Blok Slovenskih energija

SLOVENSKI BLOK

 

BLOK SLOVENSKOG PANTEONA

U srcu drevne slovenske kulture i duhovnosti leže moćni energetski kanali, svaki sa svojom jedinstvenom esencijom i svrhom. Ovi kanali predstavljaju most između drevnih slovenskih božanstava i čoveka, omogućavajući nam da pristupimo i koristimo njihove suštinske energije za isceljenje, zaštitu i duhovni rast. Od nežnih vibracija ljubavi i zemaljskog isceljenja koje donosi Vedanija, do snažne i zaštitne energije Ra-Roda, svaki kanal nudi jedinstvenu kombinaciju benefita koji mogu pomoći u uspostavljanju ravnoteže i harmonije u našim životima. Međutim, moramo pristupiti ovim energijama s razumevanjem i poštovanjem; neki kanali, poput Radiča, zahtevaju duboku svest i pažljiv pristup zbog svoje moći i potencijala za transformaciju. Uz pravilno vođstvo i praksu, ovi kanali mogu postati snažni saveznici u našem duhovnom putovanju, povezujući nas s mudrošću i snagom drevnih slovenskih predaka.

 

1. SOLARIS (Vatrena, Energija koja daje život, Perunova vatra) 

Solaris je višedimenzionalna osnovna energija koja predstavlja buđenje života i transformaciju u pokret. Njena vatrena priroda može istovremeno biti zaštitnička i opasna, poput dvostranog mača. Ova energija je borbena i deluje kao štit u nuždi, ali je isto tako sposobna da opeče ako se koristi nepravilno.

Benefiti:

- Jača želju za životom i borbenost
- Efikasno borba protiv depresivnih stanja
- Sposobnost egzorcizma i čišćenja negativnih energija
- Pomaže u lečenju muških bolesti
- Podstiče unutrašnju snagu i volju za borbu protiv izazova
- Preporuka: Koristiti sa oprezom i poštovati njen potencijal. Pre upotrebe uvek se konsultovati sa kanalom da biste bili sigurni u njegovu namenu za vas.

2. RADONICA (Energija ljubavi) 

Radonica je harmonična energija koja ispunjava prostor ljubavlju i svetlošću. Ova energija se usredsređuje na jačanje i balansiranje odnosa, pružajući osećaj mira i prihvatanja.

- Benefiti:

- Popravlja i usklađuje međuljudske odnose
- Stvara osećaj mira i spokoja
- Pomaže u otvaranju srca prema drugima
- Podstiče empatiju i razumevanje prema bližnjima

3. LADOVICA (Energija lečenja duše i tela) 

Ladovica je moćna ženska sakralna energija koja pruža isceljenje na različitim nivoima - fizičkom, mentalnom i duhovnom. Njena široka paleta delovanja obuhvata lečenje različitih bolesti, obnavljanje porodičnih odnosa, čišćenje porođajnih kanala i mnoge druge. Ova energija budi ženski princip u svakoj ženi, pomažući joj da se prihvati i zavoli u svoj svojoj veličanstvenosti.

Benefiti:

- Leči različite vrste bolesti, posebno ženske bolesti
- Obnavlja i jača porodične odnose
- Čisti porođajne kanale i oslobađa od negativnih entiteta
- Podstiče prihvatanje sebe kao žene i majke
- Pomaže u regeneraciji hormonalnog statusa i ženskog ciklusa
- Deluje na nivou DNK, pomažući u obnovi genetskog materijala i jačanju veza s precima

4. VEDANIJA

Vedanija je suptilna isceljujuća energija sa svojstvima prirodnih elemenata Zemlje. Ova nežna energija prepoznaje se kao spontana i prirodna, darovana od Boga, koja može doneti ravnotežu kako fizičkom tako i psiho-emocionalnom stanju osobe.

Benefiti:

- Leci različite vrste bolesti, nezavisno od njihovog porekla
- Pruža osjećaj spokoja i prirodne harmonije
- Efikasno se bori protiv negativnih energija kroz egzorcizam
- Pomaže u uspostavljanju ravnoteže između tela i duha

5. RA-ROD 

Ra-Rod je energija borbe, zaštite i snage. Njegova energija je snažna i disciplinovana, s naglaskom na čistoću i transformaciju. Sa ovim kanalom možete doći do dubokih znanja staroslovenskog panteona, kako mitoloških tako i filozofskih.

Benefiti:

- Jača fizičko telo, posebno mišićno-skeletni sistem
- Pomaže u čišćenju i transformaciji uma i tela
- Pruža jasnoću misli i oslobađa od strahova i sumnji
- Povećava samopouzdanje i oslobađa od negativnih entiteta
- Širi svest i pruža duboko razumijevanje staroslovenske mitologije i filozofije

6. RADIČ (Kanal - Beli ratnik) 

Radič je moćni bojni kanal koji nosi snažne energije odbrane i napada. Ovaj kanal zahteva duboko razumevanje i namere korisnika pre nego što se otvori, jer nosi snažne transformacijske moći koje mogu imati dubok uticaj kako na korisnika, tako i na njegove "neprijatelje".

Benefiti:

- Efikasno deluje u situacijama gde je potrebna hirurška intervencija
- Može se koristiti u raznim oblicima magije, sa snažnim efektima
- Pomaže u čišćenju od negativnih entiteta i energija
- Donosi duboke transformacije korisniku, promenjujući njegovu svest
- Snažna zaštitna energija koja može neutralisati negativne energetske napade.

•••••

Način pohađanja obuke: Online, individualno.
Preduslov: Blok "Tvorac".
Trajanje: Obuka se odvija tokom jednog dana, sa seansom i inicijacijom koje traju ukupno jedan sat.

Predavač: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike.
Investicija za praktičarski nivo: 50,00 eur (plaćanje u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan uplate).

Svaki polaznik će, uz obuku, dobiti elektronsku verziju priručnika i sertifikata. Stečene veštine i energije mogu se koristiti kako za ličnu primenu, tako i za pružanje pomoći drugima.