Energije Egipatskog panteona

Egpant

 

ENERGIJE EGIPATSKOG PANTEONA

 

67. ENERGETSKI ZRAK: Prilično gusta energija pretežno magičnog sadržaja. Kreativna magija, ispunjena božanskom svetlošću, čisto za zemaljsku upotrebu. Ispunjava ljude kreativnošću, donosi mudrost, svest o uzrocima problema. Ako osoba počne da deluje u svoje sebične svrhe, onda ispravlja misli i slabosti te osobe, ne dozvoljavajući joj da ide prema željama svog ega. Svrha energije: kreativnost u dobroti. Na fiziku utiče u manjoj meri, smiruje psihu. Magija u svom najčistijem obliku.

68. SINAKHI / SINAKHI-RA  (uparena energija): Moćna, ispunjena ritualom, energija određenog nagomilanog sećanja egipatskih sveštenika, preneta informaciono-genetskim putem → usko je povezana sa ritualima. U ritualima nije bilo previše smisla, važna je bila semantička komponenta - informacije: prenos informacija kroz generacije uz očuvanje drevnih znanja. Značenje znanja: Sve je Bog, Bog je Ljubav. Čini vam da shvatite da je osoba mikrokosmos kao deo makrokosmosa. Vremenom su se rituali izobličili i počeli da se koriste u upitne svrhe. Ovaj energetski kanal nije namenjen da služi ljudima, već je matrica egipatske magije. On je čisto magična i čisto ljudska tvorevina: zbirka konstruktivnih energetskih praksi. Radi isključivo na očuvanju izvornog Znanja. Neefikasan je u radu sa klijentima, služi za lični rad. 

69. SINAU-RA: Energija koncentrisanog znanja o Suncu, takođe čista magija, ali već u sustvaranju sa Božanskim principom. Lečenje pomoću sunca, rad sa sunčevim praksama. Radi kao portal, prelazni energetski tok iz magijskog u više božanske energije. Sadrži razumevanje i svest o zemaljskim i nezemaljskim prirodnim elementima, bogovima kao stvaraocima našeg zemaljskog sveta - upravo na ovom nivou stvaralaca. Ima blaga anestetička svojstva, razrađuje čakre. Preporučljivo je raditi zajedno sa potocima Sinergetike kako bi se postigla dubina. Proširiće svest: daje razumevanje da ne postoji samo osoba i njen prostor, već i nešto više. Podstaći će osobu da spozna okolni prostor u globalnijoj meri, nosiće svest o umešanosti u božanstvo. Energetska pomoć u zemaljskim poslovima: štiti, radi na situacijama, da smiri i uskladi, posebno u porodicama i parovima. Rezultati su vremenski produženiji nego u Sinergoetici.

70. HAIR: Energija znanja o suprotnoj strani svetlosti: često je koriste sveštenici i vračevi kao crna ritualna magija. Ali to ne ide u sebične svrhe, već u poznavanje tame kao dela celine u jedinstvu sa svetlošću. Da bismo razumeli da je potreban odnos „učenik-nastavnik“, ali on je privremena životna faza koju treba proći i krenuti dalje. Pruža potpunu slobodu izbora, što je ono što mami, a istovremeno ne sugeriše šta je dobro, a šta loše. Sve je čisto za znanje ... za iskustvo.

 

Način obuke: On-line. Jedan na Jedan.
Uslov: Blok Tvorca. Informacioni blok Prvog Bloka Sinergoetike.

Dužina trajanja obuke: Jedna sesija. Trajanje seanse i inicijacije - sat vremena.
Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike

Kotizacija za praktičarski stepen: 50,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.
Energije mogu da se primenjuju kako za sebe tako i za pomoć drugim osobama.

 Posebna pogodnost, kotizacija za kompletan Drugi Blok: 350,00 eur u dinarskoj protivvrednosti.