Nacin i uslovi koriscenja i zakazivanja seminara

 zakazivanje obuka1

USLOVI KORIŠĆENJA

- Imajte na umu da su sve informacije koje se nalaze na našoj web-stranici namenjene samo za obrazovne svrhe. NIJEDNA od alternativnih metoda, tehnologija, postavki, inicijacija i materijala objavljenih na našoj web stranici NIKADA NE MOGU, direktno ili indirektno, ZAMENITI profesionalnu medicinsku negu, mogu je samo dopuniti, ništa više.

- Ako imate ili sumnjate da imate medicinski ili psihološki problem, obratite se svom odgovarajućem zdravstvenom radniku. Isključivo ste odgovorni za bilo koju radnju preduzetu na osnovu informacija na ovoj web stranici. Nikada nemojte zanemariti profesionalni medicinski savet ili odložiti traženje istog zbog nečega što ste pročitali na ovoj web stranici.

- Ni u kom slučaju ne preuzimamo odgovornost, direktno ili indirektno, za vašu odluku da se tretirate koristeći materijale sa naše web stranice ili materijale koji opisuju sisteme isceljenja, posebno ako ste se pokušali neovlašćeno spojilti na energetske sisteme, jer  takvo spajanje uzrokuje štetu usled nekompletnog i nestručnog podešavanja. Kompletan sajt je zaštićen u svakom smislu i na svim nivoima, pre svega iz poštovanja prema našim učiteljima i učenicima.

- Ni u kom slučaju ne preuzimamo odgovornost, direktno ili indirektno, za štetu nastalu upotrebom ili zloupotrebom informacija sa naše web stranice ili za podešavanja koje ste primili.

- U većini slučajeva, visinu kotizacije,smo postavlili po sopstvenom nahođenju, vođeni ličnim iskustvom i zdravim razumom. Niko nije prisiljen da vrši finansijske ili bilo koje druge investicije, bilo koja razmena energije koju ste napravili na našoj web stranici, za kurseve, podešavanja, audio, itd., je vaša dobrovoljna donacija.

- Nosilac autorskog prava tekstova na portalu "Ki & Chi" je njegov vlasnik. Imate pravo da ih upotrebite ukoliko navedete izvor teksta u sledećem obliku:

Izvor: www.ki-and-chi.com

i to bez skraćivanja ili sakrivanja internet adrese u punom tekstualnom obliku, kako je napisano pod znacima navoda. 

 

 

NAČINI I USLOVI ZA SPROVODJENJE SEMINARA

- Sve seminare i sesije obavlja sertifikovani i za to ovlašćen Reiki Grand Master Učitelj Dragana Stašević

- Sva podešavanja, bez obzira o kom energosistemu se radi su isključivo za LIČNU upotrebu, kao i za rad sa klijentima u smislu obavljanja tretmana. Pravo prenosa se daje samo Master Učiteljima Reikija, za pojedine sisteme uz slanje posebnog upita u slobodnoj formi. Kotizacija za takvu obuku je drugačija od one koja je izložena na stranici odgovarajućeg sistema, kao kotizacija za praktičarski stepen. 

- Na strani svakog, pojedinačnog sistema je naznačeno po kom metodu je moguće izvršavanje podešavanja. 

- Takodje, za svaku pojedinačnu obuku je naznačeno da li postoje preduslovi koje treba ispuniti da bi se primilo podešavanje. Bez obzira što se za neke sisteme navodi da nisu potrebni nikakvi preduslovi, mi ne delimo takvo mišljenje. Brojni, od ovde prezentiranih energosistema imaju veoma visok stepen frekvencija i za njih je neophodno da potencijalni učenik ima nekakvo iskustvo u energetskim sesijama. To može biti osim Reikija, obuka u bilo koji drugi sistem. Moguće je da će za neko energetsko podešavanje biti potrebno da nam dostavite dokaz o odgovarajućoj obuci kao preduslovu.

- Prijave se šalju na e mail adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Uz prijavu, da bi se obavio seminar neophodno je da nam dostavite i odredjene lične podatke, uz vašu saglasnost, za koje se obavezujemo da ih nećemo iskoristiti u druge svrhe osim seminara.

- Nakon slanja Upita, u najkraćem mogućem roku, dobićete odgovor sa svim instrukcijama oko plaćanja i sprovodjenja obuke ili sesije. 

- Svaki učenik, za bilo koji seminar dobija pored podešavanja, detaljne priručnike kao i podršku dok ne savlada materijal. Sertifikat se izdaje elektronskoj formi i visokoj rezoluciji za online obuke, u štampanom formatu za seminare koji se sprovode uživo. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Po pravilu, novac je energija u materijalnom svetu. Razmena energije je važna, inače osoba prestaje da ceni Učiteljev rad, a Učitelj ga obezvredjuje."

Usui Mikao - osnivač klasičnog, osnovnog REIKI sistema.


"Isplata je učenikovo obećanje da će uložiti ekvivalentnu količinu energije u sebe. To je njegova ideja o količini napora koje će učiniti za prevazilaženje vlastitih slabosti. Plaćanje nije potrebno za učitelja, ne za školu, nego za onoga koji je došao po znanje. To je kosmički zakon i ako učenik može da plati za stečeno znanje, u bilo kom drugom obliku, ne samo novcem, to je u redu. Ali češće, ovo je najisplativiji način da se zahvali mestu i osobi za novu viziju, duboko razumevanje, živo iskustvo i duhovno otkrivenje. "

Uspenski

 

Svi gore navedeni uslovi su osmišljeni radi apsolutne bezbednosti i sigurnosti svih učesnika.