Luna Reiki

loonareiki

LUNA REIKI
 
Od nastanka civilizacije ljudi su shvatili da ovo nebesko telo ima snažan uticaj na njihov život kao i na život biljaka i životinja, da ima uticaj na more, vremenske prilike itd. Taj uticaj Meseca  na sve što je na zemlji je toliko očigledan, medjutim,savremena civilizacija kao da to zanemaruje, dok su stari narodi na različitim delovima naše planete život uskladjivali upravo prema Lunarnom kalendaru, najprirodnijem kalendaru koji postoji. 
 
Sve žene su instinktivno povezane sa energijom Meseca. Veza između ženske psihologije i noćnog svetla je očigledna, kao i trajanje ženskog fiziološkog ciklusa i trudnoće. Najznačajniji simbol ženske energije u Sunčevom sistemu je Mesec. Bleda kugla Meseca, na noćnom nebu, koji reflektuje svetlost Sunca,  predstavlja žensku, refleksivnu prirodu, njen unutrašnji odgovor na svet. Medjutim, pogrešno je shvatiti da je ovaj Reiki stil namenjen samo ženama. 
 
Sve ovo a i mnogo više se obradjuje na seminaru Luna Reiki, jer je uticaj Meseca praktično  neiscrpna tema, koja i dan danas intrigira i naučni svet.
 
 
Lunarni Reiki će vam omogućiti da uravnotežite svoje emocionalno stanje, regulišete hormonski status, menstrualni ciklus, da se harmonizujete, pomoći će vam u  isceljenju ženskih i muških bolesti, začeću i rađanju zdrave dece, u eliminisanju materijalnih problema.
U Lunarnom Reikiju, povezujemo se i sa energijom  Mesečevih Boginja.
 

U sistemu Lunarnog  Reikija postoji dva nivoa:

 

Prvi nivo:

1. Vi ćete biti podešeni na isceljujuće energije Meseca i simbol Meseca.
2. Vaša veza sa Mesecom će se pojačati. Dobićete simbol plodnosti, simbol hormona i simbol smanjenja težine.
3. Vaša sposobnost da kanališete energije Meseca će se dodatno povećati. 

Drugi nivo:

Podešavanje na energije:
4. Boginje Meseca Artemide koja  je zaštitnica žena, boginja plodnosti, poroda i žetve.
5. Boginje  Meseca Selene (Diana) - prijateljice i tešiteljice žena. To će pomoći da se nosimo sa emocionalnim problemima.
6. Boginje Meseca Hekate - boginja Novog Meseca, magije, smrti i ponovnog rođenja. Pomoći će vam da donesete odluku, napravite izbor, eliminišete negativne uticaje i programe.

 

Uslov: Završen I stepen Reiki metode
Seminar održava: Reiki Master-učitelj Dragana Stašević
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom odgovarajućeg nivoa Luna Reikija i detaljan priručnik.

Metod podešavanja:

Distanciono - online.

Kotizacija za Prvi Nivo: 50,00 Eur

Kotizacija za Drugi Nivo: 50,00 Eur