Reiki Kosmicka Srodna Duša

kosmicka polovina

Tajna pronalaska srodne duše je da prvo izlečite sve u sebi što je disfunkcionalno. Te disfunkcije mogu biti iz detinjstva, boli iz prošlih veza, genetskih otisaka; ili mogu biti karmičke stvari prenete i u ovaj život. Ove disfunkcije duboko su ukorenjene u strahovima, traumama, besu, tuzi, nesrećama, depresiji i bilo čemu drugom što vas je paralizovalo i blokiralo vam pristup univerzalnoj svesti i duhovnom rastu.

Na primer, ljubavna veza ne može dugo da opstane ako ste postali zavisni od nje. U takvim vezama, da bi se osećali voljeno i prihvaćeno, potrebe drugih postale su važnije od vaših sopstvenih. Osećate se odvojeno od sopstvenih potreba i želja i imate poteškoća sa poverenjem prema drugima. Kad se to dogodi, postanete ogorčeni i nesrećni.

Emocionalno nas privlače ljudi koje “prepoznajemo” na duboko neobjašnjivom vibracijskom nivou. Zapravo privlačimo i odražavamo ljude koji su nam slični emocionalno i seksualno. Ako smo i dalje ono emocionalno ranjeno dete koje smo uveli u svoj odrasli život, šanse su da i mi možemo privući istu takvu osobu. Na primer, ljubavna veza ne može dugo da opstane ako ste postali zavisni od nje. U takvim vezama, da bi se osećali voljeno i prihvaćeno, potrebe drugih postale su važnije od vaših sopstvenih. Osećate se odvojeno od sopstvenih potreba i želja i imate poteškoća sa poverenjem prema drugima. Kad se to dogodi, postanete ogorčeni i nesrećni.

Nikada ne potcenjujte snagu bezuslovne ljubavi. Bezuslovna ljubav rađa bezuslovnu ljubav i kad jednom pustite tok bezuslovne ljubavi u svoj život, iscelićete se. Preporodićete se. Dobićete  vezu sa srodnom dušom bez obzira koje ste starosne dobi. Bezuslovnom ljubavlju koja je odjekuje vašim bićem prepoznaće srodnu dušu sa kojom ste sklopili kosmički ugovor pre dolaska na ovu ravan. Ovo prilagođavanje uneće božansku, bezuslovnu ljubav u vaše srce i dušu. Energija će božanskom ljubavlju ispuniti praznine u vašem duhu. Ako dozvolite sebi da primite ovu ljubav, počećete da volite bezuslovno. Ako volite bezuslovno, postaćete magnet za srodne duše.

Postoje tri nivoa ovog sistema:

Nivo 1 – Samosiceljenje
Tokom ovog podešavanja, dobićete isceljenje za sve što vas svesno ili nesvesno sprečava da uspostavite vezu sa srodnom dušom. To uključuje genetske i negativne otiske, karmičke otiske i otiske iz detinjstva i prošlih veza.

Nivo 2 – Bezuslovna ljubav
Tokom ovog podešavanja vi ćete se poravnati sa Božanskim izvorom i vaše srce će biti otvoreno za primanje i davanje bezuslovne ljubavi.

Nivo 3 – Ljubavna veza Kosmička Srodna Duša
Tokom ovog podešavanja, bićete ponovo kosmički povezani sa onim osobama u vašoj grupi duša sa kojima ste se dogovorili da se ponovo sretnete tokom ovog života. Vaš duh će postati svetionik koji globalno šalje signale. Formiraće se trojstvo vas, vaše srodne duše i Božanskog duha. Rezoniraćete sa ovom osobom na poznatom intimnom nivou kada se sretnete.

Energija je za ličnu upotrebu. Ne postoji razrada, radi na autonomnom režimu.

 

Preduslovi: Nema. 

Metode podešavanja:

Distanciono - online. Minimalni razmak izmedju podešavanja na nivoe 24 časa.

Seminar vodi Dragana Stašević, sertifikovani Reiki Master učitelj.

Uz obuku dobija se priručnik.

Kotizacija: 50,00 Eur