 kanala.

• 7 osnovnih, univerzalnih kanala
• 3 kanala namenjena zaštiti
• 7 kanala namenjenih za razne vrste energetskog čišćenja
• 23 specijalizovana kanala
• 28 lekovitih kanala

FAZE OBUKE

Postati posvećenik u energetskim kanalima Kosmičke Table Indigo ne zahteva godine iskustva ili decenije prakse. Sve što vam je potrebno, mentor će vam pružiti tokom procesa obuke. Veštine koje steknete ostaju sa vama za ceo život! Možete početi sa praksom kada god vam to odgovara i kada to poželite.

Početni Nivo: Obuka i posvećenje u kanal po vašem izboru sa liste, pri čemu se jedan od 7 osnovnih kanala obezbedjuje besplatno kao esencijalni preduslov za rad.

Podešavanje samo u osnovni kanal podrazumeva energetsku razmenu.

Nivo Mastera: Ovladavanje sa svih 68 kanala. Master Kosmičke Ploče Indigo ne aktivira kanale pojedinačno. Umesto toga, master ima svoj "master kod" koji automatski aktivira sve kanale odjednom, omogućujući potrebnim kanalima da stupaju na snagu, dok ostali čekaju svoj red. Master koristi specifične tehnike i protokole, detaljno opisane u metodologiji, da pomogne i izleči u različitim situacijama. Takodje, Master dobija i kodno ime za svaki pojedinačni kanal, koji obezbedjuje još jači protok energije.

Po završetku obuke, svim polaznicima se izdaje sertifikat i priručnik za dalje usavršavanje u elektronskoj formi. 


VISINA KOTIZACIJA ZA PODEŠAVANJA NA ENERGETSKE KANALE KTM:

Pojedinačno podešavanje kanala:

• Kotizacija za pojedinačno podešavanje kanala se kreće od 15 do 40 evra u zavisnosti od kanala.
• Prilikom svakog pojedinačnog podešavanja, osnovni kanal se obezbeđuje besplatno kao esencijalni preduslov za rad.

• Podešavanje samo na osnovni kanal podrazumeva energetsku razmenu.

Paket podešavanja kanala:

• 5 kanala po izboru: 80 evra.
• 10 kanala po izboru: 140 evra.

Master Nivo:

• Podešavanje na svih 68 kanala  + 3 kanala iz Bloka Kosmičke Teurgije Maja, besplatno.
• Uključuje Master kod.
• Master kod podrazumeva da njegovom aktivacijom se automatski podižu svi kanali na koje je master podešen te da nema potrebe za pojedinačnom aktivacijom kanala.
• Kotizacija: Na upit.

Dodatne informacije:

• Podešavanje može biti pojedinačno ili grupisano, sa maksimalno 10 kanala u jednoj sesiji.
• Minimalni razmak između sesija je 48 časova.