Nacin i uslovi koriscenja i zakazivanja seminara

 zakazivanje obuka1

USLOVI KORIŠĆENJA

- Imajte na umu da su sve informacije koje se nalaze na našoj web-stranici namenjene samo za obrazovne svrhe. NIJEDNA od alternativnih metoda, tehnologija, postavki, inicijacija i materijala objavljenih na našoj web stranici NIKADA NE MOGU, direktno ili indirektno, ZAMENITI profesionalnu medicinsku negu, mogu je samo dopuniti, ništa više.

- Ako imate ili sumnjate da imate medicinski ili psihološki problem, obratite se svom odgovarajućem zdravstvenom radniku. Isključivo ste odgovorni za bilo koju radnju preduzetu na osnovu informacija na ovoj web stranici. Nikada nemojte zanemariti profesionalni medicinski savet ili odložiti traženje istog zbog nečega što ste pročitali na ovoj web stranici.

- Ni u kom slučaju ne preuzimamo odgovornost, direktno ili indirektno, za vašu odluku da se tretirate koristeći materijale sa naše web stranice ili materijale koji opisuju sisteme isceljenja, posebno ako ste se pokušali neovlašćeno spojilti na energetske sisteme, jer  takvo spajanje uzrokuje štetu usled nekompletnog i nestručnog podešavanja. Kompletan sajt je zaštićen u svakom smislu i na svim nivoima, pre svega iz poštovanja prema našim učiteljima i učenicima.

- Ni u kom slučaju ne preuzimamo odgovornost, direktno ili indirektno, za štetu nastalu upotrebom ili zloupotrebom informacija sa naše web stranice ili za podešavanja koje ste primili.

- U većini slučajeva, visinu kotizacije,smo postavlili po sopstvenom nahođenju, vođeni ličnim iskustvom i zdravim razumom. Niko nije prisiljen da vrši finansijske ili bilo koje druge investicije, bilo koja razmena energije koju ste napravili na našoj web stranici, za kurseve, podešavanja, audio, itd., je vaša dobrovoljna donacija.