Kundalini prvi stepen

 

kunda1

                                                            Pre i posle podešavanja Kundalini Reiki 1

 

Nakon prvog stepena moći ćete svesno usmeriti energiju u budućnost i prošlost, lečiti sebe i druge, situacije, odnose, kao i harmonizovati prostor i energetizovati predmete. Kundalini Reiki se može prenositi i kroz ruke praktičara i na daljinu.

Podešavanjem na prvi stepen  vaše telo se uskladjuje sa Kundalini Reiki energijom. Energija čisti glavni energetski kanal Sushumna od korenske čakre (Muladhara) do krunske (Sahasrara). Srčana čakra (Anahata) se aktivira i otvara kanale ruku. 

 

Mogućnosti:
- Obavljanje tretmana za sebe ili drugu osobu, kontaktno ili distanciono. Tretman se može koristiti i na životinjama i biljkama.
- Čišćenje prostora (energetsko čišćenje životnog, poslovnog prostora)
- Tretiranje karmičkih veza: Uvek postoje karmičke veze između rođaka ili onih koji su nam bili bliski. Ove veze nas ponekad mogu pritisnuti i negativno uticati na naše fizičko telo i energiju. Veoma često se nakon tretmana karmičkih veza poboljšavaju odnosi među ljudima. Možete koristiti ovu vrstu tretmana između vas i drage osobe ili onih koji su nekada bili dragi. Da biste to uradili,  koristićete tehniku ​​daljinskog tretmana.
- Tretman situacije / karaktera: Takođe može pomoći da izlečite situaciju ili osobinu karaktera, kao i loše navike.


Seminar održava: Reiki Master-učitelj Dragana Stašević
Na kraju seminara dobija se: sertifikat o završenom I stepenu Kundalini Reikija i detaljan priručnik.

Preduslovi: Nema.

Metod podešavanja:

Distanciono - online.

Kotizacija: 30,00 Eur