Alhemijski Reiki

ALHEMIJSKIREIKI

 

     “Praksa drevne alhemije bila je u potrazi za duhom u bezličnoj materiji i njenoj fizičkoj promeni, dok alhemija u filozofskom smislu predstavlja samospoznaju u obrisima ličnog postojanja. Jedan od najvažniji ciljeva jeste povezivanje unutrašnjeg bića sa spoljašnjim svetom. Kada govorimo o alhemiji kao drevnoj nauci koja je za cilj imala da pretvori olovo u zlato, možemo primetiti da je suština procesa materijalna tranformacija, što bi u ovom slučaju predstavljalo metaforu za duhovni preobražaj. Duhovna alhemija ne odudara previše od fizičke alhemije, njena umetnost i lepota skrivene su u transformaciji sopstva i duha.
     Trasformacija sopstva se odnosi na dostizanje stanja nirvane i uspostavljanje celine ličnosti kroz duhovni, telesni i umni rad. Ličnost kao struktura bića sadrži jedan neautentičan deo sopstva, a to su usvojena uverenja, strahovi, žudnje i načela. Kroz proces duhovne alhemije dolazi do unutašnjeg odupiranja žudnji i stanja pročišćenja svesti.
     Baš kao što zemljotres u dubinama okeana stvara moćan cunami na površini zemlje, zemljotres na nivou duše podstiče vaše preispitivanje, žudnju, potragu, a konačno, i vašu spoznaju.” 

Barbara de Andjelis, Alhemija Duha

ALHEMIJSKI REIKI je metoda koja ima za cilj da nas dovede u jedinstvo sa Božanskim Izvorom u svim oblastima našeg života, prevazilazeći mnoge dimenzije. Zasnovan je na kombinaciji starih načina sa novim tehnikama kako bi se iskoristile sve prednosti stalno promenljivih vibracija Univerzuma.

Sistem Alhemijski Reiki sastoji se zapravo iz 8 energetskih sistema. Svaki sistem se bavi temom alhemije sa drugačijeg aspekta. Ovo naravno, nisu svi aspekti alhemije, već samo neki. Neki od ovih aspekata su vam možda poznati, ali neki mogu biti novi. Svaki od sistema se može raditi nezavisno.

Sistemi:

1. Umetnost Alhemije
2. Alhemija Akcije
3. Alhemijski Putevi
4. Univerzalna Alhemija
5. Kosmička Alhemija
6. Alhemija Beskonačnosti
7. Božanska Alhemija
8. Alhemija Novca

 

1. UMETNOST ALHEMIJE

Energija Umetnost Alhemije je prvi sistem u seriji Alhemija, koji radi na tome da unese punu dubinu Alhemije u vaš život iz drugačije perspektive nego što se ranije zamišljalo. Energija će raditi sa vama, unoseći energiju u znanje, veštine i mudrost manifestacije. Umetnost alhemije se može primeniti u mnogim oblastima vašeg života.

Umetnost Alhemije će otvoriti kanale alhemije u vašoj svesti. Drugi nivo, Akcija Alhemije povezaće vas sa skrivenim znanjem o Alhemiji a treći nivo, Alhemijski Putevi, će za vas otvoriti mudrost Alhemije i mogućnosti njenog korišćenja.

2. ALHEMIJA AKCIJE

Sistem Alhemija Akcije vam omogućava da razumete koje akcije su potrebne da biste izvukli maksimum iz Alhemije. Radnje koje se odnose na alhemiju uključuju SVE pozitivne i negativne misli, želje, verovanja, dejstva, verbalne izjave (afirmacije, mantre, molitve, itd.), izjave (pisane/nepisane), osećanja, diskusije, itd.

Mnoge akcije idu u proces korišćenja Alhemije, ali često im nedostaju planirane produktivne misli i dejstva. Kada su akcije podstaknute pogrešnim mislima ili strahovima, to uzrokuje da se pojave nepoželjne stvari ili situacije. Sve vaše akcije (velike, male, pozitivne, negativne) biće gorivo za ono što želite da manifestujete. Informacije o tome koje radnje se mogu preduzeti mogu doći u bilo kom trenutku i u svakom slučaju.

3. ALHEMIJSKI PUTEVI

Sistem Alhemijski Putevi radi na stvaranju, jačanju, čišćenju puteva za vaše napore manifestovanja u Fizičkom svetu. Možda ćete morati da kreirate nove puteve za svoje napore ili ćete možda morati samo da ojačate puteve koje već koristite. Možete kreirati više staza. Jednom kada se energija aktivira, ona će stvoriti nove Staze i ojačati ih, ojačaće postojeće Staze ili će očistiti puteve. Ne morate detaljno upravljati energijom osim ako to ne želite.

Ono što se preporučuje je da se redovno praktikuje aktivacija za čišćenje SVIH vaših puteva. Ovo je dobro jer na taj način održavate puteve otvorenim za višesmerni tok informacija, stvari, mogućnosti duž putanja.

4. UNIVERZALNA ALHEMIJA

Univerzalna Alhemija vas dovodi u kontakt sa silama procesa Alhemije koje se dešavaju širom Univerzuma. Čini se da su to beskrajni činovi stvaranja i izmeštanja. Univerzum je pun divnih misterija. Zvezde se pojavljuju i nestaju kao magijom. Univerzum je ispunjen planetarnim sistemima, maglinama i crnim rupama koje smo mogli da vidimo u fizičkom carstvu. Mnoge druge stvari putuju iz eteričnog carstva i tek treba da budu otkrivene. Svaki vek baca svetlo na novi univerzalni fenomen koji možda nikada neće biti potpuno shvaćen.

Energijom Univerzalna Alhemija se može bolje pristupiti Kreativnim silama te ih bolje iskoristiti. Sama priroda energija Univerzalne alhemije je suptilna i deluje iza kulisa. Ona će poboljšati vaše sposobnosti na mnogo nivoa uz stalnu upotrebu. Korišćenje ove energije vam omogućava da više radite na nevidljivom planu i pristupite većem delu sopstvene kreativnosti.

5. KOSMIČKA ALHEMIJA

Kosmička alhemija vam stavlja na raspolaganje kreativnu moć i metode Kosmosa. Slična je energiji Univerzalne alhemije, ali poseduje finiju, mnogo konkretniju strukturu.

Kosmička Alhemija je unikatna mreža koja leži u osnovi i može se kretati u svim dimenzijama. Ovu energiju treba često pokretati ili aktivirati da biste se mogli kretati prirodno sa mrežom. Kosmička Alhemija zapravo zapravo vrata kroz koja se stvari mogu pomeriti iz uma u fizičko carstvo.

Ovu energiju možete akumulirati i kanalisati kroz pozitivne misli i akcije koje će oblikovati i održati vaše želje. Možete pogledati prirodu i podesiti se na tok Univerzuma da biste videli ovu energiju u pokretu. Kada to vidite, možete se setiti da radite sa daleko širim spektrom stvari od onog koji možete da videti u fizičkom carstvu.

6. ALHEMIJA BESKONAČNOSTI

Alhemija Beskonačnosti vas uvodi u stanje neograničene manifestacije. Ova energija obuhvata ceo duh alhemije.
Rad sa energijom Alhemija Beskonačnosti vam daje do znanja da je sve međusobno povezano. Sve je ista energija, ali u drugom obliku. Kroz ovo možete oblikovati i transformisati bilo koju energiju koja je pod vašim rukama.

Možete premeštati energiju iz jednog stanja u drugo bez mnogo napora. Prebacićete energiju iz stanja koje izgleda nepostojeće u stanje koje postoji u Fizičkom svetu. Ova energija treba da vam pomogne da se krećete bez ograničenja.
Znaćete kada dođete do mesta prirodnog toka sa Alhemijom beskonačnosti, sa Izvorom svega.

7. BOŽANSKA ALHEMIJA

Božanska Alhemija vam daje svest o svemu što je povezano sa Alhemijom sa tačke gledišta Božanskog Izvora. Pomaže vam da živite u jedinstvu sa svim onim što JESTE.

Sposobnost stvaranja, kao što to čini Božanski izvor, je zaista Alhemija u svom najčistijem obliku. Božanska Alhemija vam pomaže da se “naštelujete” na um Božanskog Kreatora. Jer kroz Božansko Stvaranje, sve stvari nastaju. Ono za nas, naravno, i dalje ostaje potpuna misterija, koju su mnogi pokušavali da objasne i do danas, ne postoji nijedna stvar (verska ili sekularna) koja može dati sažeto objašnjenje šta je zaista Stvaranje ili kako je ono nastalo. Jer Kreacija pokazuje najjedinstvenije i najsloženije oblike alhemije.

Dok se krećete napred u ovoj energiji, vi se integrišete u slobodnu struju kretanja u jedinstvu sa SVIM. Uklanjanje pitanja o tome kako i zašto kreirati, oblikovati ili transcendirati dimenzionalne ravni, pomaže vam da se krećete u sinhronizaciji sa ovom energijom. Prosto, prepustiti se.

Svakoj situaciji možete pristupiti drugačije. Božanska Alhemija, njena energija i informacija, biće sve jače i punije od njene upotrebe i mogu se primeniti na sve.
Ova energija se može koristiti ne samo za stvaranje i manifestaciju, već i za lečenje, za stanje bića, za otkrića itd.

Dizajnirana je da vam pomogne da se oslobodite ograničenih fizičkih učenja i da se krećete na način koji je više u skladu sa Beskonačnim aspektima Božanskog.

8. ALHEMIJA NOVČANE ENERGIJE

Alhemija Novčane Energije radi sa vama u cilju ostvarivanja manifestacije prosperiteta u pogledu novca.

Novac ima sposobnost da utiče na bilo šta ili bilo koga sa kim dođe u kontakt. Ovo je neutralan oblik energije koji se može koristiti za dobro ili zlo. Može se transformisati (razmeniti) u bilo koji oblik koji želite i u njemu postoji alhemijska priroda koja omogućava da skrivena priroda u čoveku izađe na površinu. Ponekad je suptilan, drugi put prejak. Novac se može koristiti za transformaciju ljudi ili stvari i rešavanje mnogih životnih problema. Novac može da podstakne razdor ili saradnju i lojalnost.

Alhemija Novčane Energije ima misterioznu magičnu prirodu koju možete koristiti da manifestujete svoje ciljeve.

Većina ljudi traži načine da obezbede novac za sebe. Koristite ovu energiju kao alat za svoj zanat. Saznajte šta ta energija može da učini za vas i kako da je vešto koristite za najbolje rezultate.
Pri tome treba imati na umu neophodnost razumevanja šta je novac (svi njegovi oblici) i njegovu realnu vrednost da bi novac zaista radio sa vama. Razumevanje šta podstiče potrebu za novcem pomoći će vam da ga označite ili imenujete. Novac ima mnogo oblika. To može biti valuta, artikli ili usluge. No, oni su ua Univerzum svi isti nema značaja kakav će oblik poprimiti.

Alhemija Novčane Energije vam može pomoći u manifestovanju svih oblika novca i bilo kojeg cilja povezanog sa novcem ili traženjem novca.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 80,00 eur