Božansko ispravljanje

vihorhr

„Vihor Energije Hrista”, „Božansko Ispravljanje” ili „Božanska reorganizacija” jedan je od energetskih sistema Novog Doba i omogućava poboljšanje zdravlja putem specifičnih energetskih tretmana kičmenog stuba.

Još u davna vremena, naši preci su kičmu upoređivali sa Drvetom života, sa savršenim sistemom korenja, moćnim stubom i bujnom krošnjom.U slučaju povređivanja, makar jedne „grane”, to „drvo” počinje da se suši i vene; isto je i u slučaju kičmenog stuba i njegovog uticaja na ljudsko biće. Kičma je ogledalo čitavog organizma i ne treba mnogo govoriti o značaju zdravog kičmenog stuba na celokupno psihofizičko stanje čoveka. U čitavoj gradji kičmenog stuba ne postoji ni jedan jedini suvišni detalj. Ako postoji problem čak i u tom detalju, to će se odraziti na psihofizičko stanje čoveka, a često, pod uticajem toga i na druge oblasti njegovog života. 

Pored toga, moguće je i prisustvo prepreka karmičkog karaktera koje su se učaurile u energetskoj anatomiji u oblasti kičmenog stuba, pa odatle ostvaruju svoj uticaj na ljudsko biće i njegov život generalno.

Božanska reorganizacija, do koje dolazi pomoću primene sistema „Vihor Hrista” radi na mnogim nivoima, a ne samo na fizičkom. Ćelije dobijaju potpuno novi impuls i nove delotvorne svetlosne informacije, što omogućava da se u svakoj ćeliji automatski uključuje program samoisceljenja i samoharmonizacije.

Spisak simptoma za koje se sistem „Vihor Hrista - Božanska reorganizacija” pokazao posebno korisnim je podugačak a ovo su neki od njih:
Bolovi u kičmi
Kičmena kila
Skolioza
Išijas
Problemi u obasti kukova
Bol u ramenima
Bol u vratnom delu kičme
Bolovi u kolenima
Artritis
Osteoartiritis
Osteoporoza
Bolovi u rukama, laktovima
Bolovi u zglobovima
Narušavanja u razvoju
Hipertenzija
Migrena
Teniski lakat
Spondiloartritis
Bol u mišićima
Sportske povrede
Narušavanje ritma srca
Problemi sa zubima (krivi zubi)
Astma
Problemi s ravnotežom
Zujanje u ušima
Posledice saobraćajnih nesreća, sudara. Fizičke i psihičke traume
Sindrom deficita pažnje i koncentracije
Imunitet. Fokus na teža oboljenja.

Ova energija ima jako visoke vibracije i spušta Božanski Poredak na ovozemaljski plan. Proces Božanske reorganizacije uključuje se odmah, samo nekoliko sekundi nakon aktivacije. Može da se sprovodi kako kontaktno tako i na daljinu, sa dodirivanjem tela ili bez toga. Može se primenjivati i u samoisceljivanju i u pomaganju drugima.

Primenom energije „Vihor Hrista” dolazi do sjedinjenja s Božanskim Izvorom, do ponovnog kontakta, koji je bio izgubljen ko zna kada. U momentu sjedinjenja s Božanskim Izvorom svaka ćelija organizma uspostavlja konekciju, pa prima svetlosne informacije novog, čistog i ozdravljujućeg karaktera. Takav proces se veoma brzo oslikava i na DNK ljudskog bića, pa niti DNK dobijaju nove kodove sveopšteg isceljenja, samoregulacije i samoregeneracije. U energetskom smislu, rađa se novo ljudsko biće, oslobođeno od većine zastarelih programa koji ne služe Višem Dobru. Takav proces odvija se tokom prve 3 nedelje do 3 meseca redovne primene sistema Božanske reorganizacije – Ispravljajuće energije „Vihor Hrista”. Mnogo ljudi, već tokom prvih nekoliko nedelja, oseća niz pozitivnih promena u svom životu.

Energija „Božanske reorganizacije”  okreće se nalik spirali duž kičmenog stuba, nežno i istovremeno moćno ga obavija i prodire u najdublje nivoe i duhovne i fizičke materije, unoseći neophodan sklad i organizaciju. 

 

Preduslov: Reiki I stepen, ili odgovarajući stepen druge energetske metode. Ujedinjenje 999. Objedinjena čakra.

 

Metode podešavanja: 

Distanciono - online.

Seminar održava: Reiki Master-učitelj Dragana Stašević
Na kraju seminara dobija se: skripta i sertifikat. 

 

Kotizacija: 80,00 Eur