Nacin obuke

METODA KOSMIČKA TEURGIJA MAJA I NJENI KANALI:   TEURGIJA MAJA NAČIN

U okviru ove metode postoje 75 kanala.

2 osnovna, univerzalna kanala

Muške i ženske energije. Ako želite da budete inicirani u ostale kanale, onda su osnovni prvi i obavezni kanali u koje ćete morati da se prvo podesite.

10 kanala čišćenja

Ovde postoje odvojeni kanali koji rade posebno na usklađivanju karme, uništavanju negativnih vezanosti, uništavanju negativnih energetskih entiteta i radu na podsvesnom nivou sa uzročno-posledičnim vezama koje izazivaju probleme. Zajedno sa osnovnim kanalima, ova grupa kanala pruža još snažnije čišćenje.

54 lekovitih i negujućih kanala

Velika grupa lekovitih kanala koji rade sa skoro svim bolestima ljudskih organa ili organskih sistema. Ovi kanali takođe deluju zajedno sa osnovnim i pružaju snažniji efekat lečenja. Postoje kanali za rad sa decom i životinjama. Odličan kanal za podmlađivanje, poboljšanje figure, držanja, crta lica.

8 specijalizovanih kanala

Posebna grupa društvenih kanala koji pomažu u rešavanju problema finansijske i ekonomske stagnacije, radeći na blagostanje, obilje, sreću, uspeh i unapređenje poslovanja.
Postoje informacioni kanali dizajnirani da primaju informacije sa suptilne ravni i razvijaju sposobnosti, kao što su vidovitost, vidovitost, pristup astralnom polju Informacionog prostora Univerzuma.

1 zaštitni kanal

Poseban kanal za instaliranje moćne zaštite.

FAZE OBUKE

Postati posvećenik u energetskim kanalima Kosmičke Teurgije Maja ne zahteva godine iskustva ili decenije prakse. Sve što vam je potrebno, mentor će vam pružiti tokom procesa obuke. Veštine koje steknete ostaju sa vama za ceo život! Možete početi sa praksom kada god vam to odgovara i kada to poželite.

Obuka po izboru: Obuka i posvećenje u kanal po vašem izboru sa liste, pri čemu je jedan od kanala obavezno usvojiti to je jedan od dva osnovna kanala.

Nivo Mastera: Ovladavanje svih 75 kanala. Master Kosmičke Teurgije Maja ne aktivira kanale pojedinačno. Umesto toga, master ima svoj "master kod" koji automatski aktivira sve kanale odjednom, omogućujući potrebnim kanalima da stupaju na snagu, dok ostali čekaju svoj red. Master koristi specifične tehnike i protokole, detaljno opisane u metodologiji, da pomogne i izleči u različitim situacijama.

Po završetku obuke, svim polaznicima se izdaje sertifikat i priručnik za dalje usavršavanje u elektronskoj formi. 


VISINA KOTIZACIJA ZA PODEŠAVANJA NA ENERGETSKE KANALE KTM:

Pojedinačno podešavanje kanala:

• Kotizacija za pojedinačno podešavanje kanala se kreće od 15 do 30 evra u zavisnosti od kanala.
• Prilikom svakog pojedinačnog podešavanja, osnovni kanal se obezbeđuje besplatno kao esencijalni preduslov za rad.

Podešavanje samo na osnovni kanal podrazumeva energetsku razmenu.

Paket podešavanja kanala:

• 5 kanala po izboru: 70 evra.
• 10 kanala po izboru: 120 evra.

Master Nivo:

• Podešavanje na 75 kanala  + 3 kanala iz Bloka Sakralne Kosmologije besplatno i po vašem izboru.
• Uključuje Master kod.
• Master kod podrazumeva da njegovom aktivacijom se automatski podižu svi kanali na koje je master podešen te da nema potrebe za pojedinačnom aktivacijom kanala.
• Kotizacija: Na upit.

Dodatne informacije:

• Podešavanje može biti pojedinačno ili grupisano, sa maksimalno 10 kanala u jednoj sesiji.
• Minimalni razmak između sesija je 48 časova.