O energijama Novog Doba

Newvr

Po prvi put od postojanja postanka Zemlje, Lady Gaia, energosistemi Novog vremena se prenose na čovečanstvo. Nikada do sada, niko na Zemlji, nije radio  sa tehnikama tako visokih vibracija.

U vezi sa povećanjem nivoa vibracija na planeti Zemlji, zadaci sa kojima se suočavaju ljudi su se takođe promenili. Oni se moraju prilagoditi novom nivou energije i otvoriti nove mogućnosti u sebi da koriste svoje sposobnosti. Nove profesije su darovi Duhovnog Sveta svim Svetlosnim radnicima, a ti darovi su namenjeni da ih podrže u novoj aktivnosti.
Da bi ove nove visoko-energetske tehnologije bile najefikasnije, dobićete podršku Duhovnog Sveta. Napunite svoje srce ljubavlju i poverenjem! Postanite svetionici koji ljudima donose svetlo i znanje Novog vremena!

NOVE ENERGIJE 999 - ENERGIJE LJUBAVI, PROSVETLJENJA, UZDIZANJA I IZOBILJA

“Nove energije” su energije ujedinjenja, energije podizanja samosvesti, energije ljubavi - sve ovo kao posledica istinskih kvaliteta energija koje sada idu na Zemlju. Energije se ujedinjuju i međusobno inspiririšu, ali to nije njihov osnovni KVALITET. Nove Energije su energije transformacije Čoveka-Tvorca. 

Suština rada sa Novim Energijama je veza sa Tvorcem unutar sebe, tj. sa Božanskom Suštinom svake osobe. Nove Energije - to su Energije Čoveka - Tvorca, a gde postoji proces kreativnosti i stvaranja - uvek postoje elementi iznenađenja, inspiracije i nepredvidivosti.

Kvalitet, ili karakteristika energije, je njena frekvencija, njen talas, OBRAZAC. Njen zvuk. Za ulazak novih energija, morate dati DOZVOLU, odlučiti se za to. Nove Energije će ući, raditi sa vama, očistiti vaša tela. Ali, pre svega treba "instalirati" kanal Novih Energija. Taj kanal podseća na vreteno, ili dva čunja spojena bazom. Vrh jednog čunja okrenut je naviše, a vrh drugog "gleda" na dole.  Mesto spajanja gornjeg i donjeg čunja je približno na nivou prve  čakre. Dakle, kanal ima - dva dela - gornji i donji. Unutar ovog "vretena" nalazi se spirala (slična spirali DNK), na kojoj se nalazi 12 gornjih i 12 donjih energetskih emitera u obliku para simetričnih lopatica. Brzina kretanja svake lopatice se stalno menja. Kada se ovi zraci počnu „uključivati“, u donjem delu tela (naročito u nogama) počinju da se pojavljIvati posebni osećaji. Mnogi od vas kada su uključeni, osećaju  jake vibracije u nogama (ponekad čak i slične laganim grčevima). Mnogi ljudi sada čiste telo u donjem delu tela i u sistemima povezanim sa prvom čakrom (tj. urogenitalnim sistemom), skeletnim sistemom, endokrini sistem je takođe uključen. Javljaju se bolovi u zglobovima nogu, kožni osip se javlja upravo na koži nogu i bedara, bolesti stopala, proširene vene na nogama, itd.

Sada se broj 999  sve češće i češće javlja  u literaturi. Mnoga podešavanja, dešavaju se na frekvenciji 999! Može li svaki master dati podešavanja na frekvenciji od 999, i šta to znači u svetlu visokofrekventnih vibracija?

999 nije nivo, već vibracija broja 999. To je minimum dovoljan za prelazak u 5. dimenziju, nakon 4 nivoa vibracija. Druga skala merenja! Nju su uvele Više sile, nadgledajući tranziciju.