Nacin obuke

SAKRALNA KOSMOLOGIJA I NJENI KANALI: SAKRALNA NAČIN

U okviru ove metode postoje 61 kanal.

4 osnovna, univerzalna kanala
32 lekovita kanala
21 specijalizovani kanal

FAZE OBUKE

Postati posvećenik u energetskim kanalima Sakralne Kosmologije ne zahteva godine iskustva ili decenije prakse. Sve što vam je potrebno, mentor će vam pružiti tokom procesa obuke. Veštine koje steknete ostaju sa vama za ceo život! Možete početi sa praksom kada god vam to odgovara i kada to poželite.

Početni Nivo: Obuka i posvećenje u kanal po vašem izboru sa liste, pri čemu se jedan od 4 osnovna kanala obezbedjuje besplatno kao esencijalni preduslov za rad.

Podešavanje samo u osnovni kanal podrazumeva energetsku razmenu.

Nivo Mastera: Ovladavanje sa svim kanalima. Master Sakralne Kosmologije ne aktivira kanale pojedinačno. Umesto toga, master ima svoj "master kod" koji automatski aktivira sve kanale odjednom, omogućujući potrebnim kanalima da stupaju na snagu, dok ostali čekaju svoj red. Master koristi specifične tehnike i protokole, detaljno opisane u metodologiji, da pomogne i izleči u različitim situacijama.

Po završetku obuke, svim polaznicima se izdaje sertifikat i priručnik za dalje usavršavanje u elektronskoj formi. 

VISINA KOTIZACIJA ZA PODEŠAVANJA NA ENERGETSKE KANALE SK:

Pojedinačno podešavanje kanala:

• Kotizacija za pojedinačno podešavanje kanala se kreće od 15 do 30 evra u zavisnosti od kanala.
• Prilikom svakog pojedinačnog podešavanja, osnovni kanal se obezbeđuje besplatno kao esencijalni preduslov za rad.

• Podešavanje samo na osnovni kanal podrazumeva energetsku razmenu.

Paket podešavanja kanala:

• 5 kanala po izboru: 70 evra.
• 10 kanala po izboru: 110 evra.

Master Nivo:

• Podešavanje na svih 61 kanal  + 3 kanala iz Bloka Kosmičke Teurgije Maja, besplatno.
• Uključuje Master kod.
• Master kod podrazumeva da njegovom aktivacijom se automatski podižu svi kanali na koje je master podešen te da nema potrebe za pojedinačnom aktivacijom kanala.
• Kotizacija: Na upit.

Dodatne informacije:

• Podešavanje može biti pojedinačno ili grupisano, sa maksimalno 10 kanala u jednoj sesiji.
• Minimalni razmak između sesija je 48 časova.