Blok energija - Atlantida

ATLANTIDA

 

ENERGIJE BLOKA ATLANTIDA

Atlantida, izgubljeno kraljevstvo koje je odjekivalo kroz vekove kao simbol napredne civilizacije, nosi svedočanstvo o drevnim energijama i mudrostima koje nadmašuju naše savremeno razumevanje. U srcu ovog mitskog kontinenta bila je moć koja se manifestovala kroz različite kanale energije, svaki sa svojom jedinstvenom svrhom i vibracijom.

Blok kanala Atlantis nije samo sredstvo za pristup ovim drevnim energijama, već i most ka dubljem razumevanju nas samih i sveta oko nas. Ovi kanali nude putovanje kroz vreme, omogućavajući nam da se povežemo sa drevnim znanjima, tehnologijama i duhovnim praksama Atlantide. Kroz ove energije, mi možemo otkriti izgubljene delove sebe, razumeti našu ulogu u kosmičkom plesu i pronaći puteve za harmonizaciju sa prirodnim i kosmičkim silama.

Pristupanjem Bloku kanala Atlantis, otvaramo vrata drevnoj mudrosti i prilici da se integrišemo sa energijama koje su oblikovale jednu od najvećih civilizacija u ljudskoj istoriji. To je poziv da se ponovo povežemo sa izvorima energije koji leže duboko u našoj kolektivnoj svesti, pružajući nam alate za transformaciju, prosvetljenje i duhovnu evoluciju.

1. AINA-HI

Harmonizacija mikro i makro kosmosa

Diveći se misterijama Atlantide, naišli smo na kanal čija je moć jednako duboka kao i okeanski bezdani koje je nekada okruživale ovu izgubljenu civilizaciju. Aina-Hi je kanal koji ne samo da oporavlja, već i razume, usmerava i preusmerava energiju, kako pojedinca tako i cele planete.

Osnovne karakteristike i koristi Aina-Hi kanala uključuju:

- Univerzalna primena: Ovaj kanal može se koristiti za lečenje različitih bolesti, uspostavljanje odnosa i balansiranje psihe. Takođe pomaže u prepoznavanju uzroka određenih problema.
- Duboka i svestrana energija: Ova energija je kombinacija moći i nežnosti, nudeći istovremeno snažnu podršku i blagi dodir.
- Povezanost s prirodom Atlantide: Osetićete hladnu, svežu energiju, koja zrači iz dubina okeana, pružajući životvorno osveženje i prečišćavanje.
- Kosmički pristup: Aina-Hi tretira svaku osobu kao mikrokosmos unutar makrokosmosa, omogućavajući duboko pročišćavanje i obnavljanje.
- Osnaživanje energetskog polja: Kanal jača vašu unutrašnju energiju, pružajući vam zaštitu i snagu za suočavanje s izazovima.
- Pristup dubljem znanju: Osim što vas povezuje s drevnim veštinama, ovaj kanal otključava tajne koje vam mogu pomoći u duhovnom razvoju.
- Transformacija psihe: Aina-Hi pruža stabilnost i jasnoću vašem mentalnom okviru, uklanjajući nepotrebnu zamagljenost i osiguravajući duboko isceljenje.
- Obnova odnosa: Kanal može oživeti veze, dajući im novu snagu i smisao, ali samo ako je to zaista potrebno i ima smisla.
- Težnja za rastom: Nakon rada s ovim kanalom, pojedinci će osetiti obnovljenu želju za učenjem, istraživanjem i širenjem svog znanja.
- Pristup tajnom znanju s odgovornošću: Iako Aina-Hi otvara vrata tajnim znanjima, postoji ugrađeni filter koji osigurava da se znanje koristi mudro i sa dobrom namerom.

Aina-Hi je pravo blago iz dubina Atlantide, pružajući nam priliku da iskusimo moć i mudrost ove drevne civilizacije i primenimo je u našem modernom svetu za boljitak svih nas.

 

2. AMONA - ERA

Energija koncentracije snage misli, dobre namere i sile planete, društva

Amona-Era je moćna energija koja predstavlja koncentraciju dobre namere, snage misli i kolektivne sile planete i društva. Ova energija poseduje sledeće karakteristike:

- Snaga i Cikličnost: Energija Amona-Era pruža trenutni oporavak i deluje kao sredstvo za sprečavanje ratova, globalnih kataklizmi i neosnovanih kriza. Ona takođe predstavlja energiju cikličnosti, kristalizacije i planetarne transformacije.
- Kontrola nad kolektivnom svešću: Ova energija pruža kontrolu nad kolektivnom svesti ljudi i bogova, posebno kada se kombinuje sa energijama božanstava.
- Atlantska veza: Amona-Era poseduje karakteristike atlantske energije - meka, ali snažna plazma koja obavija, prožima i koncentriše se kroz tipični Atlantski obrt. Ovo možda potiče od naših duša iz atlantskih inkarnacija.
- Čišćenje i transformacija: Energija Amona-Era efikasno čisti astralni, eterski i naročito mentalni nivo. Ona takođe može da očisti karmičku ravan sa svestranim razumevanjem.
- Otvaranje srca: Iako je atlantska energija često povezana sa racionalnošću, Amona-Era otvara srce, omogućavajući ljudima da postanu ljubazniji, otvoreniji i puni ljubavi.
- Integracija u svakodnevni život: Energija Amona-Era omogućava ljudima da integrišu svoje božanske osobine u svakodnevni život, unoseći viši poredak u zemaljske manifestacije.
- Zaceljivanje veza: Amona-Era može da zaceli sve vrste veza, bilo da su to društvene veze, prijateljstva ili romantični odnosi. Ona također probudi i balansira muške i ženske osobine u svakom pojedincu.
- Budjenje Dobre Volje: Ova energija budi dobrotu u čoveku i transformiše njegove zemaljske manifestacije u kreativne napore.
- Zaštita i čišćenje: Amona-Era pruža snažnu zaštitu, transformišući energetsku strukturu osobe u svetli kristal. Ona takođe čisti osnovne ravni i štiti od negativnih entiteta i egregora.
- Vizija i Vođstvo: Amona-Era pruža jasnu i realnu viziju sveta, lišavajući čoveka iluzija. Uz pomoć ove energije, pojedinac može postati vođa i inspirisati druge da prate svetle ideje.

U zaključku, Amona-Era je moćna i sveobuhvatna energija koja može da transformiše i osnaži pojedince, pomažući im da postanu bolji, više svesni i u harmoniji sa svetom oko sebe. Ona spaja najbolje iz drevnih atlantskih energija sa savremenim razumevanjem i praksama, pružajući duboko i snažno iskustvo onima koji se odluče da je koriste.

 

3. MIA-TEON

Energija porodične zajednice

Mia-Teon predstavlja suštinu porodične energije i zajedničkog stvaranja, težnju ka harmoniji i potpunom razumevanju između muškarca i žene. Ovo je energija koja oživljava i daje život, povezujući mušku i žensku energiju da bi se stvorio novi život ispunjen božanskim prisustvom.

Suštinske karakteristike:

Harmonizacija i balans između muškog i ženskog.

- Fokus na porodici kao suštinskoj vrednosti.
- Transformacija negativnih iskustava u ljubav i stvaranje.
- Povezanost sa višim silama i univerzalnim energijama.

Uticaji na ljude:

- Mia-Teon može doneti razumevanje i harmoniju u odnose, posebno u porodici i braku.
- Pomogao bi ljudima da shvate i prevaziđu svoje karmičke odnose i izazove.
- Ova energija može pomoći parovima da razumeju svoje uloge i zadatke u životu.
- Ako odnos između dva pojedinca nije harmoničan, Mia-Teon može pomoći da se prijateljski i sa ljubavlju rastanu.

Dejstvo na decu:

- Može doneti isceljenje i razumevanje.
- Potencira otvorenost, spontanost i inspiraciju.
- Pomaže u razvoju i rastu.

Fizičko i duhovno zdravlje:

- Može pomoći u isceljivanju reproduktivnih organa.
- Povećava intuitivnu viziju i proširuje percepciju.
- Pomaže u čišćenju energetskog prostora pojedinca, eliminišući negativne uticaje i energije.

Globalni značaj:

- Mia-Teon vidi porodicu kao suštinski element stvaranja života na makrokosmičkom nivou.
- Može se koristiti za rad sa globalnim zadacima u međuplanetarnom kontekstu.

Ova energija je esencija harmonije, ljubavi, razumevanja i zajedničkog stvaranja. To je most između muškarca i žene, nebo i zemlja, duhovno i fizičko. Mia-Teon podseća nas na važnost porodice i njen uticaj na naše živote, našu svest i naš duhovni razvoj.

 

4. INA-ELA

Energija prirodnih elemenata.

U srcu ove energije leži osnovna esencija svih prirodnih elemenata. Kad se osoba poveže sa ovim kanalom, doživljava osjećaj potpune sinhronizacije sa prirodom, kao da se njeno biće stapa sa svakim elementom oko sebe. Prepoznavanje sebe kroz ove elemente može biti poput otvaranja vrata sopstvenim unutrašnjim istinama i potencijalu.

Upravljajući ovom energijom, pojedinac ne samo da može da prepozna svoj unutrašnji svet, već i da razume kako ovaj unutrašnji svet odražava univerzalne zakone prirode. Može se reći da su Atlantiđani koristili ovu energiju kao most između mikrokosmosa (unutrašnjeg sveta) i makrokosmosa (spoljnog sveta), prepoznajući da svaka osobina ili impuls unutar njih odražava neki prirodni element.

Benefiti energije Ina-Ela:

- Duboka povezanost s prirodom: Uz Ina-Ela, praktičari će osetiti snažnu povezanost sa svim prirodnim elementima, pojačavajući njihovu svesnost o okolini i svom mestu unutar nje.
- Samospoznaja: Pomaže u razumevanju vlastite unutrašnje prirode kroz prizmu prirodnih elemenata, olakšavajući introspekciju i samoproučavanje.
- Harmonizacija unutrašnjeg i spoljnog sveta: Usklađivanje vlastitih osećaja, emocija i energije sa prirodnim svetom, pružajući osećaj ravnoteže i celovitosti.
- Sticanje energije: Povezivanjem sa energijom prirodnih elemenata, korisnici mogu obnoviti svoju energiju, osjećajući se osveženo i puno života.
- Razumevanje univerzalnih zakona: Pruža uvid u to kako univerzalni zakoni prirode odražavaju naš unutrašnji svet, omogućavajući dublje razumevanje sebe i sveta oko sebe.
- Povećana intuicija: Kroz sinhronizaciju sa prirodom, praktičari mogu razviti snažniju intuiciju, postajući osetljiviji na suptilne energije i poruke oko sebe.
- Podsticanje ličnog razvoja: Prepoznavanjem i razumevanjem svojih unutrašnjih istina, praktičari mogu započeti put ka ličnom razvoju i duhovnom rastu.
- Duhovna isceljenja: Energija Ina-Ela može pomoći u isceljenju duhovnih rana, pružajući korisnicima osećaj mira i spokoja.

Ovi benefiti pokazuju koliko je moćna i sveobuhvatna energija Ina-Ela, pružajući alate za dublje razumevanje sebe i sveta koji nas okružuje.

5. ANA-DIEN

Energija Bogova.

Ovo je kanal višeg postojanja i božanske svesti. Kroz ovaj kanal, osoba se povezuje sa vibracijama najvišeg reda, primajući mudrost i svest božanstava. Pomoću Ana-Dien, shvatamo da smo mi svi deca Univerzuma, stvorenja koja su odraz božanskog. Bog nije samo oko nas, već i unutar nas. Ova energija podstiče svestranu transformaciju i omogućava nam da prepoznamo svoju božansku prirodu, kao i da se povežemo sa beskonačnom mudrošću koja postoji u svakom kutku postojanja.

Benefiti energije Ana-Dien:

- Duboka duhovna povezanost: Kroz Ana-Dien, praktičari doživljavaju snažnu vezu s božanskim, prepoznajući svoju suštinsku prirodu kao odraz božanskog.
- Proširena svest: Ova energija omogućava praktičarima da prošire svoju svest izvan uobičajenih granica, omogućavajući dublje razumevanje sebe i sveta oko sebe.
- Lična transformacija: Podstiče unutrašnju transformaciju, pomažući da prepoznamo i ispoljimo svoj puni potencijal.
- Povezivanje s božanskom mudrošću: Mogućnost pristupanja beskrajnim izvorima božanske mudrosti, dobivajući uvide i vođstvo u svakodnevnom životu.
- Prepoznavanje božanske prirode: Ova energija pomaže ljudima da shvate da je božanstvo ne samo oko nas, već i unutar nas, pružajući snažan osećaj svrhe i značaja.
- Isceljenje i obnova: Ana-Dien pruža moćne isceljujuće vibracije, pomažući korisnicima da prevaziđu duhovne i emotivne rane.
- Povećana intuicija i vođstvo: Kroz povezanost s božanskim, praktičari postaju osetljiviji na suptilne poruke i vođstvo koje dolazi iz viših sfera.
- Pomoć u meditaciji: Korišćenje ove energije može pojačati meditativne prakse, omogućavajući dublje i ispunjenije iskustvo.
- Snažan osećaj zajedništva: Shvatanje da smo svi deo jedne veće, božanske celine može stvoriti snažan osećaj zajedništva i povezanosti s drugima.
- Pružanje smisla i svrhe: Razumevanje svoje božanske prirode može dati jasniji smisao životu, pružajući svrhu i usmerenje.

Ova lista benefita ilustruje svestranu moć i potencijal energije Ana-Dien, nudeći priliku za duboku introspekciju, transformaciju i povezanost s božanskim.

 

6. EOR-TAENA

Energija kristalizacije.

Ova energija je esencija stvaranja i manifestacije. Omogućava nam da crpimo energiju iz kosmosa i kombinujemo je sa energijom Zemlje, stvarajući harmoničnu simbiozu. Kroz proces kristalizacije, ova energija transformiše i sintetizuje, postajući moćni katalizator za stvaranje.

Kada je ova energija prisutna, nema mesta za stagnaciju ili inertnost. Ona podstiče kontinuirani tok i evoluciju, pružajući svemu životu. Čak i na mestima koja se čine beživotnim, Eor-Taena može pronaći iskru postojanja, pretvarajući je u buktinju. Kada se ova energija manifestuje u fizičkom obliku, njen uticaj je neizmeran, isijavajući silu, mudrost i ljubav koja može transformisati sve što dotakne.

Benefiti energije Eor-Taena:

- Moć manifestacije: Korisnicima omogućava da donesu svoje ideje i snove u stvarnost, koristeći harmoničnu simbiozu energija.
- Dinamična transformacija: Potiče promene i rast na svim nivoima, omogućavajući korisnicima da evoluiraju i napreduju.
- Povećanje energetske ravnoteže: Pomaže u održavanju energetske harmonije između univerzalnih i zemaljskih energija.
- Protiv stagnacije: Ova energija pomaže u razbijanju svih oblika energetske stagnacije, podstičući obnovu i obnavljanje.
- Otkrivanje skrivenog života: Može pronaći i oživeti iskre života čak i na mestima koja se čine beživotnim.
- Povećanje životne sile: Eor-Taena može ojačati životnu energiju pojedinca, pružajući vitalnost i energiju.
- Transformacija okoline: Kada se ova energija manifestuje, može pozitivno uticati na okolinu, stvarajući harmonične i isceljujuće prostore.
- Dublja konekcija sa Univerzumom: Korisnici mogu razviti snažniju vezu s kosmičkim energijama, shvatajući njihovu ulogu u većem sklopu stvari.
- Isceljenje i obnova: Kroz moć kristalizacije, ova energija može isceliti i obnoviti fizičko, emotivno i duhovno telo.
- Univerzalna ljubav i mudrost: Kada se koristi sa pravom namerom, Eor-Taena može otvoriti vrata za dublje razumevanje univerzalne mudrosti i bezuslovne ljubavi.

 

Ova lista benefita ističe ne samo moć i potencijal energije Eor-Taena, već i njen značaj u kontekstu šireg univerzuma i našeg mesta u njemu. Praktičari mogu koristiti ovu energiju kako bi postali most između neba i zemlje, manifestujući svoje vizije i snove u stvarnom svetu.

 

Zajedno, ovi kanali nude duboko razumevanje života, univerzuma i svega što postoji između njih. Svaki od njih nosi jedinstvenu frekvenciju i svrhu, ali svi teže harmoniji, transformaciji i prosvetljenju.

••••• 

Način pohađanja obuke: Online, individualno.
Preduslov: Blok "Tvorac".
Trajanje: Obuka se odvija tokom jednog dana, sa seansom i inicijacijom koje traju ukupno jedan sat.

Predavač: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike.
Investicija za praktičarski nivo: 50,00 eur (plaćanje u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan uplate).

Svaki polaznik će, uz obuku, dobiti elektronsku verziju priručnika i sertifikata. Stečene veštine i energije mogu se koristiti kako za ličnu primenu, tako i za pružanje pomoći drugima.

Posebna pogodnost, kotizacija za kompletan Prvi Blok: 350,00 eur u dinarskoj protivvrednosti.