Usui Reiki Ryoho 999

Usui Reiki Ryoho 999

Tradicionalni Reiki ima mnoga korisna svojstva koja su i danas relevantna. Ali vreme ne stoji u mestu i napredak ne miruje. Pojavile su se mnoge nove, snažne energije visokih frekvencija. Koji su u nekim aspektima (ali ne svim) efikasniji od "Usui Reiki Ryoho". Da li je moguće spojiti prednosti tradicionalnog Reikija i prednosti novih energija?

Ovo je bio preduslov za nastanak novog energetskog sistema - Usui Reiki Ryoho 999. "Usui Reiki Ryoho 999" prenosi tradicionalni Reiki na novi, visokofrekventni nivo. URR 999 zadržava strukturu tradicionalnog Reikija, ali zbog povećanih vibracija radi snažnije, efikasnije, brže i efektnije. Ali što je najvažnije, "Usui Reiki Ryoho 999" je prikladniji energetski sistem za savremene ljude od tradicionalnog Reikija. Savremena osoba ima mnogo veće vibracije od osobe iz prošlog veka, a novi Reiki energetski sistem vam omogućava da uživate u svim blagodatima ovog lekovitog sistema, a da pritom ne smanjujete svoje vibracije, već naprotiv,održavate ih na visokom nivou. Drugim rečima, možemo reći da je "Usui Reiki Ryoho 999" visokofrekventna evolucija tradicionalnog Reikija. Ovo je Reiki Novog Vremena!

Usui Reiki Ryoho 999 sastoji se od dve faze (nivoa).
Prvi nivo je praktičarski, master stepena a drugi nivo je učiteljski. Minimalna obavezna praksa prvog nivoa je 21 dan (ili 7 dana za ljude koji imaju barem jedan nivo tradicionalnog Reikija), drugi nivo - 7 dana, prema tradicionalnoj Reiki metodi.
Ako ne planirate dalje prenositi znanje o ovom energetskom sistemu, ne morate da primate nivo učitelja. S druge strane, majstori tradicionalnog Reikija (nivo 3) mogu već odmah da dobju posvećenje učiteljskog stepena.

Osim broja nivoa i frekvencije vibracija, Usui Reiki 999 se praktično ne razlikuje od tradicionalne Reiki škole bez simbola. Odnosno, sve tehnike i metode tradicionalnog Reikija su primenljive na ovaj sistem.

U procesu prilagođavanja energetskom sistemu: "Usui Reiki Ryoho 999" se dešava sledeće:
1. Frekvencija vibracija vašeg Svetlosnog tela se povećava na 999 i telo se priprema za otvaranje kanala isceljenja.
2. Otvaranje univerzalnog visokofrekventnog kanala za isceljivanje. Sistem Usui Reiki Ryoho 999 aktivira više čakre, od anahate do svadhisthane, kao i dve dodatne čakre: Eranus i Luina.

 

I nivo Usui Reiki Ryoho 999

Preduslov: I stepen tradicionalne Reiki metode

II nivo Usui Reiki Ryoho 999

Preduslov: III master stepen Reiki metode

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Grand Master Učitelj
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija I nivo Usui Reiki Ryoho 999: 50,00 eur

Kotizacija samo II nivo Usui Reiki Ryoho 999: 30,00 eur

Kotizacija I i II nivo Usui Reiki Ryoho 999 za Mastere ili Master Učitelje Reiki: 70,00 eur