KOSMICKA TABLA INDIGO - OSNOVNI KANALI

Svi osnovni kanali mogu da rade za čišćenje, lečenje, zaštitu, dopunu energijom, rešavanje društvenih problema i imaju neograničenu moć. Rade i sa ljudima i sa životinjama, biljkama, prostorijama, mašinama, stvarima, predmetima, hranom itd. Svaki osnovni kanal funkcioniše na svoj način, ima svoj frekventni spektar i ulazi u ljudski energetski sistem svojom putanjom.