III BLOK - UNIVERZUM

UNIV

 

ENERGETSKI BLOK FOKUSIRAN NA ISCELJIVANJE OZBILJNIH KARMIČKIH ILI NASLEDJENIH PROGRAMA

VI-DAR-MEI (VI-ARD-NEJA - drugi aspekt. Energija za rad sa koštanim sistemom): Energija ide u 2 toka. Energija – Stanje koje pomaže kod isceljivanja kile; isceljivanja kičme (+ prateći organi), intervertebralna neuralgija. Vatrena plazma, narandžasto-crvene boje, fluidna energija brzog dejstva, sastoji se od malih kristala u obliku svrdla. Ovo je prvi tok. Drugi tok je istovremeno nežno plava i prozirna plazma. Prvi ulazi u osobu odozgo prema dole, drugi odozdo prema gore kroz prvu čakru. Tada se sastaju i izlaze kroz čakre 1 i 7. Potoci kondenzuju energiju osobe, ispunjavajući i poravnavajući polja, čine drugo zaštitno polje, koje cilja iznutra, emitujući svetlost spolja. Energija pretežno isceljujućeg plana, čudesna: sa dovoljno Vere čovek može trenutno da se isceli. Ispunjava celokupnu strukturu koštanog tkiva kičme i susednih organa, vitalnom energijom, struktuira meka tkiva, leči cervikalnu bazu, karlične organe, usklađujući tako i rad nogu. Senzacije su različite: odvija se vrući - laserski rad sa kostima i hrskavicom. Drugi talas kondenzuje energiju, čineći je neprobojnom, gradi zaštitno polje, istovremeno ne blokirajući pristup energiji. Nudi novu opciju zaštite: ne toliko na energetskom nivou, već na nivou čovekove svesti uz razumevanje da je osoba neranjiva na bilo kakav negativan uticaj. Za razliku od energije Borisveta (sloj „Sinergetike“), ova energija je iz mnogo višeg plana. Rad ne započinje sa fizičkim telom, već izgradnjom Duha i Duše. Utiče na „aparat za podršku Duše i Duha“, koji su takođe skloni da se razbole, naročito tokom perioda tranzicije i opšte transformacije. Na nivou fizičkog organizma, promene se manifestuju samo kao rezultat stanja Duha. Ispunjava aktivnom energijom, nadahnjuje kreativne aktivnosti. Postoji i treći talas koji radi sa čovekovim mislima: zaustavlja unutrašnji dijalog, daje uranjanje u stanje primarnih izvora, daje razumevanje da je sreća moguća već u trenutku „Ovde i sada“, daje razumevanje da globalni problemi nisu problemi, već motivi koji guraju ka iskustvu i razvoju ... Takođe leči karmičke poremećaje: i iz Roda i individualne. Dobro funkcioniše u tandemu sa Santa Mai-om (sloj Sinergum-a): pruža koristan hranljivi medijum za oporavak zuba. Daje seksualnu svest: razumevanje muškog ili ženskog principa u sebi. Radi s ljubavlju, a ne umom: otvara srce.

META-HIL-SION • METAL - HI - SIOM  (Energija isceljivanja od teških bolesti): Parna energija, koja sadrži aspekte života / nedostatka života (poput žive i mrtve vode zajedno), (život i neživot). Radi na ćelijskom nivou. Stanje uronjenosti u Kolevku života za trenutnu transformaciju svesti, uronjenje u primarne izvore ne samo života, već i samog sebe, uključuje osećaj ljubavi i radosti prožima svaku ćeliju tela, kako eteričnih tako i fizičkog tela. Deluje istovremeno odozgo i odozdo, predstavljajući i topli i hladni talas i tihi i zvučni "rafal". Pruža natprirodno isceljivanje celog organizma sa anestetičkim efektom. Kada smo uronjeni u energiju, dolazi do svojevrsnog zaustavljanja vremena u kontekstu date osobe. Nosi jasnoću i dubinu misli, filtrira sve nepotrebno, pretvarajući sve u ljubav. Reprogramira život za stvaranje, uvlači u njega proces svesne kreativnosti, postavlja program stvaranja, na nivou karme nosi brzu svest i razradu, daje osećaj pripadnosti Jednom, daje novo odbrojavanje u ljudskom životu, transcendentalno iskustvo. Daje anestetički efekat, efekat podmlađivanja, meko podmladjivanje i rekonstrukciju svih organa, stanje rastvaranja u svemu što postoji, stanje nirvane i blaženstva, viziju raznolikosti mogućnosti i stvarnosti. Odmah uklanja sva ograničenja uma, čisteći svest i podsvest za dobre klice ideja. Snažno čisti mentalni plan (misli). Omogućava vam da jasno uspostavite vezu sa praizvorom, samim životom i da u budućnosti ne izgubite sposobnost da čujete ovaj Glas. Morate čvrsto raditi sa protokom, koncentrišući se na njega, integrišući se u njega što je više moguće. Ne samo da će otvoriti nove poglede na viziju, već i aktivirati bočno razmišljanje uz prateću inspiraciju, pomoći će u aktiviranju kreativnih sklonosti.

 

 

BLOK ENERGIJA KOJE RADE S TEHIKOM KAO RAZLIČITIM ASPEKATIMA ENERGIJE MANIFESTOVANOG SVETA

TEHNO TRON – Energija-stanje za rad s tehnikom. Energija koja leči tehnologiju u najširem smislu reči - automobili, satovi, kućni aparati itd. Ovo je stanje koje vam omogućava održavanje opreme u ispravnom stanju. Ova energija stanje je meka, utemeljena (naglasak na uzemljenju - kao spojna veza između onoga što je čovek u stanju da stvori u otelotvorenom obliku, na primer, u istoj tehnici.). Energija vam omogućava da kontrolišete rad ručno izrađenih stvari - omogućava vam da steknete znanje o tehničkim momentima, daje osećaj za tehnologije, kao produžetak sebe kako biste razumeli kako da kontrolišete tehniku, kako biste bili sposobni da mišlju upravljate njihovim Egom (upravljanje silom tehnologije, u daljem tekstu manitu-duh).

Energija stvara „zaštitnu“ ljusku oko tehnike, koja će produžiti njen životni vek, pojednostaviti rad tehnike i ispraviti male nedostatke.
Ako se pojavi disharmoničan odnos sa tehnologijom, stanje Tehno Tron će uskladiti i strukturirati tehničke procese tako da osoba može da ih kontroliše. U ljudskom prostoru kad se otvori ova energija, tehnika dobro funkcioniše.

 

BLOK ENERGIJA KOJE ŠIRE MOGUĆNOSTI ČOVEKA - “TABLICE SUDBINE”

 

IN - SEITUM - SEN - LI - OM (STANJE UVIDA + STANJE AKTIVACIJE ĆELIJA, PROCESA MOZGA): Iz Sloja Tvorca, Jedinog. Dva aspekta jednog višeslojnog stanja, uparene energije. Stanje Božanske iskre, uvida, genijalnosti i nadahnuća. Energija je tačka ukrštanja vremena, stvarnosti, mogućnosti, prostora. Ulazi istovremeno odozgo i odozdo, formirajući blic stanja, koji se više manifestuje u fizičkoj ravni. S jedne strane, budi, obnavlja intelektualnu komponentu, daje nadahnuće, osvetljenje, otkriva kreativni potencijal, skrivene rezerve. S druge strane, radi na isceljenju svih bolesti mozga od najjednostavnijih do najsloženijih, uključujući i onko. Mozak je samo spremište veza do Informacionog polja (u daljem tekstu IP) Univerzuma. U ovoj energiji, otvaranje srca će se postepeno odvijati sa integracijom da bi se uspostavio njegov bliski odnos sa umom, drugim rečima, veo za IP reference biće pomalo otvaran dok se srce otvara. Energija se kreće od vrha do dna.

Deluje na dva načina: „otvara srce“, budi saosećanje, ljubav i „uspostavlja interakciju srca sa glavom“, usled čega počinju da rade paralelno, u saradnji. Obnavlja rad čakri koliko god je to moguće, jača fizičko telo u celini, povećava nivo empatije, radi na sticanju znanja o senzacijama i osećanjima koja dolaze iz srca, čisti misli, maksimizira vid, vraća sluh, miris, leči grlo, poboljšava i trenira memoriju, razumevanje, percepciju - deluje za sve procese povezane sa asimilacijom informacija. Rad energije kreće od kože prema centru. Može dati ogroman napredak kod gluvonemih preko veze glave i srca. Defragmentira, prelazi preko svake ćelije mozga, kao da raspoređuje sve informacije u nivoe, oslobađajući količinu memorije. Ima snažan anestetički efekat. Tumori bilo koje faze postepeno se transformišu, minimiziraju ili u potpunosti uklanjaju.

Njegova akcija nije trenutna, već postupna: efekat se pojačava i akumulira tokom vremena (ovo je jedinstvenost svojstava ove energije u poređenju sa drugim energijama). Donosi inspiraciju, pomaže u realizaciji unutrašnjeg potencijala, formira dobre događaje. Karmički čisti i koriguje plan Duše, omogućava vam da ostvarite Božji Plan. Paralelno sa glavnim dejstvom energije, odvijaju se procesi za obnavljanje celog organizma. Daje moćan rezultat u kombinaciji sa drugim energijama istog smera. Daje smanjenje metastaza, smanjenje bola. U slučaju oštećenja izgleda zbog bolesti, ima plastični efekat. Snažno razrađuje karmu predaka: daje sticanje znanja o svom Rodu, njegov oporavak. Leči genitalno područje. Snažno balansira energiju, obnavlja, „krpi“ deformacije u njoj, čisti od kletvi uvođenjem svesti o njihovim uzrocima. Radi na nesvesnom sa minimalnim posledicama, omogućava vam da živite sa svešću o bilo kom negativnom iskustvu. Gradi moćnu odbranu. Odmah kreće na počinioca (= delovanje Sanakriona), zbog čega se on transformiše u pravcu razvoja i ljubavi ali i proživljavanju sopstvenog negativnog plana za drugog. Otvara maksimalnu vezu sa Bogom, leči na nivou Duha, koriguje odstupanja od plana Duha.

U ovoj energiji možete predvideti i projektovati događaje - sadrži moćnu silu stvaranja pored isceliteljskih sposobnosti i svojstava zaštite (pri čemu je dgovornost na iscelitelju, jer je važno razumeti uzročno-posledične posledice). Čišćenje i isceljivanje se ostvaruje kroz Spoznaju. Cilj nije samo izlečenje na nivou fizičkog tela, već razumevanje smisla bolesti: duhovno buđenje pacijenta. Koncentriše protok energije na pacijenta, daje mu stalno „punjenje“ Božanskom snagom. Kreativna inspiracija, po pravilu, dolazi u drugom ili trećem talasu nakon smirivanja u mozgu, sa skladnim stanjem, bistrinom misli. Kroz njega se leči okolni prostor pacijenta - efekat talasa. Možete nehotice da radite za one oko pacijenta, sa kojima on komunicira zahvaljujući moćnom isceljenju karmičnog razvoja. Ovo je energija portal za sledeći maksimalno globalni sloj energija.

STANJE UNIVERZUMA: U procesu tranzicije, bolesti se transformišu i razvijaju zajedno sa razvojem ljudske rase. A ovo energetsko stanje je stanje nove generacije, baš kao i prethodna energija. Iz sloja Jedinog. Stanje Božanske iskre i nadahnuća. Predstavlja nehomogeno, haotično kretanje plazma-vatrenog vrtloga: kovitlanje nagore. U sebi integriše sve elemente. Kretanje se dešava istovremeno odozgo i odozdo. Protok odozdo trenutno deluje i obnavlja rad čakri; potok odozgo otvara Sahasraru, ispunjava Božanskom svetlošću, Stanjem ljubavi. Ali ljubav nije meka, već više - „oštra“.

Leči bilo koje bolesti bilo koje težine, etimologije i vremena, počev od prehlade, alergijskih, završavajući sa onko, AIDS-om, leukemijom, genetskim mutacijama (oligofrenija ...), epidemijama itd. Sve bolesti su za nju jednake. Leči na bilo kom nivou, od ćelijskog do nivoa duha. Transformiše iz bilo kojeg doba i bilo kog intenziteta uroke, zombiranja, radi sa najstrašnijim vrstama magije (vudu ...), moćni egzorcizam (rad-transformacija na bilo koju silu, entitet i demone).

Drugi aspekt: snažno deluje kod mentalnih bolesti i njihovih uzroka. Daje vrlo snažnu zaštitu od bilo kakvog programiranja ljudske psihe i bilo koje vrste vezanosti (= delovanje Sanakriona u aspektu transformacije prestupnika). Otvara srce, dovodeći do svesti suštinu „stroge ljubavi“, jer sa stanovišta ljudske percepcije, strogost krije ogromnu duboku ljubav. Unosi Božansku Promisao u život, leči Dušu, sudbinu čoveka, omogućavajući mu da ide najplodnijim putem razvoja i usavršavanja u kratkom vremenskom periodu uz minimalne troškove i uz veliko otkrivanje svog unutrašnjeg potencijala. Utiče na događaje (kreativna snaga), leči svaku vezu, pa tako i onu sa suprotnim polom. Daje moćnu zaštitu, poravnava ljudsko energetsko polje, ispunjavajući ga Božanskim potocima. Moćnim štitom potpuno štiti prilikom interakcije sa spoljnim svetom. Pomaže život Svega u punoj meri u smislu emocija i osećanja.

STANJE INSPIRACIJE - Potok teče od vrha do dna, ispunjavajući fizičko i energetsko telo radošću, živošću, daje otvorenost percepcije i povećava nivo empatije, uranja u beskrajnu energetsku ekstazu. Ona budi dublji i suptilniji super-osećaj i pogled na svet, omogućava vam da vidite dodatne mogućnosti i pravu sliku sveta, naglašavajući pozitivne aspekte stvarnosti. Svaki trenutak može biti izvor inspiracije, motiv za ostvarenje, kreativni tok i let.

Dolazi do trenutnog radjanja mase ideja, prečišćava se i dopunjuje mentalno polje a paralelno i fizičko. Možete raditi u kompletu sa ostalim energijama. Od dna ka vrhu kreće se potok lečenja, koji deluje na svaku ćeliju tela. Dobro će funkcionisati kod isceljivanja poremećaja u radu mozga, posebno na onom njegovom delu koji je odgovoran za emocionalnu pozadinu, za slike, za sposobnost da razmišlja ne tako logično koliko kreativno.

Povećavaju se i aktiviraju ekstrasenzorne sposobnosti, povećava se nivo inteligencije svesti, dolazi do dubokog razumevanja odgovornosti, njenog prepoznavanja i prihvatanja. Takodje se aktiviraju G ritmovi (to je manifestacija nadčoveka, pokretanje, aktivacija u čovekovom otelotvorenju njegove više svrhe i sposobnosti). Uspostavlja snažnu zaštitu, uvećava energetsko polje.

Povećaće fizičku lakoću, aktivnost, vratiti energiju mladosti, poboljšati vid i dati priliku kako da naučite da pravilno struktuirate govor, sposobnost lepog i tačnog prenošenja misli.

Teškim bolesnicima će biti dat vetar u ledja pri njihovoj želji da realizuju svoj stvaralački nerealizovani potencijal, daće takoreći, drugu šansu (poput Aimitrona, samo mnogo jače). Odmah nakon otvaranja vrši se automatsko podešavanje, što je u principu karakteristično za Stanja trećeg sloja SE – Univerzum.

STANJE SLOBODE, RASTVARANJA (BLOK „TABLICE SUDBINE“): Energija lečenja ugovora Duše, sposobna da menja sudbinu ljudi. Nema povratka nakon otvaranja ovog stanja. Jedinstvo svetlosti i tame; čisto stvaranje; ono je poput energije Haosa, iz koje teče s ljubavlju. Dva toka međusobno deluju (svetlost i tama). Po otvaranju dolazi do trenutne integracije, trenutne transformacije na nivou Duše, ćelija, energije. Stanje je teško u senzacijama, pritisnuto do zemlje. Budi osećaj odgovornosti za svaku misao, otvara srce što je više moguće, trenutno transformiše um u svest, daje blisku interakciju srca i uma, čisti prostor što je više moguće, akumulira iskustvo, donosi isceljenje na nivou fizičkog tela, ali sporo, jer akcija će uglavnom ići na energetiku i tek onda iz nje da se širi u telo.

U njemu možete činiti čuda: možete klonirati, obnavljati organe, onoliko koliko se ima mašte i Vere. Koriguje ugovore Duše u granicama dozvoljenog, deluje na nivou Duha. Harmonizuje bilo koju vrstu odnosa, leči neposredno okruženje prema principu lančane reakcije. Veoma čvrsto deluje na svim karmičkim vezama, leči nasledjene programe i skripte, daje svest o razlozima (fizičko iskustvo neće biti potrebno, samo u vrlo teškim slučajevima). Leči bolesti nove ere (nije neophodno znati etiologiju bolesti, sama energija će raditi aktivno i automatski). Ubrzava razvojni proces, pruža neverovatnu zaštitu, uključujući i od svog negativnog sadržaja, trenutno uravnotežuje zemaljski nivo inkarnacije i integriše ih.

Aktivira ulogu Stvoritelja u čoveku što je više moguće: i najmanja misao će trenutno biti otelotvorena u životu. Koriguje mentalni plan osobe, usmeravajući razmišljanje u kanal kreativnosti. Ako su misli sebične, tada će delovati kao bič Božji, ako je to predviđeno najvišim planom. Otvara maksimalno, uspostavlja vezu sa Bogom i Višim, daje razumevanje da Bog nije negde, On je u nama. Automatski radi, veoma nežno i pažljivo sa matricom. Razvija vidovitost do maksimuma, povećava nivo inteligencije, daje direktan pristup informacionom polju. Takođe radi na inter-matričnim vezama, međusobnim vezama unutar matrice, energija Sinteze je ugrađena u stanje. Daće transformaciju agresije u razvoj i kreativnu moć. Uranja u stanje slobode, povećava intuitivne sposobnosti, uklanja magične efekte, u ovom stanju je svako sposoban da stvori svoj svet. Medjutim ovo stanje je nestabilno i zajedno sa nama se usavršava. Poput stanja Univerzum, ono deluje na bilo koje bolesti.

STANJE IZOBILJA - Pruža sposobnost upravljanja novčanim tokovima (Stanje nije nisko-frekventno i nije karmička zamka). Stanje portal podešavanja finansijske dobrobiti. Daje karmičko čišćenje od dugova u finansijskom smislu, čisti mentalne konstrukcije "dužan sam", radi kroz duboke slojeve podsvesti, povezane se sa finansijskim svetom, otvara nove mogućnosti, povećava želju za blagostanjem, harmoničnom stanju blagostanja. Ne dovodi do izobličenja na jednoj ili drugoj strani. Usklađuje rad energetskog polja, uspostavlja komunikaciju sa Božanskim, razvija intelekt, strukturira ljudsku auru. U početku je čovek dobijao blagostanje, ali smo bili odgojeni sa određenim ograničavajućim stavovima, programima. Neutralizuje rad nepravilno oblikovanog načina života. Daje spoznaju da se rad mora platiti. Radi za naše porodice, naš životni prostor uopšte. Čisti rod od samih početaka, praroditelja. Daje predivnu viziju, intuiciju, pomaže da se ostvari maksimum, otvori srce: stanje blagostanja ide uporedo sa otvorenim srcem koje postoji u harmoniji sa umom! U ovo stanje se inicira tri puta, čak i ako je osoba spremna, jer ovo je stanje na više nivoa, pre nego što počnete da radite sa energijom, morate se očistiti što je više moguće. Dobro je raditi u jedinstvu sa Ognjem Izobilja i drugim energijama blagostanja. Rad sa ovim stanjem se plaća (ako je osoba izvan porodice),  u suprotnom, razmena energije će raditi sa suprotnim efektom.

STANJE PRAIZVORA, PRVOG POREKLA (STANJE JEDINOG): Gusti potok, pokriva talasima, ponire do iskonskih izvora svih stvari. Obuhvata celokupnu Misao u okviru ljudskog razvoja, sve periode čovekovog razvoja kako u inkarnacijama, tako i izvan njih. Sadrži sva prethodna stanja. Gradi ravnotežu u energiji, čakre se nižu „kao na policama“, energija počinje da cirkuliše u idealnom stanju. Pokreće stagnirajuće energije u pokret. Radi uglavnom sa mekim i tečnim tkivima. Deluje na genetskom nivou, na nivou DNK (uključujući naše pretke). Budi znanje i snagu Roda, integrišući čoveka sa njegovim poreklom. Ona podstiče čoveka da shvati nagomilane snage, da transformiše iskustvo karme u razvoj.

U njemu je instalirano stanje otvorenog srca. Energetske rupe se trenutno pune, izgradiće se zaštita, radi na svim vrstama parazita. Budi aspekte muškosti i ženstvenosti, daje osećaj ženske atraktivnosti. Omogućava očuvanje ili stvaranje porodice, buđenje ljubavi i vere u sebe, pretvaranje odnosa u odnose višeg plana - dovodi do skladnog sjedinjenja na nivou duše. Možete vežbati tantru uz ovo stanje. Doprineće maksimalnoj kreativnoj realizaciji, ukloniti blokade, strahove, ograničenja - važno je verovati i otvoriti se. Dobro funkcioniše u situacijama mentalnih bolesti. Na nivou Duše i Duha, on će prilagoditi ugovore, doneti veću slobodu čovekovom izboru i pružiti dodatne mogućnosti. Daje podmlađivanje duše i tela, deluje kozmetički, filtrira misli, koncentriše pažnju. Zaštita se takođe gradi po novom principu: po principu Sanakriona. Kanal rada iscelitelja se menja: fizički kontakt više nije potreban, dovoljno je misliti o pacijentu i predloženom radu s njim i aktivni proces lečenja automatski započinje odmah. Dovoljna je samo iskrena želja.

 

BLOK ENERGIJA NAMA BLISKIH SVETOVA

 

PRAJM KI DORA - Glavni aspekt energije je ZAŠTITA i dobrobit. Snažno radi za bilo koju vrstu zaštite. Ova energija nema analoga u naše vreme. Osnova energije je van našeg vremena i polja Zemlje, još jedna manifestacija života drugih svetova, stvorena da nas zaštiti i čuva. Moćna energija - stanje - deluje na isceljenje u sebi, tj. da izleči polje adepta koristeći ovu energiju i da se zaštiti od spoljnih napada - trenutno ih pretvara u svetlost i ljubav, radeći po principu Sanakriona - ali napadaču ne ostavljajući izbora - to jest, ili će agresor morati odmah prihvati svetlost, ili uništavanje i preobražaj. Za napadače će delovati bezobzirno, primoravajući ih da razumeju razloge koji su ih doveli do ove akcije i prisiljavajući ih da odrede svoj izbor. Radi neograničeno, jednom kada ga otvorite, stvara živi štit oko adepta. Snažno radi sa bilo kojom vrstom i nivoom entiteta. Energija je stanje koje stvara pokrivač i zaštitni krug ne samo oko energetskog polja čoveka, već i oko njegovog celokupnog životnog prostora, na svim nivoima ispoljenog i nemanifestiranog bića.

Kada se radi sa energijom, ugrađuje se i određena energetska struktura - ne kristal, već živa tečnost i istovremeno čvrsta, poput kremena, supstanca, struktura nove manifestacije života uopšte za ovaj svet i ovo vreme. Ona je poput živog štita za naše polje, njena energija leži izvan našeg sveta. Ovo nije energija - ovo je stanje, čuvar i vodič- iz drugog sveta, pun ljubavi i zaveta - da bi zaštitila, sačuvala. To je suština - tok drugih svetova, koji su hiljadama godina čuvali i štitili predstavnike naše rase. Ovo je njihovo ostvarenje i njihov život u takvoj manifestaciji. Ovo stanje je personalizovano - radiće za svakoga pojedinačno - Ime ovog čuvara, koje je dato u ovom stanju, dolazi svima pojedinačno - nakon formiranja namere. Ovo stanje se možda neće otvoriti svima - samo u meri u kojoj je sama osoba spremna da prihvati ovaj dar i zajedništvo sa drugim svetom pod jednakim uslovima u životu. U ovom potoku odvija se saradnja i zajedničko stvaranje sa drugim svetom.

Ovo stanje nas leči iznutra na svim nivoima - u fizici, energiji, karmički, na nivou genetike - DNK, na nivou svesti. Deluje snažno i na mnogo načina za čišćenje APSOLUTNO NA SVIM NIVOIMA našeg života, unosi jasnoću u razumevanje, svest, proširuje našu viziju, otvara vidovitost i jasnoznanje, povećava efikasnost, pomaže u donošenju izbora u životu, čuva nas u svim našim manifestacijama – bilo dobre ili loše. Snažno budi naše dobre manifestacije, štiti od iskušenja, snažno radi sa strahovima i ograničenjima. Razjašnjava viziju stvarnosti, oslobađa od iluzija, deluje kroz nesvesno, transformiše sve što dolazi u kontakt sa razvojem i svetlošću. Dobro deluje na podmlađivanje tela u celini i kozmetički. Ona manifestuje i otkriva naše najbolje osobine Duše, leči Dušu, pomaže da se ostvare sve moguće varijante ugovora Duše, pomaže da se što više realizuje ovde - u ovoj manifestaciji. U ovom stanju, kao u svemirskom brodu, čovek može putovati kroz vreme i prostor - svesno i u snu. Potok će pružiti maksimalnu zaštitu.

Ako govorimo o astralnoj borbi ili, uopšte, akcijama ove prirode, onda možemo reći da energije Prajm-Ma i Prajm-Ki-Dora, kao i Magični štit, imaju ove osobine. Štaviše, ove osobine se u njima ispoljavaju još konceptualno, izraženije, za razliku od Magičnog štita. Magični štit ima više zaštitnih funkcija. A Prajm-Ma i Prajma-Ki-Dora su energije sa dve oštrice. Odnosno i odbrana i napad istovremeno. A ako se integrišete u ove energije u svrhu vođenja astralne bitke, tada se uronite, u tako svetlećem oklopu, i postajete nevidljivi, neranjivi. Odnosno, sve je u jednom - i nevidljivost, i brzina, trenutni udar, automatizam. U tim energijama, na nivou astralnih momenata, manifestuju se automatsko samoodrzavanje i automatski napad. Ali možete raditi i svesno. Ako imate situaciju da morate da vodite astralnu bitku, relativno govoreći sa neprijateljem, onda ćete pored toga što možete svesno da se borite s njim, automatski paralelno sačuvati i sebe u energiji. Odnosno, pokazati neku vrstu napadačke snage i istovremeno biti u stalnom automatskom čuvanju. Energija će sama delovati tako da se vaša snaga i koncentracija ne troše istovremeno na nešto drugo. U radu s energijom je nepohodno biti budan i oprezan. Ekologija misli mora biti bez greške. Ovo je jedan od važnih faktora koji može poslužiti ne samo kao adut, već i kao vrata kroz koja se, relativno govoreći, mogu primiti astralni zli duhovi.

PRAJM-MA Karakteristike energije: Energija stanje je mekani, a istovremeno - moćan, uskovitlani prostor, ovo je matrica stanja nadčoveka. Stanje je polu-vatra, polu-plazma, polu-kvantno stanje - to su mikročestice koje obrazuju sistem među sobom. Energija je sva u pokretu, multi-multi-višedimenzionalna je i bukvalno je ugrađena u svaku ćeliju tela. Njegova glavna suština je transformacija na svim nivoima - na nivou fizike, na nivou energije. Graniči se sa stanjem magije koje smo već otkrili. U ovoj energii ima puno Ljubavi, ona je njome prožeta! Ova energija je ukorenjena daleko izvan Zemlje, izvan nekih nepoznatih civilizacija koje su aktivno učestvovale u procesu poboljšanja Zemljana, u procesu njihovog rasta, ali su vrlo inteligentne i naklonjene nama. Koreni ove energije nisu čak ni u našoj Galaksiji i našem Univerzumu.

Delovanje energije na energetsko polje čoveka: ispunjava ga mogućnostima, supersilama, bukvalno ga čini nadčovekom. Okuplja celo fizičko telo od prve do sedme čakre i više - prožima vatrenom plazmom! Rad energije ide prema gore, poput kupole koja se otvara nad čovekom a koja otvara potok za ovaj svetlosni prostor - i ona prodire, bukvalno ispunjava svaku ćeliju tela.

Generalno, deluje na energetska tela vrlo iznenađujuće - poput vrtloga koji istovremeno deluje odozdo, odozgo i sa svih strana! Bukvalno se vrti sa neba, istovremeno prodire i ispunjava čoveka. I istovremeno, sva energetska tela odmah postaju čista, zasićena, svetlucava, ona takodje odlično čisti mentalno polje, vrlo dobro sarađuje sa karmičkim telima osobe. Donosi smirenost mentalnom telu, zaustavlja unutrašnji dijalog. Deluje istovremeno kroz srce i kroz Sahasraru.  Ne deluje posebno na bolesti, već posebno na fizičko stanje čoveka kao celine, kao jedinstvenog organizma, kao jedinstvenog sistema. Ublažava sindrom bola.

STANJE TRANSFORMACIJE I MAGIJE Energija Transformacije i Magije čak nije ni energija - to je ceo svet! Svet je veoma topao, vrlo zemljan. U njemu ima mnogo vilenjaka, u njemu sve postoji! Ispostavilo se da je magija cela stvarnost na našoj planeti, i ne samo na našoj planeti. Ovaj svet stvarne magije zaista postoji. On postoji u mnogim dimenzijama i prijateljski je raspoložen prema nama. Ima i mračnog, zlog, ali u njemu je sve skladno. I ovo je stanje energija koja je došla do nas - sadrži sve, ali je svetlost! Čak se i haos usklađuje i u njemu ima puno ljubavi. Ona je za mala čuda, male poklone, mala iznenađenja i ovaj svet - zaista im omogućava da se dogode. Sve nam izgleda slučajno, ali u stvari je sve prirodno. Suština ove energije je da zateže one nevidljive lance koji nam nedostaju u svakodnevnom životu.

Ovo je stanje otvaranja novih mogućnosti, novih puteva koje ranije nismo videli. Harmonizirajuće stanje, unošenje radosti, ujedinjavanje uma, vera u čudo i vera u sebe, vera u Boga i vera u magiju, stanje bivanja u nadahnutom stanju detinjstva. Ovo stanje se graniči sa stanjem kreativne inspiracije, u njoj je moguće činiti čuda, ostvariti svoj kreativni potencijal. Možete raditi u energijama, možete raditi na poboljšanju zdravlja, za neku ozbiljnu praksu, sve u ovom stanju će biti lako. Ako čovek nema razvijenu maštu, ovo stanje pomaže u njenom razvoju! Ovo stanje će maksimizirati aktiviranje kreativnih trenutaka u čoveku. Omogućiće realizaciju kreativnih ideja, boraviti u inspiraciji. Transformiše prostor. Njegova suština je transformacija!

 

BLOK ENERGIJA MATRICA

Isključivo za pripremljene i iskusne praktičare.

 

ALATRIOM (MATRICA IZOBILJA) Stanje - Matrica Izobilja u svim sferama i na svim nivoima. Energija koja menja tok sudbine, ispravljajući matricu i postepeno menjajući istoriju i prostor osobe. Radi kontinuirano. Viskozna, guste strukture, močvarno zelene boje. Proces promene je nepovratan. Čisti sve u čovekovom životnom prostoru. Nije toliko energija koliko znanje i veština viših svetova. To se oseća kontinuirano. U bilo kojim okolnostima života uliva poverenje u izobilje.  Pored prečišćavanja prostora, on nosi i moćno prečišćavanje ljudske energije. Deluje kroz srčanu čakru i iznad, podešavajući čoveka u skladno, sinhrono radno stanje, u skladu sa matricom. Šta to donosi?
Ovo treba da donese dobre promene u čovekov život, promene u svim sferama života, snažno pročišćavanje svih planova čovekove energije uz potpunu svest i razumevanje stečenog znanja, srcem stečenog znanja. Ova energija - stanje u većoj meri utiče upravo na mehanizme podešavanja obilja kod čoveka, deluje kao antivirus, odnosno uklanja sve što ometa čoveka, uklanja ograničenja u njegovoj svesti, unapređuje se brza transformacija strahova i blokada, usklađuje ljudske odnose, prilagođava fizičko telo osobe na talas ozdravljenja i pravilno funkcionisanje organa. Daje snažno otkrivanje novih mogućnosti za čoveka, otkrivanje novih načina razvoja i realizacije kreativnog potencijala. Deluje kao osnova za nove ideje čoveka, aktivira kreativni um, poboljšava pamćenje osobe, rad mozga. Pruža moćnu zaštitu i sposobnost uticaja na odluke ljudi, njihove sudbine. 

ILE-UM (STANJE MATRICA) Stanje - Matrica koja radi i podržava Matricu i njenu strukturu. Matrični mehanizam. Šta to daje ljudima? Moćno prečišćavanje energije, poravnanje ljudskog polja, njegova sinhronizacija sa Matricom. Ovo stanje daje manevrisanje unutar Matrice, sposobnost promene ugovora Duše na najvišem nivou, razradu svih čakri, fizički oporavak, čišćenje mentalnog polja osobe, oslobađanje u smislu karmičkog plana – sve možete živeti sa svešću. Ovo stanje je način kretanja oko Matrice, pruža neverovatnu zaštitu, uspostavlja ravnotežu - tok događaja se ne menja, već čoveku daje SVEST I ODGOVORNOST, razumevanje njegovih misli i dela. Daje svest i razumevanje zakona svega u životu, donosi razumevanje o svetskom poretku. Omogućava vam da izađete iz bilo kog egregora, čisti ljudsko polje od iluzije i opsesije. Stanje - Matrica nosi STVARNOST i svest o ovoj stvarnosti kakva ona jeste. Zaustavlja unutrašnji dijalog, daje jasnoću misli. 

VI-AR-UM Energija anđela Vi-Ar-Um…. Ovo čak nije ni anđeo već je to biće iznad svih hijerarhija. Zaslužan je za veliki broj iskanalisanih potoka Sinergoetike, naročito čije je stanje matrica svetlosnih kodova zapisana u energetskim telima.

Čisti energetsku ravan od entiteta izvanrednom snagom. Čisti i dogovorom, a po potrebi i jednostavnim čišćenjem, oslobađanjem od svega što je pronađeno, od svega što se pridržavalo odozgo i čini to u stanju dozvole viših aspekata naše Duše, našeg Duha za ove postupke. To je glavna suština ove energije, energetskog stanja, energetske matrice Vi-Ar-Um.

Energija ulazi na vrtložni način, i u početku odozgo, pri čemu se oseća da je poput spirale koja se uvija u energetsko polje osobe. Te spirale su tamnoplave, duboko ljubičaste, gotovo prelaze u crne, ali ovo crno je mekano, toplo, nije hladno, nije ispunjeno hladnoćom, nije ispunjeno tamom. Ova duboka tamnoplava boja, duboko ljubičasta, ispunjena je dubinom Ljubavi, ispunjena je dubinom saosećanja. Ti vrtlozi, poput svrdla, doslovno ulaze u svaku ćeliju energetske osobe, uvrću i uklanjaju sve nepotrebno.

Pored svoje glavne funkcije čišćenja, i to maksimalnog čišćenja od bilo kojeg nivoa entiteta, demona i slično, svih zemaljskih i nezemaljskih ravni - svi ovi entitetski planovi podležu uticaju ovog stanja. I stvar je u tome, da se u ovom stanju njima može upravljati u korist osobe, u korist njegove Duše, u korist njegovog daljeg razvoja. Pročišćenje se događa činjenicom da osoba u svesnom obliku jasno razume razloge zbog kojih je u stvari nosila entitete u sebi, hranila ih i gajila iste, zašto im je davao dozvolu da ostanu u njemu. Dakle, u ovoj matrici stanja postoji svest o tim razlozima i njihova trenutna transformacija u Ljubav, u razvoj, u Svetlost. Doći će do osećaja određenog umora, kao da dolazi do pražnjenja viška energije u ovom stanju, a to je zbog činjenice da postoji snažnoi brzo čišćenje od tuđinske energije entiteta. Ali odmah nakon toga oseća se priliv snage, izvanredan uspon, nadahnuće.

Ovo stanje sadrži sva prethodna takva globalna stanja - Univerzum, Inasatium, Inspiracija, Obilje, Oslobođenje, Ljubav. Ovo stanje poseduje globalnu komponentu. Doslovno ulazi ne samo u gornje delove Duše, već i na apsolutno sve nivoe, počevši od fizičkog i genetskog. Menja DNK, ne samo gradeći lanac ispravne DNK, već isključuje genetske momente, isključuje nasledne momente – i prvo, poravnavajući sve, zatim i poboljšava DNK, budeći u čoveku i u njegovim budućim generacijama, njegovih naslednika kvalitet nadčoveka. Misli se na superčoveka, prvenstveno u pogledu odgovornosti, svesnosti, saosećanja, duboke ljubavi, otvorenog srca, otvorenog uma, harmonije uma i srca, odnosno upravo Božanskih kvaliteta. Naravno, zajedno s tim, pojačaće se i neki negativni trenuci, ali u tim super kvalitetima ima toliko ljubavi, radosti i inspiracije da imaju mnogo više snage da prevladaju sve negativne trenutke, što će im poslužiti kao dodatna motivacija za ljudski razvoj.

U ovom stanju se odvija isceljenje fizičkog nivoa, ozdravljenje nesvesnog, izlaskom onog skrivenog, skrajnutog nesvesnog stanja u svesnost o uzrocima, o posledicama, o svemu što se dogodilo, što se događa, čak i ako se čoveku ne čini očiglednim, u nekim trenucima će se i konkretno manifestovati ako je potrebno, radiće na automatskom nivou. Isceljenje, svesnost, oslobađanje od svega što nas ograničava, oslobađanje od onoga što nas, uslovno rečeno, koči, dubokim proučavanjem ovih trenutaka, svešću o tim trenucima. I ta svest kao serija, slikovito rečeno, ulazi u glavu s tako dubokim, čistim zrakom Svetlosti. Ovo svetlo je vrlo toplo, ovo svetlo je nezemaljsko, duboka mudrost - duboka, pronicljiva i ukorenjena u Praizvoru, od postanka života. Širi svoju Svetlost i Ljubav na sve moguće, na sve vidljivo i nevidljivo, pa čak i dalje.

Ovo stanje radi sa matricom Zemlje, tj. obnavljanjem sebe, osoba kroz to može promeniti i poboljšati stanje matrice Zemlje. Ako kažemo da je naš život holografska matrica, tada je u ovom stanju čoveku dato da kontroliše ove momente, odnosno da odabere stvarnost za sebe i da se apsolutno bezbolno i uz dopuštenje viših aspekata svoje Duše, svog Duha preseli u druge stvarnosti. U ovom stanju, obavlja se globalni posao na čišćenju Zemljine energije. Odnosno, ovde postoji vrlo jasan odnos - ako želite promeniti svet, počnite od sebe.

U stanju Vi Ar Um, u osobu će biti u priličnoj meri biti upisana i matrica Obilja, koja će se manifestovati kroz kristalno jasno shvatanje da su sve blagodati već u našem životu, samo ih morate svesno odabrati, ne izbegavajući ovaj izbor. U ovom se stanju budi vidovitost, jasnoznanje, ekstrasenzorne sposobnosti, ljudske velesile, sposobnost teleporta, sposobnost telepatije, sve vrste ljudskih svojstava koja je čovek možda želeo razviti, o kojima je sanjao. U ovom stanju, oseća se direktno, fizički osećaj pritiska na Treće oko, osećaj da se otvara .. Čini se kao da svoju sobu počinjete videti u drugom svetlu, u drugom prostoru. Prostor se počinje fizički osećati, gust, preliven. Takodje se može videti kako se odozgo, počevši od četvrte čakre, otvara portal koji leti do sedme i kroz nju - i to beskrajno! Ovi usponi ka višim vibracijama, ka višim svetovima mogu biti beskrajni. Ovo je stanje apogej svega što je, u principu, bilo otkriveno u Sinergoetici! Potpuno odsustvo egregornosti, sposobnost da se u ovom stanju izvuče ispod bilo kojeg egregora na Zemlji, puna svest da se, u principu, na Zemlji inkarniramo za radost, za sreću, za srećnu skladnu porodicu, i to je važno. I ovo nije egregorijanski koncept, ovo je koncept potpunije uzajamne realizacije, prilika koja se može realizovati i za vaše bliske osobe - srodne duše, ljude s kojima ste ikada karmično komunicirali, ovo je prilika da spoznate sreću i radost apsolutno, ne samo zbog sebe, već i zbog svih kroz sebe.

U ovom stanju se odvija vrlo moćna odbrana osobe i postoji osećaj opšte neranjivosti u nekom obliku - apsolutne potpune neranjivosti - na magijskim nivoima, na energetskim nivoima, na fizičkim nivoima. U ovom stanju samo našim mislima možemo pokvariti ovu zaštitu. I ono što je najviše iznenađujuće je da ovo stanje ne pokriva samo nas, kao nosioca ove matrice, kao nosioca i korisnika ovog stanja, već i naše voljene, naš životni prostor, našu porodicu, naše bliske osobe. Ako neko pokuša uticati, svesno ili nesvesno, na naše polje, ti pokušaji neće ni doći do nas, jedino što ćemo osetiti ili razumeti je da je postojala takva namera u vremenu. Ova energija će čak raditi na upozorenju kao i na prevenciji, kvalitetom sličnim Sanakrionu. Odnosno, takav će, uslovno rečeno, agresor, u trenutku pokušaja uticaja, biti pokriven ovim stanjem – i zapitati se “da li uopšte, to ima smisla? A ako se, pak, u nekoj situaciji, odlučite negativno delovati protiv nekoga, oslobadjanjem negativniog uticaja iz svog uma, zapravo ćete dobiti bumerang efekat, može se dogoditi udar na naše polje, na naš zaštitni sloj. Ovo je vrsta preventivnog dejstva.

Glavno u ovom stanju je biti u stanju potpunog poverenja i doslovno, ne sumnjati u sebe, u svoju zaštitu, u svoj integritet, u veru u višu manifestaciju, veru u svoje Više Ja. U takvoj situaciji, zaštita od agresije bilo kakvog tipa odvijaće se se na taj način što će, uslovno rečeno agresor biti pogođen teškoćama - moraće iskusiti sve svoje negativne misli. To jest, u takvoj situaciji, osoba će biti prisiljena da odabere put Svetlosti. Čak i ako je u početku izabrao put razvoja putem spoznaje negativnog, čak će i u takvoj situaciji biti doslovno prisiljen da razume, da je put ka Svetlosti kraći - spoznajom ne samo negativnog, već i spoznajom Svetlosti.

Zbog karmičke uslovljenosti u odnosu na ovu energiju, karma se ovde živi na najdubljem nivou i živi se ovde - u trenutnoj svesnosti, kao da težina sveta i odgovornost za sve vaše postupke u trenutku pada na vaša ramena, ali u isto vreme ta svest se odmah pretvara u Svetlost i Ljubav, i postaje lako ponovno disati, a u Dušu dolazi sklad i razumevanje.

Postoji još jedan vrlo pozitivan, efekat u ovoj energiji, s obzirom na njen značaj i buđenje svesti osobe u pogledu stvaranja porodice, ostvarenja maksimalno najvišeg ispoljavanja Duše čoveka ovde u zemaljskoj inkarnaciji, nepotizma, ovo će stanje maksimalno uticati na koncepciju zdravog potomstva. Čak i ako vam je karmički predodređeno da rodite dete s nekim bolestima, u ovom će se stanje pobrinuti da se to ne dogodi ili dogodi s najmanje posledica. Odnosno, kroz ovo stanje možete razgovarati o odabiru svoje sudbine, odabiru srodne duše - pravilno ćete je odabrati, upravo vizijom Duše, a ne karmičkim radom. Takodje uticaće i na začeće deteta - kao produžetak Roda, produžetak nas na Zemlji, u najpovoljnijim uslovima za začeće zdravog, duboko svesnog potomstva, tako da ono može ostvariti naše poduhvate u smislu sreće, radosti, blagostanja, obilja, uz asimilaciju pouzdanih pouka već na nivou svesti, a ne prenošenje tih pouka u život kroz već neke specifične situacije!

Takođe želim dodati da u ovoj energiji postoji presek prostora, vremena, svetova, stvarnosti, ličnih stvarnosti, linija sudbine, linija utelovljenja. U ovome stanju ste kao ćelija matrice, koja već sadrži sve od početka, i stoga se u ovom stanju otvaraju ogromne mogućnosti! Ogromne mogućnosti da se izlečite na nivou fizike, na nivou energije, na nivou programa Roda, karmičkih programa, na nivou Plana Duše u celini. Budući da je ova energija jedna od bazičnih, upravo u smislu temelja života, a prilikom upravljanja, koristeći vremenski prostor, važno je zapamtiti ovu međusobnu povezanost matrice u celini i nas, kao česticu ili komponentu ove matrice, i u prelazu iz jedne stvarnosti u drugu, voditi se prvenstveno univerzalnim Dobrom za sve, a ne isključivo za sebe.

U ovom stanju postoji neka vrsta transcendentalnog uranjanja u sebe. Čišćenje od svih blokada, prepreka, strahova – svega što ometa i ograničava naš život i naš razvoj. Dolazi do poboljšanja performansi našeg mozga, skladnijeg rada desne i leve hemisfere, buđenja alfa ritmova mozga, poboljšanja ukupnog funkcionisanja mozga, povećanja intelektualnog nivoa.

 

INSELTUM DER A VIRUM - To nije toliko energija, već zaseban ogroman sloj. Energija stanje. Vrlo je intenzivan i nimalo blizu Zemlje. Vrlo visoka frekvencija. Moćna, a istovremeno meka i delikatna. Ima puno odvojenih energetskih aspekata, odvojenih energija koje deluju, kao da se međusobno dopunjuju. Stoga nema smisla razmatrati te energije odvojeno. Ovo je čitav sloj energija, celo stanje koje otvara supersile osobe. Iz ovog stanja možete izlečiti veze, fizičke bolesti, duševne bolesti, mentalne bolesti, možete raditi s nesvesnim, sa svesnim, s potisnutim strahovima, beskrajne su varijacije. Može se koristiti za sve jer je univerzalna energija. Ulazi vrlo snažno, pomalo nelagodno, ulazi u nekoliko struja odjednom. Ulazi u smeru kazaljke na satu, u osobu, obavija je i zatim se vrti u smeru suprotnom od kazaljke na satu, i iznad i ispod. Može biti prisutan izrazit osećaj da se ovaj potok sastoji od marijada, mikroskopskih čestica, čija je ukupna boja plameno svetlo narandžasta. Ali istovremeno, svaka pojedinačna čestica sastoji se apsolutno od čitavog spektra duge.

Protok energije doslovno pulsira u svakoj ćeliji. Energija ne deluje samo na fizici, već na energetskom nivou deluje duboko kroz sve nivoe DNK. Ona pokazuje DNK u svojoj celookupnosti jer ono što mi vidimo kao DNK samo je jedan njegov vidljivi deo dok je DNK u celini jedinstvena skupina miliona spiralnih niti i veza. Naša DNK postoji ne samo u fizici, već u višedimenzionalnom prostoru. Praksa je pokazala da većina energija pre nje, koje su delovale kroz DNK, otvarale sve njene zatvorene veze, tj. vraćale je nekim višim Božanskim praizvorima, sada, s ovom energijom će biti pokazana ova višedimenzionalna DNK. I svaki od ovih DNK lanaca, nevidljivih, neprimetnih u ljudskom životu, sadrži sve, doslovno čitavu istoriju civilizacija, čitavu istoriju Univerzuma, sve Univerzume, doslovno istoriju nastanka života. To jest, mi u principu, u sebi nosimo apsolutno svo znanje. I to potvrđuje ne samo naše stanje koja je postiglo te spoznaje, to se potvrđuje i na fizičkom nivou, tj. na nivou DNK.

Mentalno polje se doslovno smiruje u procesu raspakivanja ove energije. Interni dijalog se trenutno zaustavlja. Stanje transa valja se u valovima i vi samo želite zaroniti u njega. Momentalno nastupa stanje uskladjenosti. Razumete da ste jedno sa svime, razumete trenutak stapanja, da ste sve ovo vi i sve nije samo ovde na ovoj planeti, već i Superum, Superživot, Nadljudske mogućnosti i svi svetovi - sve je to u nama i mi smo u svemu. U ovom stanju možete dobiti bilo kakve informacije. Ovo stanje će vam doneti svako znanje jer već sadrži informacije o svemu.

Vrlo snažno deluje na genetiku (genetske linije svih predaka, pa čak i predaka svih mojih rođaka). To jest uključeno je u ne samo moj život (kao osobe u ovoj inkarnaciji), u sav moj životni prostor, već i na sve moje najmilije, i ovo stanje je sposobno da ima lud uticaj na sudbinu drugih ljudi. Dovoljno je samo pomisliti. Ne možete ga koristiti za nanošenje štete. Mi smo odgovorni za sve. Bilo koja od naših misli biće trenutno ispunjena reaktivnom akcijom. To jest neke od naših sebičnih misli odmah će nam se vratiti. Radite isključivo za dobro i ne zloupotrebljavajte uticaj, sećajući se toga da svi ljudi ne žele odabrati tako brz put razvoja.

Ovo stanje pruža neverovatnu zaštitu. Ono je trenutno prekidanje bilo kakvih vezanosti i pokušaja spolja da se drže ljudske energije pod kontrolom. Daje trenutni oporavak energije. Curenja energije se momentalno popravljaju, tj. energija postaje celovita. Magični uticaji kao takvi odmah se vraćaju autoru. Ovaj plast energija (misli se na celokupni treći Blok – Universum) ne ostavlja izbor. Sve radi sam. U početku radi u preventivnom režimu za autore negativnih dejstava u cilju da ih navede na jasnu spoznaju da je to nemoguće učiniti. Ali ako ovu misao ne prati odgovarajući postupak te druge osobe, tada se magične radnje, čak i misli koje imaju neku svrhu naštetiti, ili pokušaji takvog razmišljanja ili činjenja će pretvoriti u takvu destruktivnu silu za same autore. 

Pored obnove fizičkog tela, postoji i trenutna obnova ljudske energije. Slojevi energije, aure se sabijaju, izravnavaju, pročišćavaju. Tok se usklađuje, trenutne misli dovodi u red i one više nisu samo racionalna komponenta, već se ne protive osećajima srca. To jest bukvalno trenutke razumevanja, jasnoće, svesnosti odmah doživljava i srce. To sugeriše da ovi tokovi imaju duboku razradu na svim nivoima svesti. Nesvesni trenuci razrada raznih programa pretvaraju se u ljubav i ne događaju se nekim oštrim trenucima, već se transformišu. Potisnuta energija u obliku nekih misli transformiše se, doslovno istražujući i izvlačeći svaki kutak energije i ljudskog tela. Energetsko polje se značajno povećava. Manifestuje se gustinom. Postaje čistije, lakši, dinamičnije. Osoba oseća skladnost u ovom blaženom, divnom stanju, ali u isto vreme žena može oseća sebe kao ženu, božanstvenu (bez muških aspekata) i obratno. To sugeriše da energija deluje ciljano. Radeći za muškarca, energije bi u njemu probudile upravo muške osobine, pozitivne, gurajući ga na akciju, dinamiku, odgovornost.

Energija ne samo da obnavlja ljudsko energetsko polje, ona pročišćava što je više moguće, počevši od fizike, zalazeći duboko u programe Roda, a posebno karmičke trenutke. U ovom stanju, sve svoje prošle živote možete gledati kao na filmskoj traci, kadar po kadar (kao u matrici - možete detaljno ispitati zasebni kadar, osetiti energiju, ona osećanja i emocije koji su zarobljeni u ovom kadru). Štaviše, takva percepcija prošlih života podjednako je dostupna apsolutno svakoj osobi, čak i onima koji nisu spremni da vide ni energije ni aure, itd.). Stanje će dovesti do spoznaje prošlih života u svesti, omogućavajući sažimanje vremena u jednu tačku i vi u jednom trenutku možete da živite sve živote, sva karmička iskustva. Zašto ovo treba osobi? - Ovaj blok energija daje čoveku priliku da radikalno promeni svoju sudbinu, i ona ne gubi vreme za one koji žele daljnji razvoj već će aktivno raditi. Ovo stanje vam omogućava da živite sve ovde i sada i ostvarite ove trenutke što je više moguće bez kršenja Božjeg plana.

 

I-MA-NAI-EL-LE Vatrena plazma energija, svih boja. Aktiviraju se kreativni procesi stvaranja vašeg srećnog sveta u skladu sa božanskim planom. Zaustavlja unutrašnji dijalog, pretvara um u mudrost. Ljubav je usklađena i dopunjena mudrošću. Energija čisti od seksualnih otisaka. Privlači se partner jednak u stanju Duše. Energija za privlačenje stvara uslove za spremnost za susret sa partnerom koji je blizak duhom, za usklađenost, sklad, stvaranje novih svetova, novih stvarnosti. Energija dualnosti i pronalaženja sebe u suprotnom aspektu kako biste stekli sreću ovde i sada. Muškarac dobija matricu vođstva, a žena matricu života. Sve zajedno, ovo je Božanski integritet. Radi na razumevanju sebe kao muškarca i žene, sa stanovišta odgovornosti, dužnosti u njenoj Božanskoj suštini. Osigurava okolnosti i uslove za rođenje srećne, zdrave dece. Reproduktivni organi se snažno čiste i pune. Deca se rađaju zdrava i snažna.
Čisti mentalni, astralni i karmički nivo. Deluje na kratko vreme. Dovoljna je svest. Ona radi na programima Roda, roditeljskim scenarijima: „Nije potrebno ponavljati roditeljske šeme života. Možete stvoriti svoje i biti srećni.“

Energija vas uči da stvorite svoje harmonično stanje, svoj balans energija, da budete svoji. Energija daje sinhronizaciju i jedinstvo, oslobađa strahova i sumnji. Takodje radi sa entitetima. Dobro radi za zaštitu transparentnosti. Trenutno transformiše napade.

Energija snažno deluje kroz permisivne sisteme čoveka, uklanja sve negativne programe, pruža moćno čišćenje svesti i potpuno poništavanje granica i prepreka. U telu kruto deluje na strahove i stegnutost, daje sticanje i očuvanje snage, svoje jedinstvenosti i frekvencije svetlosti. Čakre se otvaraju poput cveća, grade se u kristalnu strukturu, postaju dinamične, daju čvrstinu, podršku. Povećava nivo ljudskih vibracija. U ovom stanju se rešavaju problemi sa porodicom, vezama, srce se snažno otvara. Nosi svest o dobroti i spajanju sa Višim. Daje otvoren i čist izlaz za sticanje ostvarenja, novih znanja, usmeravanja, vidovitosti. Nosi stanje transcendencije, u kojem možete tantrički raditi sa partnerom. Ovo stanje je portal za rad. U ovom stanju, same duše leče, ispravlja se ugovor Duše, karmičke i komponente Roda.

NEJ-SI-MAJA Stanje - energija protiv psihogenog i psihotropnog oružja i psihotronike. Veoma moćan potok. Pre svega, deluje kroz 7. 6. i 5. čakru.  Ulazi u tamnoljubičastom talasu i počinje, kao da polako prodire u svest, u psihu, bukvalno prodirući u svaku ćeliju mozga, a zatim se tiho spušta prema dole u uskovitlanom svetloljubičastom mlazu, sličnom oblaku. U glavi je potok gust, viskozan, plazma i nestabilan, teče poput velikog talasa.

Za šta radi? Potok blokira efekte psihogenog oružja. U principu, rad protiv ovog oružja je beskoristan. To je kao da pokušavate da neutrališete karmički uticaj svog života. Važno je pokrenuti svest o ovoj vrsti energije kada radite sa ovom vrstom problema (situacija). Energija deluje zahvaljujući tome što blokira, odseca programe, prekida, recimo, uticaj psihogenog oružja i neutrališe delovanje programa, pretvarajući ih u pozitivne, konstruktivne stavove. Suština energije je ponovna transformacija, preraspodela energije koja je uključena u ljudski mozak, u ljudsku psihu.

Energija dobro otklanja depresivno, razrađuje manična stanja, vraća psihološku ravnotežu. On na ovaj način radi sa maničnim stanjima - ispunjava one prostore, praznine u kojima su nastala manična stanja psihe, granična stanja, svetlošću, toplinom, ljubavlju. Moćni entiteti (bilo kog nivoa i hijerarhije) koji su privučeni u pogođena područja psihe biće privučeni ovom energijom, bez narušavanja ravnoteže energije u čoveku, dajući razumevanje da je privučeni entitet određena lekcija za pojedinca. Ova energija dobro deluje na zaštitu, koja deluje poput Sanakriona (Santarion), ali sa preventivnim svojstvom, poput Inseltum Der A Virum. Ako adept ima neprijatelja, eksplicitnog ili implicitnog, koji je loše mislio, onda će ova energija raditi kao presretač. Negativne misli će ili biti neutralizovane u začetku na izvoru agresije, transformisane u dobre, revidirane i prevedene ili će udariti na izvor agresije s ljubavlju, transformišući njegov negativan stav u pozitivan.

Energija maksimalno budi vidovitost, samojasnost, pre svega samosvest, podstiče samoopredeljenje. U ovoj energiji postoji odvajanje svega što ometa, ako postoje parazitske energije, ona ih preseca. U ovoj energiji pokrenuto je treće oko - intuicija će raditi jasno. Jednom pokrenut, ovaj proces će se odvijati u obliku nabora, postepeno, bez deformacija. Energija vrlo jasno gradi odnos sa višim tokovima, koji ničim nije ograničen i vrlo jasno strukturira, usklađuje te tokove u čoveku bez prekida iz životnih trenutaka, ovde i sada. Ne kida ili odnosi. Sve je vrlo jasno strukturirano i uređeno. Oni koji će pokušati da razviju vidovitost u ovom toku treba da shvate da će biti impulsivan. Ali glavobolje u području trećeg oka su moguće.

 

MEJ-TA-OM Mekan, blag potok, sa zlatnim nijansama, bukvalno ispunjen zlatnom prašinom. Struja je svetla, sadrži sve nijanse koje se prelivaju. U ovom slučaju, uglavnom svetlo biserne boje sa zlatnom prašinom. Šljkokice se bukvalno spuštaju na osobu, prožimaju je, obavijaju je prijatanim oblakom. Struja nosi sa sobom. Glavni zadatak toka je otkrivanje novih načina za privlačenje materijalnog bogatstva, upravljanje finansijskim tokovima u našem zemaljskom svetu. U ovom slučaju, ulogu toka je teško potceniti.

Ona integriše čoveka sa zemaljskim životom, u društvo, među ljude, među finansijske šeme, među odnose na nivou finansija. Ovaj tok daje osobi razumevanje, penetraciju, senzaciju, dodir, upravljanje materijalnim, finansijskim tokovima (što znači protok energije). To je kvintesencija materijalnog dobra u ovom svetu u obliku manifestacije u našem životu. Struja bukvalno ulazi kao talas, odvodi, integrira se sa osobom, otvara srce, otvara vidovitost, otvara 7 čakru - to su najintenzivniji momenti. Istovremeno, struja blago obnavlja energetsku strukturu osobe, ne delujući nametljivo nego vrlo udobno. Na fizičkom nivou to donosi oporavak, ali to nije glavni aspekt, već kao pozadinska posledica tog toka. On radi naglašeno na 3. čakri, ali istovremeno otkriva odnos sa višim aspektima, bez narušavanja namere ljudske duše u pogledu njene inkarnacije u ovom životu. Istovremeno, Potok traži priliku da otvori osobi viziju ovih mogućnosti, čak i ako ih osoba tvrdoglavo ne vidi, tok će preneti informacije u obliku koji je dostupan osobi.

Struja štiti, aktivira ćelije mozga, širi intelekt, neguje osobu kao ličnost na svim nivoima, otvara ne samo viziju umom, već i viziju srcem. Kroz to, čoveku dolazi najviša milost, razumevanje Božanske suštine. Protok energije uklanja depresivna stanja, zateže, pretvara se u kreativnu pokretačku snagu, preraspodeljuje energiju. Bilo koji destruktivni princip u čoveku transformiše se u materijalna blaga. Snažno radi s karmičkim planovima, energetskim poljima čoveka, pomažući mu da ih spozna. Struja postavlja osobu na talas obilja. Kod svakog čoveka postoji masa varijanti razvoja dogadjaja, kao scenarija života. Ovaj tok pomaže da se vidi prosperitetan scenario ispunjen materijalnim koristima, ne samo kao zamena za sve, već i kao plodno polje za usavršavanje čoveka.

U potoku se obnavlja ljudska energija na svim nivoima. Dolazi do punjenja, koje neće biti teško, agresivno. Materijalno blagostanje dolazi kroz mekoću, pozitivnu kreativnu ispunjenost osobe. Aura osobe u ovom potoku je obnovljena. Magični uticaji ili destruktivni programi će se razotkriti i transformisati u svetlost i ljubav.

Dobro funkcioniše na mentalnom nivou, zaustavlja unutrašnji dijalog, uvodi u stanje blagostanja, mira. Dobro radi sa strahovima. Strahovi se rastapaju u potoku i transformišu se u postizanje ljudskog blagostanja. Veoma jasan trenutak transformacije. Radi sa ljudskim blokadama. Oslobođenje na svakom zamislivom i nezamislivom nivou osobe, oslobođenje na nivou Duha. Kompletira zamisao Duše.
Takođe, Potok ima izuzetnu osobinu da radi na stvaranju uspešnih i blagodorodnih odnosa, u ljudskoj svesti pomaže da čovek spozna sliku idalnog partnera, prosperitetnog. Oslobadja od pozicije žrtve, patnje. Patnja nije smisao života. Smisao života je sreća, radost. Potok veoma snažno ispunjava stanjem sreće, prisustvom u svakom trenutku života, poboljšavajući odnose, privlačeći partnera sa pravim stavom, sa kojim će biti prosperiteta, radosti, bogatstva, ljubavi, sreće. Kod već postojećih parova protok formira ispravno razmišljanje, bez sebičnih interesa. Protok daje fizičku snagu za ostvarenje svih namera.

 

BLOK ENERGIJA KOJI RADI NA DUBOKOM BUĐENJU LJUDSKE SVESTI

 

SEI-MI-A-RA (stanje smeha) Sloboda ne leži uvek u otpuštanju strahova. Put do slobode češće vodi kroz otkrivanje ljubavi tamo gde je nije bilo. Čovek se rađa sa skupom kvaliteta drugog plana, druge prirode. Sve ovo je skladno kombinovano. Osoba koja nema mane nije savršena. Mi privlačimo ono što nam nedostaje. (Na primer, što više pokušavam da gajim neke pozitivne osobine u sebi, to više jačaju negativne osobine mog partnera. Ono što treba učiniti u takvim situacijama je postizanje ravnoteže. Ravnoteža može nastati ne nužno kroz negativna iskustva već kroz svest. I važno je popuniti odsustvo negativnih kvaliteta osvešćivanjem tih momenata).  Sve što je poznato i nepoznato u svetu, sve je podložno zakonu ravnoteže. Sreća ne dolazi do onih koji su uslovno pozitivni ili uslovno negativni. Sreća dolazi do tanke linije između ovih kvaliteta.

U trenutku stanja smeha, oslobođenja, praštanja, trenutka uključivanja vitalnih sila, okretanja samog života, Univerzum je stvoren sa humorom.  Ako govorimo o večnosti, onda samo smisao za humor uravnotežuje sve suprotne strane. Smisao za humor je ona nevidljiva linija koja razdvaja bolesne od smešnih, dobre od negativnih. I trenutno transformiše negativno u pozitivno. Bol se pretvara u ljubav i svetlost. Smeh je osmeh Boga, smeh je božanska iskra. To je taj instrument, ta energija, to stanje.

Ovo je određeni sloj u kome se nalazi puno energija-stanja isprepletenih poput niti Stvoritelja, poput nekakvog platna. Veoma snažno komunicira na fizičkom nivou. Od 1 do 7 i više će obnoviti fizičko telo. Uzajamno deluje sa nesvesnim, tj. oslobođenje ide od nesvesnog do povlačenja trenutaka u svest, identifikovanja razloga, razumevanja, trenutne transformacije negativnog u pozitivno. Ovo stanje je uvek bilo tu. U ovom stanju je moguće lečiti najteže, najbeznadežnije pacijente, koji su napustili sopstveni život, koji su napušteni. Ovo stanje vodi iz bilo koje životne situacije (socijalne ili nesocijalne, odnosne, lične, međuljudske), različitih nivoa i planova. Bez obzira koliko je globalna situacija, ona može promeniti život u globalnim trenucima jedne osobe, i u životu mnogih ljudi, celog društva. U ovoj energiji je apsolutno sve povezano. Ovo je zaista Božja iskra.

U ovom toku su uključene energije koje mogu promeniti matrično stanje; energije koje mogu da komuniciraju sa događajima, situacijama; energije koje mogu osloboditi čitave svetove otvaranjem ovog toka. Zaustaviće ratove. Može pokrenuti proces svesti. I ako je u prethodnim energijama nemoguće raditi i davati ljudima, onda je u ovoj energiji potrebno i neophodno raditi na promeni nekih globalnih događaja.
Otvara srce, svest. Trenutno gradi vezu sa Višim.

Ova energija uspostavlja zaštitu, brzu vezu sa svime okolo. Omogućava brzo pronalaženje sebe, dolaženje do tačke stvarnosti koja je neophodna za maksimalno rešavanje situacija oko vas. Čisti prostor. Ova energija ima beskrajan broj svojstava. Stvara neku vrstu zaštite u obliku krune nad glavom, što je čini neranjivom u bilo kojoj emocionalnoj situaciji. Već sadrži tokove koji povećavaju stepen osećanja, poboljšanje osećanja kroz život, tj. sadrži apsolutno sve.
Ovde postoji momenat nadahnuća, trenutak „zasenjivanja“ nekim znanjem, idejama, nekom vrstom duhovnog ispunjenja, situacija je razjašnjena, životni prostor, svest i emocionalna podloga su očišćeni. Ovo stanje je u početku ispunjeno nitima Stanja magije. To su niti oslobođenja. U ovom Stanju Smeha, karma je razrađena 100% svešću. Odnosno, karma se može živeti kroz smeh.

 

MEI-SI-NA-T-RA  (Energija rada sa decom. Dobro funkcioniše sa odraslima kroz proživljavanje detinjstva) Energija je vrlo gusta, obavijajuća, poput meke, vesele lopte koja bukvalno usisava u sebe. Ispunjena radošću, poletom, stanjem u kojem nema stereotipa. Može da radi kao portal.

Počinje da deluje iz glave, ali istovremeno su fizičke senzacije takve da će raditi apsolutno za svu fiziku. I pri tom transformacija kroz rad i lečenja neće se odvijati u teškom režimu, kao kod ostalih energija, već upravo u tako mekom majčinom dejstvu. Na fizičkom nivou prolazi kroz svaku ćeliju, svaki molekul ćelija, počev od prve čakre pa do 7. i više. Efekat u praksi - ublažava bol, puni radošću. Daje duboko opuštanje i ublažavanje stresa. Omogućava vam koncentraciju. Iluzije i opsesije nestaju - ponire u životnu bajku, koju Duša može stvoriti u Sustvaranju sa Svetlošću i Ljubavlju. U isto vreme, ona ima neverovatnu osobinu - otkriva potencijal deteta i uspostavlja vezu sa Višim, uprkos nekim roditeljskim programima koji su uvedeni, kroz vaspitanje. Odnosno, izgradnja odnosa deteta sa Višim, u početku otvara njegovo srce u njemu, donosi dečiju inspiraciju u dečji svet oko njega, u one oko njega i takođe u njegove roditelje. Ako je takvo dete u vrtiću, školi ili negde drugde, njegov prostor biće okružen atmosferom mekoće, radosti, inspiracije, dečje spontanosti. Isceljivaće vrlo nežno na psihološkom nivou, i, štaviše, radiće dovoljno duboko bez ikakvih upada, nametanja, formiranja. Negativnu energiju će transformisati u kreativni kanal (pošto mnoga deca sada dolaze sa negativnim potencijalom), tj. učiniti odrasle zaista decom, ne dovodeći u pitanje um, intelekt.

Ona će vrlo dobro aktivirati inteligenciju deteta. Vratiće izgubljene moždane ćelije zbog organskih lezija. U slučaju da je organska materija teško oštećena, pokrenuće se supstitucija, tj. ako je neko područje mozga mrtvo, tada će se aktivirati rad drugih područja mozga. Ovo će imati smisla ne samo u pogledu inteligencije, već i u pogledu ponašanja, u pogledu reprodukcije i prikupljanja, sistematizovanja prijema informacija, na osnovu činjenice da je naš mozak ogromno spremište informacija (zbog čega se razvijamo, sistematizuje, hronološki razvrstavamo informacije). Energija će pomoći u izgradnji ovih veza. Vraća neke izgubljene intelektualne sposobnosti, na primer, tokom organskih procesa ili tokom nekih depresivnih, stresnih stanja ili traume. Čini to doslovno globalno. U ovom slučaju, povezan je svaki rep bilo kog neurona i svaka ćelija fizičkog tela. U detetov život se unosi stanje inspiracije.

Ova energija će takođe uspešno raditi za odrasle ljude, posebno za one koji su duboko asocijalni, u graničnom depresivnom ili depresivnom stanju; ljudi koji u teškim situacijama trenutno ne mogu da pronađu izlaz. U ovoj energiji je odgovor na bilo koje pitanje, ona nosi svako znanje i poznanje u svom čistom obliku, i bez dodira naših društvenih definicija, bez dodira naših već definisanih poimanja dobra i zla, ili ličnih dualnih momeata. Jer dete, u početku, kada oživi, energije, svet oko sebe doživljava tačno onakvo kakvo jeste, i tek kasnije mu se govori koju ocenu treba dati nekom pojmu ili pojavi.

Anđeli čuvari su veoma jaki u ovoj energiji. Ako nema takvih pratećih stvari u životu deteta ili odrasle osobe, ova energija ih poziva (poput slobodnih radikala, na primer). Oko nas je puno takvih entiteta koji se brinu o nama i štite nas. Ova energija ih uvlači u naš život. Unjoj je moguće ući u druge paralelne svetove, moguće je videti te svetove na zahtev samog adepta ove energije. Možete uspostaviti kontakte sa paralelnim svetovima, na primer, zamoliti Domovika (kućnog duha) da bude ljubazan. Imaju vrlo slična stanja kao energetsko stanje magije. U ovoj energiji možete stvarati, sustvarati, ova energija nosi suludo veliki potencijal za inspiraciju. Istovetno stanju detinjstva, kada odrasla osoba više ne može od umora (posle 4 sata), a dete je još spremno da vozi još jedan dan. Upravo je to stanje kada ste ispunjeni ovom Božjom energijom. I nijedan događaj vas ne izbacuje iz ovog talasa.

Ova energija obdaruje decu njihovom istinskom jedinstvenošću, individualnošću, jer mnoga deca pate i počinju da se razbolevaju zato što su odrasli već uspeli da nametnu svoje gledište, svoju viziju. Omogućava deci da budu svoja, da ne budu kasnije lišena ovog dela sebe, a odraslima - da to pronađu. Ova jedinstvenost donosi osećaj vere, samopouzdanja da je dete u pravu. Jer vrlo često ih potiskujemo.

Energija štiti. Pruža stabilnu vezu adeptu u ovom toku sa njegovim izvornim potocima, planetama (uostalom, svi smo mi vanzemaljci na ovoj Zemlji). Pomaže odraslima da otkriju svoje unutrašnje dete. Ako kažemo da su muškarac ili žena zapleteni, onda će ova energija pomoći ženi da pronađe ženu u sebi, otvori, sačuva, poveća. A za muškarca - stanje muškosti. Štaviše, ova energija u sebi propisuje matrice čoveka, život, obilje, vid.

Energija, kada se koristi za mladu osobu, omogućava vam da stvorite neku vrstu zaštitne čaure u intelektualnom, moralnom smislu, kada se pojedinac može samostalno zauzeti, intuitivno osećati gde i kako postupati. Čak i ako je iskustvo negativno, on će sam moći da razume ovu energiju i izvuče se iz bilo koje teške problematične situacije. Ova energija formira i leči posudu u kojoj je čovekova duša smeštena od rođenja. Celovitost ove posude određuje celovitost osobe. Ovo plovilo je moguće poboljšati čak i nakon zrelije dobi. Međutim, potrebno je više vremena.

Kada se koristi od rođenja, omogućava maksimalnu zaštitu od psihotropnog uticaja posebno usmerenog na decu - to su semantičke serije u crtanim filmovima, bajkama, reklamama, bilo kojim slikama. Ova energija vam omogućava da stvorite neku vrstu zaštite, poput antivirusa, održavajući psihu netaknutom, štiteći je od efekata svih vrsta informacija, seksualnih revolucija i drugih, štiteći moral, štiteći sliku koja izvorno dolazi od Boga, kako je planirao Bog.
Najvažnija komponenta energije je oslobađanje, povlačenje deteta iz bilo kog egregora, sticanje upravo nezavisnosti mišljenja, upravo te intuitivne, božanske ispravnosti mišljenja.

Tok pomaže u izvlačenju i rešavanju nekih problema i nerešenih situacija koje su se zatvorile i ostale u nama od detinjstva. Energija na vrlo dubokom nivou deluje kroz bolno ili traumatično iskustvo detinjstva, dečije strahove i fobije, oslobađa se iskustva dubokih dečjih trauma, transformišući potisnutu energiju u svetlost, razvoj i ljubav. Energija kao da otkriva uzroke ovih problema, pomaže u rešavanju zagonetki, sticanju integriteta i „povratku“ u zrelo doba.
Energija je, kao stanje, u radu vrlo individualna, diferencirana. Deluje kroz slojeve svesti, izmeštene u nesvesno, izvlači razloge zasićene karmom, pomaže da se živi sa svešću.

Energija je uslovno detinjasta - leči prošle traume koje potiču iz detinjstva, uklanja nepotrebne, površne probleme. Na primer, dete dolazi na ovaj svet, njegova psiha je poput praznog lista, plodnog tla u koje odrasli (roditelji, vaspitači, nastavnici, mediji itd.) počinju da „sade“ seme. I ove takozvane „klice“ počinju da rastu u detetu. A kada na primer napune dvadeset godina, ovi „izdanci“ izgledaju kao velika stabla. Osoba koja je na putu saznanja, čak i koja je tek krenula njime, lako se rešava lažnih stavova. Međutim, vrlo duboki koreni ostaju u psihi. Ova energija „omekšava tlo“ da bi iskorenila panjeve koji su zaostali od „drveća“ lažnih stereotipa. Nežno oslobađa plodno tlo psihe, čineći ga čistim poput deteta, omogućavajući vam da započnete čitav život od nule (započnite od nule emocionalnu karijeru u slučaju njenog kolapsa).

Energija se budi. Duša se budi, i uz pravilno poravnanje sa umom, čovek već može da stvara (sličan efekat je opisan u knjigama V. Zelanda „Reality Transfering“).


MON-SEI-LI-A-RA Energija - Stanje za buđenje osećanja, aktiviranje empatije i njen rast do Božanskog nivoa.  Sama energija je zlatno-narandžaste nijanse, ali istovremeno sadrži sve boje. Boje su vanzemaljske. Ima i ljubičasto-lila boju. Daje osećaj kao da se krila šire i mašu. Pokriva osobu potpuno i ide sa različitih strana.

Osećanja će biti glavni i osnovni fokus ovog stanja. Misli se na osećanja široke palete, jer je čitava istorija čovečanstva napisana u ovom stanju. Ovo nije samo buđenje, već maksimalan razvoj osećanja, hijerarhija osećanja od najnižeg do najvišeg sve do sposobnosti da čujemo i vidimo božansko u svakom danu, u svakom trenutku. Možemo reći da su u ovoj energiji povezani različiti tokovi - gornji, donji, iz zemlje, pa čak i tokovi etra. Stanje bestežinskog stanja, nepovredivosti i pri tom impulsivnosti. Potoci su vrlo dinamični, ali istovremeno mekani. S jedne strane, oni pulsiraju u plazmi, a sa druge oni hvataju i gase ovaj talas. Oni vrlo čvrsto rade od 1 do 3 čakre i rade vrlo meko, bestelesno.
Kombinuje muški i ženski aspekt jer smo ovde došli u različitim telima, kao muškarci i žene. I, shodno tome, kroz ovo se takođe dešava buđenje.

Potok je vrlo visokofrekventan - ide gore sa trećeg i počinje da deluje vrlo snažno (iznad 7, već zapuši uši). Otvara srce što je više moguće. Ali srce se otvara ne samo u svom čistom obliku, već istovremeno utiče na apsolutno sva područja. Ako na nivo 1 i 2 čakre utiče nežno i bez fanatizma, onda je od 3. do 7. i viših čakri - proces aktivacije vrlo aktivan. To se dešava kako na fizičkom nivou, tako i na energetskom nivou. Tanka tela bukvalno rastu do nemoguće veličine. Dolazi do punjenja.

U ovom stanju osećate se kao da ste oprani božanskom izvorskom vodom, a vaše srce postaje sve čistije i čistije, kao da ste se tek rodili, kao dete. Stanje božanske inspiracije, katarza, čišćenje kroz suze. Nataloženi slojevi se čiste, odlaze u komadima, ali bezbolno. A ako se uranjanje u osećanja dogodi automatski kada se pokrene ova energija, tada će prisustvo osećaja bola biti kao određeni pokazatelj dubine tekućeg procesa, kao pokazatelj da je osoba još uvek živa, sposobna da oseti.

U ovoj energiji se budi i osećaj savesti, a savest je naša glavna referentna tačka, koja nas, u principu, definiše kao ljude. Čisti, budi srce, 5, 6, 7 čakru. Viđenje će se probuditi što je više moguće - sa maksimalnom tačnošću i sa maksimalnom oštrinom osećaja. I to čak ne samo na nivou „Ja znam“, jer je više vezan za područje svesti, koje će već biti na kraju, već u početku - na nivou „Ja osećam“, „Ja razumem“, „Ja verujem“.

Dobro deluje na područje pluća, grla, odnosno organa koji se nalaze u predelu 4. i 5. čakre. Veoma dobro deluje na glavu, oči, čula - na sluh, vid, dodir, kožu. Takođe ima kozmetički efekat na kožu. I nije lako, već prilično ozbiljno, kao jedna od sfera spoljašnjih manifestacija osećanja, posebno za žene. Za muškarce će ovo biti sticanje takve harizme, pravih muških, iskonskih osobina. Ako nema dozvole samog adepta, koji koristi ovu energiju, onda se to prirodno neće dogoditi.

U ovom stanju energija deluje vrlo snažno. Energija Anđela Čuvara je vrlo jaka. Ljudska energija se približava što je više moguće. Ako, recimo, čovek želi neku vrstu prelaznog stanja, uslovno rečeno - Vaznesenje ovde na Zemlji, onda je u ovom stanju to moguće. Prema tome će doći do maksimalne transformacije. Osećaj određene bestelesnosti, osećaj da sam čista duša. Međutim, istovremeno je integracija sa telom jedan od važnih aspekata ove energije, stanja, jer je izvor osećanja. Ako, na primer, mnogi adepti na svom putu u potrazi za duhovnim razvojem zaborave da nisu samo duša u telu, već i telo u duši, da sve treba da bude u harmoniji, onda u ovom stanju govorimo o ovoj harmoniji, u ovom zlatnom preseku, u ovom zlatnom konsenzusu duše i tela, ali istovremeno, svako od njih ne zaboravlja ko je i šta, i za šta služi.

Vrlo dobro deluje na mentalnom planu, zaustavlja unutrašnji dijalog, daje osećaj najviše milosti, ulazak u transcendentalno stanje, uslovno rečeno nirvanu ali bez isključivanja čula. Osećanja nisu odvojena od osobe, ona joj pomažu da se otvori još dublje u ovoj nirvani. Čini se da čovek u nirvani uvek teži odsustvu misli, osećanja, odnosno osećaju sebe u svemu. To nije istina. Istina se stapa sa svime, oseća, živi kao ljudski trenutak, ona mora biti nedvosmislena, a odvajanje od nje je pogrešno. Nije da je pogrešno, ali ovo je samo jedan put koji u principu ne vodi nikuda. Zato što smo ovde na zemlji upravo za rast kroz osećanja, kroz emocije, kroz svest. Ovo je jedan od najvažnijih načina da steknete više aspekte i shvatite svoju dušu. Ako govorimo o duši kao delu duha, onda o ostvarenju duha.

U ovom stanju osvešćivanje ostvarenja plana nečije duše dolazi vrlo jasno i vrlo tačno. I sve okolnosti okolnog prostora uskladiće se da bi se sprovela ova spoznaja.

Ovo stanje donosi određeni osećaj dubine življenja. Bez povratnih informacija ono sve što spada u polje njegove delatnosti, uključuje i odnosi nekakvim vihorom. A ako se osoba namerno zatvori, pobegne od iskustva, pobegne od senzacija, u principu od života, onda mu ovo stanje neće dozvoliti da pobegne. Čak i ako su mu ovi potoci nehotice prišli (posebno zbog osećanja), ovo iskustvo će ga zakačiti, hteo on to ili ne.

Ako smo rekli da je mehanizam življenja karme u jednom trenutku svest, onda sa sigurnošću možemo reći da će življenje karme u ovom toku biti kroz osećanja. Odnosno, možete izbeći žive događaje, ali u jednom trenutku možete sve proživeti (osetiti). Pitanje je samo da li čovek ima duha da sve to izdrži. Možete videti svoje prošle živote, uroniti u njih. Pitanje nije samo spremnost, već treba znati i da je vrlo teško svaki put to iznova proživeti.

Ovo stanje omogućava da se vide drugi svetovi, na primer, entiteti. Pošto se čini da su sva čula izoštrena i otkriva se puna osetljivost, sposobnost senzacije ovih entiteta. Grubo govoreći, ovaj tok je stvaranje super-nadčoveka. Opet je tu pitanje spremnosti. Nije važno da li čovek veruje u to ili ne. Ako je osoba spremna, tada će tok raditi što je više moguće. Ako hipersenzibilni, empatični ljudi rade sa ovim tokom, onda bi mogli imati preterane efekte. Stoga, nakon rada u ovom toku, preporučljivo je uskladiti se, raditi sa nekom vrstom neutralnog protoka. Ako osoba nije spremna da nastavi da povećava nivo svoje empatije, što je u principu vrlo bolno, onda to možete ostaviti tako.

U ovom stanju osećanja dolazi do otkrića nekih novih saznanja, novih prekretnica, novog svega što se dalje dešava. Na primer, ako govorimo o kanalisanju (zašto nismo mogli da sednemo da napišemo knjigu, jer nam je nedostajalo stanje spremnosti).

Postoji oslobađanje od svega suvišnog, nepotrebnog, jer se meša, jer pokušavamo da sebi prikačimo bilo kakve uloge - sve to odlazi. I osećate sebe najstvarnijim, istinitim, Višim Ja u vašem razumevanju, percepciji. Pored toga, postoji oslobađanje, postoji zaštita, postoji trenutak jedinstvenosti, odnosno pronalaženje sopstvenog jedinstvenog poteza.

Ova energija još uvek privlači u naš život osobu koja je po strukturi ista kao i naša druga polovina. Ako kažemo da postoje naše svetle kopije, onda će u ovom stanju takva osoba biti privučena u život. Uskladiće se stanje čoveka, njegovo okruženje i životni prostor. Otvoriće se nove mogućnosti, ali pod određenim uslovom - kako bismo živeli ovaj život svetlije i dublje. Odnosno, u ovom stanju život stiče svoju jedinstvenu, kolosalnu snagu, kao da je zaista kvintesencija samog života.

Ako je za one koji dolaze u sinergoetiku prva, početna faza Blok Tvorca (kako bi osetili, ušli, razumeli), onda možemo reći da su ove tri energije Matrice za oslobađanje duha (Nei-Si-Maia, Mei-Si-Nat-Ra) druga takva osnovna faza. Ali opet, osobu trebate posmatrati selektivno, to jest, ako je osoba dovoljno jak empat sam po sebi, nema smisla produbljivati, pogoršavajući njegova osećanja ovim tokom, jer je to vrlo bolno.

U toku dolazi osećaj opraštanja i prihvatanja svakog koga sretnemo. Štaviše, srce se otvara upravo onima koji pokušavaju, svesno ili nesvesno, da unesu neku vrstu negativnosti u život osobe. Upravo kao božansko prihvatanje svih, kao dece Stvoritelja. Kao rezultat, dolazi do lakoće, smirenosti i spokoja. Ovo je stanje bezuslovne ljubavi. Ova ljubav podiže, uzdiže. Mirnoća, trans, mekoća. Energija je vrlo duboka. Višeznačna je poput lavirinta. Gde god usmerite pažnju, tamo to uspeva.

Ako postoje bilo kakve prepreke ili nepravilnosti u vezi sa parom, čak i pre nego što se dve polovine sretnu, tada će energija izravnati ove nepravilnosti. To je rezultat podizanja nivoa svesti i otkrivanja božanskog kod oboje.

 

MATRICA VAZNESENJA (Energija– govornik). Protok je dubok, nalik vrtlogu, spiralni, dinamičan, baš poput talasa koji se uvija, naglašen i vrlo duboko deluje sa 5. čakrom. Radi na 3, 5, 6, 7, 8 i višim čakrama. Međutim, potok nije lišen i drugih momenata Ne samo da naglašava 3, 5, 6, 7, 8 čakre, već i donje. Kundalini energija se odmah podiže. U ovom toku se susreću dva toka - odozdo i odozgo i susreću se na nekoliko tačaka preseka. Njihov sastanak se odvija na nivoima 3 i 7 čakre. A onda oni krenu tako objedinjenim tokom oko osobe i sretnu se na nivou 5 čakre. Kao da se sastaju mnogo puta, više puta preobražavajući i transformišući jedni druge. U isto vreme se odvija vrlo moćno isceljenje energetskog polja.

Moćna odbrana se gradi odmah u režimu Sanakriona, tj. kada je ona u pripravnosti i zadivi ljubavlju. Ako je agresor aktivan, tada se ova odbrana pretvara u napad i odraz njegovih negativnih premisa. Ali istovremeno je tok ludo ljubazan, ispunjen ljubavlju, saosećanjem, mudrošću. Podiže tačku okupljanja osobe, ma gde ona bila u procesu rada u ovom potoku.

Omogućava vam da razradite nesvesno. Pomaže da čujemo ugovore naše duše. Omogućava ispunjavanje naših globalnih zadataka. Omogućava vam izgradnju skladnih odnosa sa suprotnim polom i pomaže u privlačenju odgovarajućeg partnera u naš život.

Radi na različit način. Muškarcima daje fizičku aktivnost, a ženama kreativnost, inspiraciju. Matrica dualnosti. Matrica uspona. Čovek kao makrokosmos. Matrica omogućava slobodnu svest. Negativno će transformisati u pozitivno, istovremeno dajući informacije sa tablica sudbine. Daće čoveku maksimalno ubrzanje u njegovom usavršavanju i razvoju. Pomoći će tranziciju.

Dubokom integracijom u nju, dubokim zaranjanjem u nju dolazi do spajanja sa Prvobitnim Izvorima i, takoreći, u okviru inkarnacije na zemlji, istovremeno shvatajući njihovu krhkost i poštovanje prema njima.

Ima duboko podmlađujuće dejstvo na nivou unutrašnjih organa, na nivou spoljneg stanja. Svi nivoi DNK se transformišu. Postoji maksimalno otkrivanje, emancipacija, oslobođenje.

U okviru programa obuhvatanja čovečanstva štitiće što je više moguće.

Integriše se u ljudsko energetsko telo što je više moguće. Istovremeno, ona strukturira unutrašnji prostor. Daje uređenje osećanja, emocija, sadrži tokove ravnoteže, harmonije i pročišćenja.

Ona će ukloniti entitete, izvlačeći ih iz ljudskog energetskog tela, i pustiti ih u svoje polje za razvoj. Istovremeno motiviše čoveka na dalje usavršavanje, daje svest o tome. Čovečanstvo u hijerarhiji suštinske ravni je jedinstveno stvorenje u univerzumu u smislu svog razvoja i ogromne palete metoda percepcije.

Matrica u početku poseduje kvalitet bezuslovne ljubavi, radi na novom novom nivou kako bi pročistila svesne i nesvesne trenutke. Pomaže u koordinaciji i akumuliranju njihovih psihičkih moći, dajući ih drugima kroz srce.

Pored toga što ova matrica gradi nove odnose između muškarca i žene, ova matrica donosi i prosperitet, harmoniju u život, pomaže da ostvari sebe, donosi veru u sebe, poverenje u sebe. Pomoći će muškarcima da vrate svoju funkciju plodnosti, a ženama - da vrate reproduktivne funkcije, radeći kroz preseke svih inkarnacija, svih prostorno-vremenskih preplitanja u tački „ovde i sada“.

Maksimalno će otvoriti čovekovo srce, povećati nivo empatije. Višeslojna, matrica uspona na više nivoa, u kojoj se oslobađaju strahovi i sumnje, svest se proširuje. Što je brže moguće, automatski oslobađa one blokade koji osobu sputavaju. Štaviše, ne samo da uklanja blokade, već ih pretvara u stanje svetlosti, ljubavi, stvaranja, uspona.

U ovoj matrici možete raditi kao na portalu. Sadrži kretanje na apsolutno svim nivoima do bilo koje tačke u vremenu i prostoru za rad u Praizvoru. Odnosno, matrica već sadrži tokove Primata i Inola-Na. Istovremeno, ovo stanje već sadrži matricu života.

Ako govorimo o njenom naglašavanju ispoljavanja besedničke umetnosti, sposobnosti usmenog i pisanog izražavanja „svojih“ misli, onda treba napomenuti važan detalj da u ovom toku lična individualna percepcija praktično nestaje i vrlo jasno se gradi uzajamna veza kroz ispoljavanju Višeg kroz nas. Kao da ne znamo šta ćemo reći kada ovorimo usta. Tok teče sam od sebe, relativno govoreći, to jest, u datoj situaciji u ovom toku, osoba je provodnik Viših manifestacija, Viših sila, Viših početaka neke vrste, Viših informativnih komponenti koje treba preneti. I istovremeno potpuno rastvarajući se kao osoba koja bi želela da kaže, da izrazi neku individualnu emociju, događa se nekakva neverovatna rečitost (na primer ako nekoj osobi to nije svojstveno sada se dešava da govori tečno, lepo, skladno).

 

Način obuke: On-line. Jedan na Jedan.
Uslov: Blok Tvorca. Prvi Blok Sinergoetike. Drugi blok Sinergoetike.

Dužina trajanja obuke: Sedam sesija, minimalna pauza izmedju 48 sati. Trajanje seanse i inicijacije - sat vremena.
Obuku sprovodi: Dragana Stašević, Grand Master Progresor Sinergoetike

Kotizacija za praktičarski stepen: 380,00 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.

Uz obuku se dobija priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.
Energije mogu da se primenjuju kako za sebe tako i za pomoć drugim osobama.