Osnovni blok - BLOK TVORCA

Blok Tvorca

 

BLOK TVORCA - SLOJ UNIVERZALNIH OSNOVNIH ENERGIJA 

U srcu svemira, duboko ukorenjene u tkivo postojanja, leže osnovne energije koje pulsiraju sa čistim žarom stvaranja. One su esencija svega što postoji, gorivo koje pokreće svaki atom, svaku zvezdu i svaku misao.

Ove energije nisu samo osnova svega, već i mostovi između pojedinačnih stvarnosti i univerzalne svrhe. One su majstorski ključ koji otvara vrata svim drugim energetskim tokovima i dimenzijama postojanja.

BLOK TVORCA predstavlja esencijalne snage Univerzuma. Ove energije su iz samog Praizvora, svetionici čiste sile i svetlosti. One su središnja tačka svih ostalih energija, svetla koje osvetljavaju put i vodiči kroz beskrajne puteve stvaranja.

Ove osnovne energije su srž ko-kreiranja, stvaralaštva u svom najčistijem obliku. One su kao dijamanti – čiste, snažne i beskrajne u svom sjaju. One čiste, obnavljaju, transformišu i stvaraju novu realnost. Šire svest i otvaraju vrata novim mogućnostima.

Postati deo BLOKA TVORCA nije samo inicijacija u svetu Sinergoetike, već je i prepoznavanje sopstvene svrhe u ovom svetu. Da bi se dotakli svi nivoi postojanja, moramo prvo razumeti osnovu na kojoj sve počiva.

U okrilju BLOKA TVORCA, otkrivate niz energija koje zajedno formiraju harmoniju stvaranja. Ove energije su: Energija Tvorca, Illa Ha, Energija Ko-kreiranja, Energija Ko-stvaranja, Energija Životvornosti - Živa, Innasatium, Mirion.

Uđite u ovaj svet s otvorenim srcem i spremni da prihvatite sve što univerzum ima da vam ponudi. Dobrodošli u svet Sinergoetike, svet gde su mogućnosti beskrajne.

 

Inicijacija u Blok Tvorca je uslov da bi se podesili na sve ostale potoke Sinergoetike.

 

ENERGIJA TVORCA

Energija Tvorca nije samo energija; ona je osnova svih energija. Kao prva energija bloka, ona je autohton entitet - energija koja je sama sebe stvorila. Ona je osnovna sila koja protiče kroz Sinergoetiku, Vedski i Atlantski blok, ali je takođe prisutna i na granicama među blokovima energija. Ovo je sila koja pokreće čitav Univerzum, nezavisno o nameri sa kojom se pristupa njenoj praksi.

Karakteristike Energije Tvorca:

Svestrana Primenljivost: Ova energija može biti aktivirana u bilo kojem trenutku, na bilo kojem mestu, i njena primena je apsolutna. Bez obzira na to da li se radi o fizičkom, mentalnom, energetskom ili karmičkom planu, u svemiru, vremenu ili čak na DNK nivou, ona radi sveobuhvatno.
Transformacija: Energija Tvorca transformiše sve što dodirne u Ljubav, Svetlost i Razvoj. Aktivira i lansira pozitivne programe u svemu.

Područja delovanja:

Čišćenje: Snažno čisti energetska polja, prostore i situacije.
Harmonizacija: Nakon čišćenja, ona puni i usklađuje energetsko polje sa svetlošću i ljubavlju.
Isceljivanje: Može lečiti razne bolesti, kao i emocionalne i psihičke tegobe poput depresije.
Zaštita: Pruža snažnu energetsku zaštitu od negativnosti.
Reanimacija: Osvežava i oživljava energetsko polje.
Svesnost: Transformiše, aktivira i proširuje svesnost pojedinca.
Egzorcizam: Efikasno deluje na egzorcizam.
Karmička pitanja: Pruža podršku u radu na karmičkim izazovima i lekcijama.
Vitalnost: Donosi vitalnost, harmoniju i ljubav u sve što dotakne.
Motivacija: Podstiče želju za životom i potrebom za napretkom.
Energetsko telo: Gradi i obnavlja energetsko telo tokom prakse.
Sudbina: Stavlja naglasak na značaj ljudske sudbine i harmonizuje je.
Materijalni dobitak: Može povećati materijalni dohodak.

Energija Tvorca je, dakle, suštinska snaga koja može doneti neverovatne promene i transformacije. Ona je sveprisutna, moćna i svestrana, pružajući koristi na svim nivoima postojanja. Kroz pravilnu praksu, ovu energiju možemo koristiti da oblikujemo i unapredimo svoj život.

 

ILLA HA: Buđenje Božanskog Ja

Illa Ha nije samo energija; to je sila koja u svakom pojedincu budi ono najsvetlije, najčistije – Božansko Ja. Predstavlja aktivaciju one iskre koja se nalazi u srcu svake duše, čineći nas svesnima naše božanske prirode.

Benefiti Illa Ha energije:

Kvantni skok prema višem stanju svesti: Pomaže vam da pređete na viši, prosvetljeniji nivo postojanja.

Buđenje iz dubokog nesvesnog stanja: Svetlosna energija razbija tamu nesvesnog, donoseći svetlost i svest.

Transformacija DNK: Menja i aktivira našu DNK, usklađujući je s božanskim svetlosnim kodovima.

Izgradnja svetlosnog tela: Illa Ha jača i obnavlja naše svetlosno telo, povezujući nas s višim dimenzijama.

Brza duhovna transformacija: Donosi gotovo trenutnu promenu, pomažući vam da pređete s tačke A na tačku B na vašem duhovnom putovanju.

Oslobađanje od pritiska i negativnosti: Uklanja sve što vas sputava i donosi lakoću postojanja.

Harmonija i ljubav: Usklađuje vašu unutrašnju vibraciju s frekvencijom ljubavi, mira i harmonije.

Osećaj božanske povezanosti: Jasnije razumete svoju božansku prirodu i svrhu.

Zaštita i isceljenje: Pruža zaštitu od negativnih energija i isceljuje fizičko, emocionalno i duhovno telo.

 

ENERGIJA KO-KREIRANJA - Božanska veza između čoveka i Tvorca

Energija Ko-Kreiranja predstavlja ne samo most, već i ključnu sponu koja povezuje čoveka direktno sa Božanskim izvorom. Ona je suštinska iskra koja spaja Blok Tvorca, Vedski blok, i Prvi blok Sinergetike, postajući centralna sila koja je stalno prisutna uporedo s drugim energijama različitih blokova.

Ova energija zrači svetlošću visoke frekvencije; predstavlja vatrenu plazmu, višedimenzionalnu i matričnu energiju. Većinom se manifestuje kroz blistave bele i zlatne tonove, mada se njena boja može spontano promeniti, prilagodjavajući se potrebama onog koji je koristi.

Iako deluje meko, njen uticaj je duboko prožimajući i moćan.

Benefiti Energije Ko-Kreiranja:

Sveprisutna delotvornost: Energija je dostupna i efikasna u bilo kojoj situaciji ili okolini.

Univerzalno isceljenje: Ova energija može pomoći u lečenju svih vrsta bolesti i situacija.

Zaštita i čišćenje: Pruža zaštitu od negativnosti i pomaže u čišćenju energetskih polja.

Podizanje svesti: Aktivira i proširuje svest, pomažući nam da postignemo više nivoe razumevanja.

Multidimenzionalno delovanje: Deluje na svim nivoima postojanja, bilo da su oni sakriveni ili manifestovani, fizički, mentalni, energetski, karmički, i na nivou DNK.

Aktivacija pozitivnih programa: Uključuje i jača ključne, pozitivne programe našeg bića.

Transformacija u Ljubav i Svetlost: Sve što dotakne, pretvara u Ljubav i Svetlost, donoseći harmoniju i ravnotežu.

Sigurna upotreba: Sa ovom energijom je nemoguće naneti štetu, čineći je idealnom za one koji traže isceljenje bez straha od nuspojava.

 

ENERGIJA KO-STVARANJA

Energija Ko-stvaranja je neizmeriva sila koja kreira i oblikuje mogućnosti te transformiše vizije u stvarnost. Ona nije samo moćna sila; ona je uporediva sa snagom Bezuslovne ljubavi, delujući u harmoniji s Božanskim Načelom "Ja" u čoveku. Ova energija se ne ograničava na jedan plan, već prodire kroz sve dimenzije postojanja.

Benefiti Energije Ko-stvaranja:

Čišćenje i Zaštita: Efikasno čisti energetsko polje od negativnosti, štiti od spoljnih uticaja i donosi isceljenje na različite aspekte života - od odnosa do situacija u kojima se nalazimo.
Brza Realizacija: Omogućava gotovo trenutno manifestovanje misli i želja, pretvarajući svako iskustvo u pokretačku silu razvoja i rasta.
Duhovni Rast: Stimuliše duhovni napredak i pomaže u širenju svesti.
Oslobađanje: Snažno oslobađa od strahova, energetskih blokada i ograničenja na svim nivoima svesti.
Kreacija nove realnosti: Ne samo da transformiše sadašnji trenutak, već aktivno učestvuje u kreiranju nove stvarnosti za pojedinca.
Snažan karmički uticaj: Karakterističan za ovu energiju je intenzivan karmički rad. To znači da prilikom rada s ovom energijom treba biti svestan karmičkih posledica i lekcija.
Vitalna aktivnost: Ispunjava svako biće i svaku situaciju stvaralačkom snagom, harmonijom i ljubavlju, dajući novu vitalnost i energiju.
Otvaranje novih mogućnosti: Pomaže u prepoznavanju i otvaranju novih puteva i mogućnosti za rast i razvoj.

Rad s Energijom Ko-stvaranja zahteva duboku svesnost i pažnju, naročito kada se uzmu u obzir njeni karmički aspekti. No, kada se koristi s razumevanjem i poštovanjem, može biti moćan alat za transformaciju i postizanje željenih ciljeva.

 

ENERGIJA ŽIVOTVORNOSTI  -  ŽIVA

U srcu Univerzuma postoji energija starija od vremena, plamen koji nikada ne gubi svoju snagu i živost. To je Energija Životvornosti, poznata kao Živa. Ova drevna energija je poput vatrene plazme, koja igra u tonovima crveno-narandžasto-zlatne boje, mada se njena boja može menjati i prilagoditi okolnostima.

Karakteristike Energije Živa:

Univerzalnost: Živa deluje kao osnova na svim nivoima postojanja - bilo da je to fizičko, energetsko, karmičko, genetsko, mentalno ili situaciono stanje.
Isceljenje: Ova energija ima sposobnost lečenja raznih bolesti, posebno izazova na mentalnom planu, bolesti mozga, kao i obnovu vitalnih organa. Ona je ključ za obnovu inteligencije i pamćenja.
Čišćenje: Energija Žive snažno čisti mentalne planove, a takođe deluje na čišćenje prostora oko nas, kao i unutar nas. Pomaže u oslobađanju od strahova, osećaja krivice i ograničenja.
Odbrana i napad: Kada se suoči s pretnjom, Živa može postati borbena frekvencija, štiteći nas i uzvraćajući udarce kada je to potrebno.
Životna Sila: Jedna od najznačajnijih odlika ove energije je njena sposobnost da budi neodoljivu želju za životom, podstičući nas da se borimo za svaki trenutak postojanja. Unosi svesnost i osnažuje nas supersilama.
Egzorcizam: U praksi egzorcizma, Živa je sila s kojom treba računati, pružajući snažnu podršku u borbi protiv tamnih sila.

U krajnjem slučaju, Energija Životvornosti, ili Živa, nije samo energija; ona je sama suština života. Ona nas podseća da postoji svetlost čak i u najtamnijim trenucima, da svaki izlazak sunca donosi novu priliku i da svaki završetak može biti novi početak. Ona je večna vatrena plazma koja pomaže svemu da cveta i raste.

 

INNASATIUM

Energija Innasatium je kosmička snaga koja premošćava granicu između poznatog i nepoznatog, između vidljivog i nevidljivog. Ona je poput tkanja koje povezuje manifestovano i nemanifestovano, dodirujući suštinu svakog pojedinca na najdubljim nivoima postojanja.

Benefiti Energije Innasatium:

Duboka transformacija: Deluje na nivou DNK, pružajući uvide koji se protežu kroz prostor i vreme.
Izražena nežnost: Razrađuje karmičke situacije sa naročitom pažnjom, ne ostavljajući ni jedan trenutak bez pažnje.
Proširenje svesti: Budi anđeoske trenutke unutar nas, otvarajući čakre iznad tradicionalnog spektra.
Balansiranje života: Harmonizuje i usklađuje, nežno osvetljavajući božansku prirodu svakog pojedinca.
Mentalna čistoća: Smiruje unutrašnji dijalog i efikasno čisti mentalno polje.
Zaštita kroz Veru: Pojačava svest, poverenje i samopouzdanje kao sredstva odbrane.
Budi Božansko Ja: Uranja pojedinca u stanje božanstva, potičući unutrašnje samosvesno stvaranje.
Otkrivanje Ljubavi: Otvara čakre, posebno srčanu čakru, i razotkriva skrivene strahove sa nežnošću.
Pročišćavanje prostora: Ispunjava životni prostor ljubavlju, svetlošću i mekoćom, omogućavajući rezonancu na višim frekvencijama.
Božanski odnosi: Aktivira ljubav i razumevanje na najdubljem, božanskom nivou.
Zaštita u interakcijama: Štiti one koji rade s energijama drugih, obezbeđujući integritet i privatnost.
Osvetljavanje Puta: Pomaže pojedincima da vide svrhu, da pronađu značenje i da svoj život obasjaju svetlošću i smislom.

Kroz ovu energiju, čovek ne samo da prima ljubav, već i daje. Innasatium je most ka dubljem nivou svesti, osvetljavajući put svakom pojedincu ka njegovoj pravoj, božanskoj prirodi.

 

MIRION

Uranjajući u moćnu dubinu kosmičkih energija, nailazimo na Mirion - silu koja pulsira sa neopisivim kapacitetom da ojača stvaralačku snagu naših misli. Ova energija ne samo da pojačava, već čini da se stvaranje misli odvija trenutno, s koncentrisanom preciznošću.

Benefiti energije Mirion uključuju:

Pojačana stvaralačka snaga misli: Prilika da oblikujemo svoju realnost sa većim intenzitetom i svrhom.
Trenutna manifestacija misli: Brzina koja vas približava ostvarivanju vaših namera gotovo trenutno.
Povećana svest o smeru misli: Razumeti kako i u kojem smeru usmeriti svoju energiju, kako bi se izbegle suprotne funkcije.
Stroga kontrola oblikovanja misli: Mogućnost da se precizno bavite svakom misli koja prolazi kroz vaš um.

Međutim, rad sa Mirion energijom zahteva ekstremnu pažnju. Njegova moć nije za one sa neodlučnim umom ili nesigurnim namerama. Preciznost u radu sa ovom energijom nije samo preporučljiva - ona je neophodna. Ako postoji bilo koji osećaj nesigurnosti ili nespremnosti, najmudrije bi bilo da se ova energija ne otvara. U rukama onih koji razumeju njen potencijal i pristupaju joj sa dubokim poštovanjem, Mirion može biti ključ za otključavanje nezamislivih stvaralačkih sposobnosti.

Energije iz kanala Bloka Tvorca mogu se koristiti za ličnu upotrebu ili kao pomoć drugima. One se mogu efikasno kombinovati sa svim energetskim sistemima, ne umanjujući ih, već pojačavajući njihov efekat.

• • • 

Način obuke: On-line.

Uslovi: Nema.

Dužina trajanja obuke: Jedan dan, sat vremena. U obuku je uključena seansa.

Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike 

Kotizacija: 80,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

 

Napomena: Ovaj energetski sistem je koncipiran kao dodatna metoda nege koja može dopuniti sve savete koje vam je lekar dao.

Nije namenjen kao zamena za medicinsku negu. Molimo vas da postupate odgovorno i da se oslonite na savete medicinskih stručnjaka.