Koncepcija koriscenja energosistema

koncepc

 

U određenoj fazi vašeg ličnog uspona, inicijacije u energosisteme  će možda biti neophodne za formiranje svesti, pripremanje vaših suptilnih tela za prelazak na nove faze evolucije.

Inicijacije u energetske sisteme mogu biti veoma korisne i efikasne alatke za rad na sebi, vašoj okolini i svetu. Uz njihovu podršku, moguće je potpomoći izlečenju bolesti, steći ljubav, harmonizovati emocionalno stanje, očistiti um, učiti, podići vaš nivo svesti.

Energetski sistemi se aktiviraju / otvaraju namerom, a efektivnost njihovog rada zavisi od mnogih faktora, od iskustva, od urođenih sposobnosti, od vere i hrabrosti, od prakse. Zahvaljujući osvešćenom radu s energijama, osoba prima kvalitetno pročišćavanje, isceljuje se i duhovno raste.

Sta je to Podesavanje - Inicijacija?

enpodesav

“Energetsko podešavanje” – Kakav je to proces?

Energetsko podešavanje je predaja specifičnih energetskih struktura od stranje jedne osobe (Učitelj, Master) drugoj osobi (učeniku), njegovom energetskom telu i energetskim centrima (čakrama), što primaocu omogućuje da bude postojani kanal odredjene Božanske energije. Svaka energija ima osobenu, samo njoj odgovarajuću energetsku vibraciju. Da bi se dobio pristup potrebnom energetskom kanalu, nužno je koristiti samo prikladne „energetske ključeve aktivacije“. A takvi ključevi za pristup upravo se dobijaju putem inicijacije. Nakon inicijacije, podešavanja, dobijate

Isceliteljstvo

iscelje

Važna pravila kod isceliteljstva

NAJVAŽNIJE PRAVILO, klijenta treba uputiti u to da bilo kakva energetska terapija nije zamena za profesionalnu medicinsku negu, već da je ona samo dopuna istoj i da klijent treba da se konsultuje sa svojim lekarima.

Akcija isceljenja jasno pokazuje ko je pravi iscelitelj. Pravi iscelitelj nikada ništa ne očekuje. Ne samo od sebe, niti od ljudi koji dolaze kod njega, čak ni od energije isceljenja / magije same po sebi. On je jednostavno prisutan, otvara prostor ljubavi, on JE usklađen sa SVIM što se manifestuje. On nije odgovoran za isceljenje, jer odgovornost leži na osobi koja traži isceljenje,

Metode inicijacije i isceliteljska kriza

iscelkriz

Metode Inicijacije

Sve ove metode inicijacije su savršene. I nijedna od njih nije lošija od druge. Nema razloga za uporedjivanje u odnosu na druge ljude jer ste vi autentični, vi i vaš život nije kao život nekog druogog. Vaši koraci su jedinstveni i korisni samo za vas. Slušajte svoju intuiciju. Treba reći i to, da postoji više metoda inicijacije, ali nisu svi pogodni za svaki energetski sistem. Kod nekih je moguće podešavanje na daljinu (on-line), a kod nekih to može da nanese štetu ili nepotpunu inicijaciju. Zato je kod svakog energetskog sistema predstavljenog na ovoj web lokaciji navedeno na koji način može biti predato podešavanje.

Pravila prijema inicijacije

pravinic

Priprema za inicijaciju

Koje su preporuke za komforan proces inicijacije? Šta podrazumeva priprema za inicijaciju, šta da radimo, šta da očekujemo? Proces pripreme za primanje inicijacije je veoma važan i obavezan. Ozbiljan odnos prema pripremi je garancija za uspeh. Treba se pripremiti ranije, po mogućstvu nekoliko dana pre prijema. U sadašnje vreme vibracije se povećavaju neprekidno i veoma brzo, tako da fizička tela ne uspevaju uvek da se prestroje. Zbog toga pred inicijaciju na visokofrekventne energije Novog Vremena neophodno je sprovesti usaglašavanje organizma za prijem novih energija.

Rad sa energijama

energywork

Opšta pravila rada sa energijama

Glavne tačke rada sa energijama su iste kao kod primanja podešavanja. Razlika je samo u nameri. Kada primate podešavanje, izražavate nameru da prihvatite energetsku postavku, a kada radite sa energijom, morate izraziti nameru da se povežete sa energijom, tj. da je aktivirate.

1. Operite lice hladnom vodom ili samo operite ruke do lakta.
2. Povucite se na mirno mesto, isključite telefon, TV i druge izvore iritacije. Zamolite svoje najbliže da vas ne uznemiravaju.
3. Možete koristiti tamjan i sveće, meditativnu muziku.
4. Pokušajte da se opustite i uronite u mir.