DUGA SIRIUSA

DUGA SIRIUSA BLOK

Oko nas je čitava mreža frekvencija i kanala Siriusa koji su spušteni odavno i svaki od njih nosi svojevrsnu informaciju koja nam je neophodna za naš rast i razvoj. I uisitnu, mi radimo zapravo sa tim informacijama iako kažemo da radimo sa energijama. I to je ono što čini sve tzv. Energije Siriusa tako prijemčivim i neophodnim na ovom stepenu naše evolucije. Ti kanali se svrstavaju u blokove, iskusni medijumi ih klasifikuju, a jedan od njih je Blok “Duga Siriusa” koji u sebi sadrži, rekla bih, za sada, 15 kanala, odnosno frekvencija Svetlosti Sirijusa i svaka od njih je alat za rad na odredjenoj oblasti života.

Preporučila bih ceo Blok, ali nije neophodno, sve treba prolaziti u skladu sa svojim ritmom i kapacitetima. Ali, početi od Kristalne frekvencije, to je savet i preporuka. Ono što je bitno ovde istaći, ovi kanali rade po celoj osi Ja jesam, što znači na svih 7 čovekovih tela, a to opet znači isceljivanje bilo čega, počev od prvobitnog uzroka, to znači pozitivnu transformaciju čega god vam drago i volja. Zaista, ovaj blok nosi ogroman kapacitet.

Rade brzo, rade efikasno, nema potrebe za razrađivanjem, primena je jednostavnija u odnosu na prethodno iskanalisane kanale Sirius blokova. Mogu se primenjivati za sebe i za druge, kontaktno, na daljinu.

Preduslovi: Nema.

Dostupni metodi inicijacije
• Distanciono – online.

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Reiki Master Učitelj.

Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen za celokupan sistem na upit.

Napomena: Ovaj energetski sistem zamišljen je kao metoda nege koja može poboljšati sve preporuke koje vam lekar da.
Nije predviđen da se koristi umesto medicinske nege. Molim vas da budete mudri i da koristite pomoć medicinskih stručnjaka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristalna frekvencija

Kristalna frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Kristalna frekvencija Svetlosti Siriusa je nebeski Esperanto. To je frekvencija andjela Siriusa. Ova postavka iz 

Bakarna frekvencija

Bakarna frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Bakarna frekvencija Svetlosti Siriusa. Gusta, silna energija, registrovana u strukturi ljudske energije. Auru prožima bakarnim sjajem.

Jorgovan frekvencija

Jorgovan frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Frekvencija Jorgovana radi sa matricom događaja, uklanja anomalije ljubavne magije, veze ili stege, uključujući ...

Zelena frekvencija

Zelena frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Zelena frekvencija Svetlosti Siriusa je kanal Uzvišenih Iscelitelja, kosmička medicina, isceljivanje u  Kristalu Siriusa

Plava frekvencija

Plava frekvencija
Blok “Duga Siriusa” - Plava frekvencija Svetlosti Siriusa je energija koja uravnotežuje i fino podešava ljudsku energetsku strukturu u ...

Bronzana frekvencija

Bronzana frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Bronzana frekvencija skenira prisutnost uticaja crne magije u vašoj energetskoj strukturi i u ovom i u prošlim ...

Ledena frekvencija

Ledena frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Ledena frekvencija Svetlosti Siriusa deluje kao čistač - higijeničar, uklanjajući naslage s niskim vibracijama sa ...

Karminova frekvencija

Karminova frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Karminova frekvencija Svetlosti Siriusa deluje kao pročišćivač krvi i limfe, leči i podmlađuje celo telo normalizuje krv

Žuta frekvencija

Žuta frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Žuta frekvencija Svetlosti Siriusa. Setite se svog detinjstva i sebe dok ste bili mali, dok ste lepog letjneg dana 

Zlatna frekvencija

Zlatna frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Zlatna frekvencija Svetlosti Siriusa je energija koja će vas snažno napuniti bogatstvom i slavom, stvoriti oko vas auru sreće i uspeha.

Roze frekvencija

Ružičasta frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Roze frekvencija Siriusove svetlosti je referentno stanje, DNK re-kodiranje.  Snažna i nežna energija istovremeno koja 

Teget frekvencija

Teget frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Teget frekvencija Svetlosti Siriusa. Prelazeći na planetarni nivo rada, podižući Svetlosnog radnika na visok nivo vibracija i visoki

Narandzasta frekvencija

Narandžasta frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Narandžasta frekvencija Svetlosti Siriusa. Ova energija posebno radi sa porodičnom matricom, čisti i eliminiše

Crvena frekvencija

Crvena frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Crvena frekvencija Svetlosti Siriusaje kanal daje vibracije privlačnosti za suprotni pol. Veoma intenzivan svetlosni 

Bela frekvencija

Bela frekvencija

Blok “Duga Siriusa” - Bela frekvencija Svetlosti Siriusa je baza Mahatmi, Uzvišenih Učitelja, Gospodara Hronika Akaše, Gospodara Šambale.