Reiki - Sveti Plamen

reikisvplam

Reiki Sveti Plamen  je moćan sistem čiji se principi zasnivaju na različitim aspektima fizičkog i duhovnog sveta. Reiki Sveti Plamen je serija vođenih vizualizacija i meditacija usmerenih na lečenje tela, duha i uma, kao i održavanje optimalnog nivoa energetske ravnoteže na fizičkom, duhovnom i mentalnom planu. Veoma jednostavan i izuzetno efikasan sistem. Za njegovo primenjivanje je neophodno  osnovno znanje o čakrama i energijama isceljivanja jer ovaj sistem radi direktno sa čakrama i suptilnim ljudskim telima.

Preko sistema Reiki Sveti Plamen naći ćete načine da stupite u kontakt sa Uzašlim Majstorima, kao i sa Arhanđelima i drugim Svetlim Duhovnim Bićima. Ne morate menjati ništa u svojoj veri ili na svom duhovnom putu.  Aspekti su Bog / Boginja / Viši Um / itd. osmišljeni su da pomognu ljudima svih religijskih struktura i duhovnih uverenja. Mi ljudi... svi smo jedinstveni, pa je i naša duhovna priroda jedinstvena. S poštovanjem i zahvalnošću  prema Božanskom Izvoru i  svim Svetlim Duhovnim Bićima i uz njihovu pomoć nastao je ovaj predivni sistem.

Sveti Plamen Reiki radi sa elementom Vatra i njenom toplinom u metafizičkim terminima. 

Sedam svetih plamenova podržavaju sedam Čohana, Uzašlih Majstora: El Moria, Lanto, Serapis Bej, Pol Venecijanac, Hilarion, Lady Nada i Sen-Žermen.

Svi Arhanđeli, Vera, Milosrđe, Nada, Kristina, Aurora, Ametista, Majka Marija, Maitreja, Buda, Boginja Isis, Kuan Yin i Boginja prosperiteta takođe pružaju podršku sistemu Reiki Sveti Plamen.

Svi mi imamo pristup ovim aspektima Božanskog, ali primanjem inicijacije na Reiki Sveti Plamen, naš kanal komunikacije sa Uzašlim Majstorima i Arhanđelima će biti očišćen, a istovremeno se podiže opšti nivo vibracija čovečanstva.

Sveti Plamen Reiki je osmišljen da vam pomogne da stupite u kontakt sa Božanskim bićima i doprinesete vašem duhovnom napretku.

Uslov: Reiki Master Nivo, ili napredni nivo nekog drugog sistema.

Metod Podešavanja: Distanciono sa sesijom čiđćenja pre podešavanja.

Seminar vodi: Dragana Stašević, sertifikovani Reiki Master Učitelj.

Kotizacija: 50,00 Eur