BLOK KOSMOKANALA POMOCI

blok kosmokanalaVisokofrekventni energetski blok s čijim energijama zajedno dolazi pomoć vodiča i andjela, koji vode i pomažu tokom obavljanja sesija, kontrolišu čistoću energije i dobre namere. Pomažu praktičarima da steknu sigurnost u praksi, jer ispravljaju eventualne greške, tako da pažnja praktičara može biti apsolutno usmerena na cilj njegovog rada. Sam Blok poseduje višestruku zaštitu tako da nikakva vrsta negativnosti ne može prodreti u polje delovanja.

Blok ima 4 radna kosmokanala sa već dokazanim pozitivnim efektima u stvarnom životu i realnim situacijama. U energijama Bloka moguće je voditi sensije, meditacije, stvarati specijalizovane kurseve, na primer za različite svrhe, počev od razvoja i proširenja poslovanja, pomoć u trgovačkoj i uslužnoj delatnosti pa do čišćenja energetske strukture, razvoja magičkih sposobnosti itd…

Energije kosmokanala primenjuju se za sopstvene potrebe kao i za pomoć drugima, kontaktno ili na daljinu.
Za rad s kosmokanalima nije potrebno iskustvo niti specijalne navike i sposobnosti.

KANAL HEDRUK
Pomoć u životnim pitanjima, predvidja bližu budućnost. Daje pojačanje akcije, na primer, pri radu sa nekretninama, nalazi kupca za vaš stan, kuću, plac i dr. U prostor dovodi objektivno zainteresovane kupce. I ovo se odnosi zapravo na sve delatnosti. Kanal jača intuiciju, štiti od nepovoljnih transakcija, daje savete, usmerava pažnju na znakove, pomaže da budete na pravom mestu u pravo vreme.

KANAL SAKKAS
Energija kanala je idealna za ljude koji se bave trgovinom. Pomaže u razvoju poslovanja, izlasku iz dugovanja, stvara snažan i održiv finansijski položaj. Radi u dva pravca. S jedne strane uklanja sve što ometa vaše blagostanje i prosperitet, a s druge strane, odmah popunjava ove praznine korisnim sadržajima. To mogu biti novi partneri u vašem poslu ili novi pravci u razvoju, moguća je čak i kompletna zamena osoblja vaše prodavnice ili kompanije. Sve je usklađeno za razvoj, novine, sveže ideje i finansijski uspeh vašeg preduzeća.

KANAL ELLITARA
Moćna visokofrekvencijska energija uvodi vas u tok svoje energije u portal čarolije i želja. Na Portalu sve vaše ozvučene željie i ciljevi, prolaze svojevrsnu analizu i transformaciju, na osnovu koje ćete moći odmah da zaključite da li treba da trošite snagu i energiju za odredjeni cilj i da li će vam biti korisno to ulaganje. U portalu može biti aktivirana magička moć kod ljudi koji su je razvili. Kod iscelitelja, rad na tom portalu značajno će pojačati energiju i moć iscelitelja, a takodje mu može pomoći u dijagnostici. Kanal je izuzetnog informacionog potencijala u kojem se mogu dobiti dodatna znanja i informacije koje će vam biti od koristi.

KANAL FENFA
Snažan potok pročišćenja, energija kanala podseća na pljusak sa gradom. Svojom energijom ispira sva suptilna tela od negativnh sadržaja. Skenira energetske kanale i suptilna tela, ako naiđe na problem, tada aktivira isceljujuću kišu koja je po svojoj strukturi nalik eliksiru. Ima raznovrsnu primenu u isceliteljskoj praksi. Obnavlja i osnažuje nakon bolesti. Pročišćava od entiteta, otklanja bilo koje negativne uticaje.

Dostupni metodi aktivacije:
• - Distanciono – online

Seminar izvodi: Dragana Stašević, Master Teacher Novih Energija
Uz inicijaciju i seminar, dobija se detaljan priručnik i sertifikat u elektronskoj formi.

Kotizacija za praktičarski stepen: 90,00 Eur